Příklady dobré praxe

Udržitelné postupy v zemědělství – část 2.

V druhé části se zaměříme na simulaci dešťových srážek na zemědělské půdě, respektive na vsakování vody u půd, které byly zpracovány půdoochrannými opatřeními s využitím předplodin a meziplodin.
Další videa
Aktuality a odborná sdělení
tuz 0
Trvale udržitelný chov prasat
Volné ustájení, velká plocha kotce, pevná podlaha, sláma, venkovní výběhy, spokojená...
Robot XCaro 1
První robot pro ošetření vinic bez použití pesticidů
V průběhu mezinárodního veletrhu EIMA 2022 v Bologni, v rámci sdružené expozice EIMA...
NH elektro
Elektro herbicid přináší výhody
Odklon od používání chemických prostředků k ochraně rostlin je zřejmý, a proto je...
s10
Na plevele útočí elektricky
Nechemická likvidace plevelů může být mechanická, nebo s využitím teploty či elektrické...
1-agrivoltaika
Možnosti agrofotovoltaiky v našem zemědělství
Agrofotovoltaika znamená výrobu elektrické energie fotovoltaickými panely v kombinaci...
normande
Ekologické zemědělství v EU: desetiletí růstu
Podíl zemědělské půdy EU využívané k ekologickému zemědělství se v období 2012–2020...
Více článků
Všechny články
Energetická úspornost 1
Obnovitelné zdroje energie 4
Půda - voda - krajina 3
Rostlinná výroba 10
Zemědělská technika 8
Živočišná výroba 10
Co si myslí v ČSOB
csobf1
ČSOB podporuje šetrné postupy udržitelného zemědělství
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala...
Co si myslí v ČR
03_digitalizace_rozhovor_Musil
Digitalizace zemědělství je na postupu
Stále rostoucí ceny pohonných hmot, skokové zvyšování cen energií a pokračující covidová krize měly za...
Co si myslí v zahraničí
fencee 1
Systémy chytré farmy míří do světa
Na výstavě EuroTier v německém Hannoveru vystavovala také jedna česká firma VNT electronics, s. r. o....
Všechny články
Energetická úspornost 1
Obnovitelné zdroje energie 4
Půda - voda - krajina 3
Rostlinná výroba 10
Zemědělská technika 8
Živočišná výroba 10