Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz
Příklady dobré praxe

Udržitelné postupy v zemědělství – Mobilní kurníky

V dalším díle seriálu o udržitelných postupech v zemědělství si představíme tzv. mobilní kurníky.

Udržitelné postupy v zemědělství – Pásové hospodaření

V dalším díle seriálu o udržitelných postupech v zemědělství si představíme tzv. pásové hospodaření.

Udržitelné postupy v zemědělství – Přesná aplikace kapalných látek

Přesná aplikace kapalných látek. V dalším díle seriálu o udržitelných postupech si představíme metody lokálně cílené aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Udržitelné postupy v zemědělství – 6. část

Další díl z cyklu udržitelné postupy v zemědělství, tentokrát na téma cirkulárně fungující podnik.

Udržitelné postupy v zemědělství – 5. část

Energeticky soběstačná farma

Udržitelné postupy v zemědělství – 4. část

Obnovitelné zdroje energie – modernizace bioplynových stanic

Udržitelné postupy v zemědělství – 3. část

Principy precizního zemědělství v chemické ochraně rostlin.

Udržitelné postupy v zemědělství – 2. část

V druhé části se zaměříme na simulaci dešťových srážek na zemědělské půdě, respektive na vsakování vody u půd, které byly zpracovány půdoochrannými opatřeními s využitím předplodin a meziplodin.

Udržitelné postupy v zemědělství – 1. část

Průvodce půdoochrannými opatřeními se zaměřením na infiltraci a retenci vody v půdě s cílem zamezit půdní erozi.