Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz
Příklady dobré praxe

Udržitelné postupy v zemědělství – 3. část

Principy precizního zemědělství v chemické ochraně rostlin.

Udržitelné postupy v zemědělství – 2. část

V druhé části se zaměříme na simulaci dešťových srážek na zemědělské půdě, respektive na vsakování vody u půd, které byly zpracovány půdoochrannými opatřeními s využitím předplodin a meziplodin.

Udržitelné postupy v zemědělství – 1. část

Průvodce půdoochrannými opatřeními se zaměřením na infiltraci a retenci vody v půdě s cílem zamezit půdní erozi.