Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz
Archiv článků

Konference Živá krajina se blíží

Třetí ročník konference o regenerativním zemědělství Živá krajina hledá cesty v boji se suchem. Tato nejvýznamnější akce zaměřená na regenerativní zemědělství v České republice se

Traktory s elektrickým pohonem

Elektromobilita proniká i do zemědělské techniky a nevyhýbá se ani traktorům. Současná konstrukce akumulátorů a hustota energie v nich obsažené však umožňují elektrický pohon zatím

Transgenní plodiny prospívají zemědělství

Významným faktorem podporující trvalou udržitelnost zemědělství je šlechtění polních plodin. Usiluje nejen o odrůdy s požadovanou kvalitou, ale i o takové, které vykazují odolnost vůči

Konopí – mnohé využití a vždy udržitelně

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves, Vědecký výbor výživy zvířat
Ministerstvo zemědělství a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV uspořádaly na začátku

Ovce zachovávají původní ráz krajiny

Pastva zvířat se považuje za nejefektivnější způsob údržby trvalých travních porostů. Na těžko přístupných pozemcích v přírodně chráněných lokalitách velmi dobře zvládají tuto roli ovce.