Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz
Příklady dobré praxe

Udržitelné postupy v zemědělství – Diverzifikace hospodaření na ekofarmě – 12. část

V dalším díle seriálu o udržitelných postupech v zemědělství se zaměříme na možnosti diverzifikace hospodaření na ekofarmě
Další videa
Aktuality a odborná sdělení
konference 0
Konference Živá krajina se blíží
Třetí ročník konference o regenerativním zemědělství Živá krajina hledá cesty v boji...
KONOpi
Konopí – mnohé využití a vždy udržitelně
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves, Vědecký výbor výživy zvířat Ministerstvo...
nem 2
Ovce zachovávají původní ráz krajiny
Pastva zvířat se považuje za nejefektivnější způsob údržby trvalých travních porostů....
Půda je schopná zadržet ohromné množství uhlíku Foto Barbora Venclová
Společnost Agreena rozšířila svou platformu pro uhlíkové zemědělství na dva miliony hektarů
Agrotechnologická společnost Agreena oznámila dnes, že její platforma pro ukládání...
Půda je schopná zadržet ohromné množství uhlíku Foto Barbora Venclová
Významná role uhlíku v zemědělství
Téma koloběhu uhlíku v zemědělských půdách nabývá v kontextu klimatických změn stále...
První zemědělská výrobna biometanu v ČR zahájila provoz v roce 2022 v Litomyšli Foto archiv/CZ Biom
Komise schválila podporu výroby biometanu v Česku
Evropská komise schválila náš program na podporu udržitelného biometanu v ČR. Podpora...
Více článků
Všechny články
Energetická úspornost 5
Obnovitelné zdroje energie 15
Půda - voda - krajina 24
Rostlinná výroba 47
Zemědělská technika 35
Živočišná výroba 34
Co si myslí v ČSOB
csobf1
ČSOB podporuje šetrné postupy udržitelného zemědělství
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala...
Co si myslí v ČR
fes1
Traktory s elektrickým pohonem
Elektromobilita proniká i do zemědělské techniky a nevyhýbá se ani traktorům. Současná konstrukce akumulátorů...
Co si myslí v zahraničí
tuz11f1
Transgenní plodiny prospívají zemědělství
Významným faktorem podporující trvalou udržitelnost zemědělství je šlechtění polních plodin. Usiluje...
Všechny články
Energetická úspornost 5
Obnovitelné zdroje energie 15
Půda - voda - krajina 24
Rostlinná výroba 47
Zemědělská technika 35
Živočišná výroba 34