hlavička webu
Příklady dobré praxe
Přehrát video

Příklady dobré praxe

Eko chov Přeštického černostrakatého prasete – 14. díl

V novém dílu z cyklu Udržitelné postupy v zemědělství navštívíme biofarmu zabývající se chovem Přeštického černostrakatého prasete.
Co si myslí v ČSOB
csobf1
ČSOB podporuje šetrné postupy udržitelného zemědělství
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala sérii televizních pořadů zaměřených na udržitelné postupy...
Aktuality a odborná sdělení
Zemědělství je jednou z klíčových oblastí lidské činnosti, která se neustále vyvíjí. S rychlým rozvojem technologií dochází k neustálým inovacím ve zemědělském sektoru s cílem zvýšit účinnost, snížit náklady a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Své o tom ví také společnost Massey Ferguson, která vybavuje stroje různými nástroji pro precizní zemědělství.
Speciální drony mohou plošně monitorovat pole a na základě získaných dat pak dokážou zemědělci určit, která místa jsou zasažena plevelem a potřebují ošetřit. Vyhodnocování snímků by nově pěstitelům mohla usnadnit umělá inteligence. Vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pracují na optimalizaci celého procesu. Zaměřit se chtějí zejména na obtížně detekovatelné plevele, uvedla to v tiskové zprávě mluvčí MENDELU Tereza Pospíchalová.
Co si myslí v ČR
IMG_2475
Role cirkulárních či oběhových krmiv
Proč likvidovat kvalitní potraviny, když je mohou využít hospodářská zvířata? Tuto otázku si pokládaly...
Co si myslí v zahraničí
Mandelinka je významným škůdcem brambor
RNA interferencí proti mandelince bramborové
Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) registrovala biopesticidní přípravek obsahující...
Precizní zemědělství je soubor technologií, které využívá stále více zemědělských podniků. Cílem je zefektivnění hospodaření i ochrana životního prostředí a celkově udržitelnost zemědělské výroby.
Elektrický pohon osobních motorových vozidel je v současné době velmi kontroverzní téma. Své argumenty mají jak příznivci, tak odpůrci této technologie. Svojí budoucnost jistě má, otázkou je, pro jaké účely. Opustíme-li osobní dopravu, zajímavou alternativou ke spalovacím motorům může být elektropohon u manipulační techniky určené pro provoz v zemědělské výrobě.
Třetí ročník konference o regenerativním zemědělství Živá krajina, která se uskutečnila na konci ledna v aule Zemědělské univerzity v Praze, hledala odpovědi, jak odolávat suchu. Dopady klimatické změny na českou zemědělskou krajinu se zabýval i Radim Tolasz, klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu.
Koncem listopadu uspořádal DG Agri media team z elektronické platformy AG-Press.eu pro evropské novináře press trip do španělské Aragonie. Účastníci se mohli na vlastní oči přesvědčit o tom, jak se zdejší farmáři umí vypořádat s dlouhodobým suchem a vedrem. Dvoudenní exkurze nejen na farmách se točily kolem udržitelnosti a inovací ve španělském zemědělství. Farma Finca Torre Castiel se zaměřuje na produkci ovoce a prosperuje díky optimálním ekologickým a ekonomickým postupům. Unikátní pěstební technologií je balení broskví během růstu na stromě do sáčků.
Zemědělství s udržitelnějšími technologiemi hospodaření nabývá stále více na významu. Je to z legislativního důvodu, kvůli postojům veřejnosti a rostou také ceny umělých hnojiv. Optimální využití živin z organických hnojiv je proto důležitější než kdy jindy. Oba injektory kejdy Veenhuis pro travní porosty a pro ornou půdu se ukazují při využití dusíku jako vysoce účinné.
Již několik let je v odborné literatuře a občas i v praxi prezentován systém jednotných jízdních stop (Controlled Traffic Farming – CTF), který se však zatím příliš nerozšířil. Jde o to, že pro jeho využití je potřeba sjednocení rozchodu však traktorů a ostatní techniky, aby pokud možno všechny jezdily jen v jedné stopě.
Koncem minulého roku se uskutečnil seriál odborných seminářů Dny precizního zemědělství. Tématem tohoto semináře, jež se postupně uskutečnil v několika regionech České republiky byla robotika, navigace, telematika a dodržování legislativních pravidel v agronomické evidenci. Pořádajícími firmami byla společnost Agri Precision s.r.o., AG info s.r.o. a MJM Agro, a.s.
Za přispění nové dotace Ministerstva zemědělství (MZe) zemědělci v roce 2023 založili 610 hektarů takzvaných agrolesnických systémů, to znamená 61 tisíc stromů vysázených na zemědělské půdě. Za to získali podporu 66 milionů korun. MZe bude v následujících letech poskytovat i příspěvek na údržbu nově vysazených dřevin. Součástí systému mohou být za určitých podmínek i rychlerostoucí dřeviny k průběžné těžbě a energetickému využití.
O plně autonomních traktorech již nějaký čas píšeme jako o strojích z blízké budoucnosti. Faktem je, že samojízdní roboti ať již se spalovacím motorem, nebo elektrickým pohonem již na polích jezdí a česká pole v tom nevyjímaje. Nakonec naše zemědělství můžeme označit za technologicky progresivní a tak polní roboti nejsou překvapením. Zatím se povětšinou jedná o menší stroje, které mají své výhody zejména během vegetace při plečkování, cílené aplikaci pesticidů, nebo přesném setí. Při plošném zpracování půdy, nebo při sklizni jsou však efektivnější velké stroje. Ale i u nich autonomie pozvolna nastupuje.
Příklady dobré praxe
Přehrát video

Příklady dobré praxe

Eko chov Přeštického černostrakatého prasete – 14. díl

V novém dílu z cyklu Udržitelné postupy v zemědělství navštívíme biofarmu zabývající se chovem Přeštického černostrakatého prasete.
Co si myslí v ČSOB
csobf1
ČSOB podporuje šetrné postupy udržitelného zemědělství
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala sérii televizních pořadů...
Aktuality a odborná sdělení
Zemědělství je jednou z klíčových oblastí lidské činnosti, která se neustále vyvíjí. S rychlým rozvojem technologií dochází k neustálým inovacím ve zemědělském sektoru s cílem zvýšit účinnost, snížit náklady a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Své o tom ví také společnost Massey Ferguson, která vybavuje stroje různými nástroji pro precizní zemědělství.
Speciální drony mohou plošně monitorovat pole a na základě získaných dat pak dokážou zemědělci určit, která místa jsou zasažena plevelem a potřebují ošetřit. Vyhodnocování snímků by nově pěstitelům mohla usnadnit umělá inteligence. Vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pracují na optimalizaci celého procesu. Zaměřit se chtějí zejména na obtížně detekovatelné plevele, uvedla to v tiskové zprávě mluvčí MENDELU Tereza Pospíchalová.
Co si myslí v ČR
IMG_2475
Role cirkulárních či oběhových krmiv
Proč likvidovat kvalitní potraviny, když je mohou využít hospodářská zvířata? Tuto otázku si pokládaly...
Co si myslí v zahraničí
Mandelinka je významným škůdcem brambor
RNA interferencí proti mandelince bramborové
Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) registrovala biopesticidní přípravek obsahující...
Precizní zemědělství je soubor technologií, které využívá stále více zemědělských podniků. Cílem je zefektivnění hospodaření i ochrana životního prostředí a celkově udržitelnost zemědělské výroby.
Elektrický pohon osobních motorových vozidel je v současné době velmi kontroverzní téma. Své argumenty mají jak příznivci, tak odpůrci této technologie. Svojí budoucnost jistě má, otázkou je, pro jaké účely. Opustíme-li osobní dopravu, zajímavou alternativou ke spalovacím motorům může být elektropohon u manipulační techniky určené pro provoz v zemědělské výrobě.
Třetí ročník konference o regenerativním zemědělství Živá krajina, která se uskutečnila na konci ledna v aule Zemědělské univerzity v Praze, hledala odpovědi, jak odolávat suchu. Dopady klimatické změny na českou zemědělskou krajinu se zabýval i Radim Tolasz, klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu.
Koncem listopadu uspořádal DG Agri media team z elektronické platformy AG-Press.eu pro evropské novináře press trip do španělské Aragonie. Účastníci se mohli na vlastní oči přesvědčit o tom, jak se zdejší farmáři umí vypořádat s dlouhodobým suchem a vedrem. Dvoudenní exkurze nejen na farmách se točily kolem udržitelnosti a inovací ve španělském zemědělství. Farma Finca Torre Castiel se zaměřuje na produkci ovoce a prosperuje díky optimálním ekologickým a ekonomickým postupům. Unikátní pěstební technologií je balení broskví během růstu na stromě do sáčků.
Zemědělství s udržitelnějšími technologiemi hospodaření nabývá stále více na významu. Je to z legislativního důvodu, kvůli postojům veřejnosti a rostou také ceny umělých hnojiv. Optimální využití živin z organických hnojiv je proto důležitější než kdy jindy. Oba injektory kejdy Veenhuis pro travní porosty a pro ornou půdu se ukazují při využití dusíku jako vysoce účinné.
Již několik let je v odborné literatuře a občas i v praxi prezentován systém jednotných jízdních stop (Controlled Traffic Farming – CTF), který se však zatím příliš nerozšířil. Jde o to, že pro jeho využití je potřeba sjednocení rozchodu však traktorů a ostatní techniky, aby pokud možno všechny jezdily jen v jedné stopě.
Koncem minulého roku se uskutečnil seriál odborných seminářů Dny precizního zemědělství. Tématem tohoto semináře, jež se postupně uskutečnil v několika regionech České republiky byla robotika, navigace, telematika a dodržování legislativních pravidel v agronomické evidenci. Pořádajícími firmami byla společnost Agri Precision s.r.o., AG info s.r.o. a MJM Agro, a.s.
Za přispění nové dotace Ministerstva zemědělství (MZe) zemědělci v roce 2023 založili 610 hektarů takzvaných agrolesnických systémů, to znamená 61 tisíc stromů vysázených na zemědělské půdě. Za to získali podporu 66 milionů korun. MZe bude v následujících letech poskytovat i příspěvek na údržbu nově vysazených dřevin. Součástí systému mohou být za určitých podmínek i rychlerostoucí dřeviny k průběžné těžbě a energetickému využití.
O plně autonomních traktorech již nějaký čas píšeme jako o strojích z blízké budoucnosti. Faktem je, že samojízdní roboti ať již se spalovacím motorem, nebo elektrickým pohonem již na polích jezdí a česká pole v tom nevyjímaje. Nakonec naše zemědělství můžeme označit za technologicky progresivní a tak polní roboti nejsou překvapením. Zatím se povětšinou jedná o menší stroje, které mají své výhody zejména během vegetace při plečkování, cílené aplikaci pesticidů, nebo přesném setí. Při plošném zpracování půdy, nebo při sklizni jsou však efektivnější velké stroje. Ale i u nich autonomie pozvolna nastupuje.
Příklady dobré praxe
Přehrát video

Příklady dobré praxe

Eko chov Přeštického černostrakatého prasete – 14. díl

V novém dílu z cyklu Udržitelné postupy v zemědělství navštívíme biofarmu zabývající se chovem Přeštického černostrakatého prasete.
Co si myslí v ČSOB
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala sérii televizních pořadů zaměřených na udržitelné postupy v zemědělství s cílem snížení materiálových a energetických vstupů včetně produkce CO2. První díl dostupný na TV Zemědělec a YouTube pod hlavičkou ČSOB otevírá téma půdoochranných opatření se zaměřením na retenci vody v půdě, organiku v půdě a možnosti zamezení půdní eroze.
Co si myslí v ČR
Proč likvidovat kvalitní potraviny, když je mohou využít hospodářská zvířata? Tuto otázku si pokládaly již naše babičky, ale měly pro ni jasnou odpověď – zbytky dáme prasatům, slepicím a je to. V kontextu bezpečnosti krmiv a potravin je to však složitější, možnosti ale jsou.
Co si myslí v zahraničí
Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) registrovala biopesticidní přípravek obsahující účinnou látku s komerčním názvem Ledprona. Jedná se o nový nový typ přípravku, který využívá přirozený mechanismus – RNA interferenci (RNAi) – používaný rostlinami a živočichy k ochraně proti chorobám.
Aktuality a odborná sdělení
Zemědělství je jednou z klíčových oblastí lidské činnosti, která se neustále vyvíjí. S rychlým rozvojem technologií dochází k neustálým inovacím ve zemědělském sektoru s cílem zvýšit účinnost, snížit náklady a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Své o tom ví také společnost Massey Ferguson, která vybavuje stroje různými nástroji pro precizní zemědělství.
Speciální drony mohou plošně monitorovat pole a na základě získaných dat pak dokážou zemědělci určit, která místa jsou zasažena plevelem a potřebují ošetřit. Vyhodnocování snímků by nově pěstitelům mohla usnadnit umělá inteligence. Vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pracují na optimalizaci celého procesu. Zaměřit se chtějí zejména na obtížně detekovatelné plevele, uvedla to v tiskové zprávě mluvčí MENDELU Tereza Pospíchalová.
Precizní zemědělství je soubor technologií, které využívá stále více zemědělských podniků. Cílem je zefektivnění hospodaření i ochrana životního prostředí a celkově udržitelnost zemědělské výroby.
Elektrický pohon osobních motorových vozidel je v současné době velmi kontroverzní téma. Své argumenty mají jak příznivci, tak odpůrci této technologie. Svojí budoucnost jistě má, otázkou je, pro jaké účely. Opustíme-li osobní dopravu, zajímavou alternativou ke spalovacím motorům může být elektropohon u manipulační techniky určené pro provoz v zemědělské výrobě.
Třetí ročník konference o regenerativním zemědělství Živá krajina, která se uskutečnila na konci ledna v aule Zemědělské univerzity v Praze, hledala odpovědi, jak odolávat suchu. Dopady klimatické změny na českou zemědělskou krajinu se zabýval i Radim Tolasz, klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu.
Koncem listopadu uspořádal DG Agri media team z elektronické platformy AG-Press.eu pro evropské novináře press trip do španělské Aragonie. Účastníci se mohli na vlastní oči přesvědčit o tom, jak se zdejší farmáři umí vypořádat s dlouhodobým suchem a vedrem. Dvoudenní exkurze nejen na farmách se točily kolem udržitelnosti a inovací ve španělském zemědělství. Farma Finca Torre Castiel se zaměřuje na produkci ovoce a prosperuje díky optimálním ekologickým a ekonomickým postupům. Unikátní pěstební technologií je balení broskví během růstu na stromě do sáčků.
Zemědělství s udržitelnějšími technologiemi hospodaření nabývá stále více na významu. Je to z legislativního důvodu, kvůli postojům veřejnosti a rostou také ceny umělých hnojiv. Optimální využití živin z organických hnojiv je proto důležitější než kdy jindy. Oba injektory kejdy Veenhuis pro travní porosty a pro ornou půdu se ukazují při využití dusíku jako vysoce účinné.
Již několik let je v odborné literatuře a občas i v praxi prezentován systém jednotných jízdních stop (Controlled Traffic Farming – CTF), který se však zatím příliš nerozšířil. Jde o to, že pro jeho využití je potřeba sjednocení rozchodu však traktorů a ostatní techniky, aby pokud možno všechny jezdily jen v jedné stopě.
Koncem minulého roku se uskutečnil seriál odborných seminářů Dny precizního zemědělství. Tématem tohoto semináře, jež se postupně uskutečnil v několika regionech České republiky byla robotika, navigace, telematika a dodržování legislativních pravidel v agronomické evidenci. Pořádajícími firmami byla společnost Agri Precision s.r.o., AG info s.r.o. a MJM Agro, a.s.
Za přispění nové dotace Ministerstva zemědělství (MZe) zemědělci v roce 2023 založili 610 hektarů takzvaných agrolesnických systémů, to znamená 61 tisíc stromů vysázených na zemědělské půdě. Za to získali podporu 66 milionů korun. MZe bude v následujících letech poskytovat i příspěvek na údržbu nově vysazených dřevin. Součástí systému mohou být za určitých podmínek i rychlerostoucí dřeviny k průběžné těžbě a energetickému využití.
O plně autonomních traktorech již nějaký čas píšeme jako o strojích z blízké budoucnosti. Faktem je, že samojízdní roboti ať již se spalovacím motorem, nebo elektrickým pohonem již na polích jezdí a česká pole v tom nevyjímaje. Nakonec naše zemědělství můžeme označit za technologicky progresivní a tak polní roboti nejsou překvapením. Zatím se povětšinou jedná o menší stroje, které mají své výhody zejména během vegetace při plečkování, cílené aplikaci pesticidů, nebo přesném setí. Při plošném zpracování půdy, nebo při sklizni jsou však efektivnější velké stroje. Ale i u nich autonomie pozvolna nastupuje.
Příklady dobré praxe
Přehrát video

Příklady dobré praxe

Eko chov Přeštického černostrakatého prasete – 14. díl

V novém dílu z cyklu Udržitelné postupy v zemědělství navštívíme biofarmu zabývající se chovem Přeštického černostrakatého prasete.
Co si myslí v ČSOB
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala sérii televizních pořadů zaměřených na udržitelné postupy v zemědělství s cílem snížení materiálových a energetických vstupů včetně produkce CO2. První díl dostupný na TV Zemědělec a YouTube pod hlavičkou ČSOB otevírá téma půdoochranných opatření se zaměřením na retenci vody v půdě, organiku v půdě a možnosti zamezení půdní eroze.
Co si myslí v ČR
Proč likvidovat kvalitní potraviny, když je mohou využít hospodářská zvířata? Tuto otázku si pokládaly již naše babičky, ale měly pro ni jasnou odpověď – zbytky dáme prasatům, slepicím a je to. V kontextu bezpečnosti krmiv a potravin je to však složitější, možnosti ale jsou.
Co si myslí v zahraničí
Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) registrovala biopesticidní přípravek obsahující účinnou látku s komerčním názvem Ledprona. Jedná se o nový nový typ přípravku, který využívá přirozený mechanismus – RNA interferenci (RNAi) – používaný rostlinami a živočichy k ochraně proti chorobám.
Aktuality a odborná sdělení
Zemědělství je jednou z klíčových oblastí lidské činnosti, která se neustále vyvíjí. S rychlým rozvojem technologií dochází k neustálým inovacím ve zemědělském sektoru s cílem zvýšit účinnost, snížit náklady a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Své o tom ví také společnost Massey Ferguson, která vybavuje stroje různými nástroji pro precizní zemědělství.
Speciální drony mohou plošně monitorovat pole a na základě získaných dat pak dokážou zemědělci určit, která místa jsou zasažena plevelem a potřebují ošetřit. Vyhodnocování snímků by nově pěstitelům mohla usnadnit umělá inteligence. Vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pracují na optimalizaci celého procesu. Zaměřit se chtějí zejména na obtížně detekovatelné plevele, uvedla to v tiskové zprávě mluvčí MENDELU Tereza Pospíchalová.
Precizní zemědělství je soubor technologií, které využívá stále více zemědělských podniků. Cílem je zefektivnění hospodaření i ochrana životního prostředí a celkově udržitelnost zemědělské výroby.
Elektrický pohon osobních motorových vozidel je v současné době velmi kontroverzní téma. Své argumenty mají jak příznivci, tak odpůrci této technologie. Svojí budoucnost jistě má, otázkou je, pro jaké účely. Opustíme-li osobní dopravu, zajímavou alternativou ke spalovacím motorům může být elektropohon u manipulační techniky určené pro provoz v zemědělské výrobě.
Třetí ročník konference o regenerativním zemědělství Živá krajina, která se uskutečnila na konci ledna v aule Zemědělské univerzity v Praze, hledala odpovědi, jak odolávat suchu. Dopady klimatické změny na českou zemědělskou krajinu se zabýval i Radim Tolasz, klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu.
Koncem listopadu uspořádal DG Agri media team z elektronické platformy AG-Press.eu pro evropské novináře press trip do španělské Aragonie. Účastníci se mohli na vlastní oči přesvědčit o tom, jak se zdejší farmáři umí vypořádat s dlouhodobým suchem a vedrem. Dvoudenní exkurze nejen na farmách se točily kolem udržitelnosti a inovací ve španělském zemědělství. Farma Finca Torre Castiel se zaměřuje na produkci ovoce a prosperuje díky optimálním ekologickým a ekonomickým postupům. Unikátní pěstební technologií je balení broskví během růstu na stromě do sáčků.
Zemědělství s udržitelnějšími technologiemi hospodaření nabývá stále více na významu. Je to z legislativního důvodu, kvůli postojům veřejnosti a rostou také ceny umělých hnojiv. Optimální využití živin z organických hnojiv je proto důležitější než kdy jindy. Oba injektory kejdy Veenhuis pro travní porosty a pro ornou půdu se ukazují při využití dusíku jako vysoce účinné.
Již několik let je v odborné literatuře a občas i v praxi prezentován systém jednotných jízdních stop (Controlled Traffic Farming – CTF), který se však zatím příliš nerozšířil. Jde o to, že pro jeho využití je potřeba sjednocení rozchodu však traktorů a ostatní techniky, aby pokud možno všechny jezdily jen v jedné stopě.
Koncem minulého roku se uskutečnil seriál odborných seminářů Dny precizního zemědělství. Tématem tohoto semináře, jež se postupně uskutečnil v několika regionech České republiky byla robotika, navigace, telematika a dodržování legislativních pravidel v agronomické evidenci. Pořádajícími firmami byla společnost Agri Precision s.r.o., AG info s.r.o. a MJM Agro, a.s.
Za přispění nové dotace Ministerstva zemědělství (MZe) zemědělci v roce 2023 založili 610 hektarů takzvaných agrolesnických systémů, to znamená 61 tisíc stromů vysázených na zemědělské půdě. Za to získali podporu 66 milionů korun. MZe bude v následujících letech poskytovat i příspěvek na údržbu nově vysazených dřevin. Součástí systému mohou být za určitých podmínek i rychlerostoucí dřeviny k průběžné těžbě a energetickému využití.
O plně autonomních traktorech již nějaký čas píšeme jako o strojích z blízké budoucnosti. Faktem je, že samojízdní roboti ať již se spalovacím motorem, nebo elektrickým pohonem již na polích jezdí a česká pole v tom nevyjímaje. Nakonec naše zemědělství můžeme označit za technologicky progresivní a tak polní roboti nejsou překvapením. Zatím se povětšinou jedná o menší stroje, které mají své výhody zejména během vegetace při plečkování, cílené aplikaci pesticidů, nebo přesném setí. Při plošném zpracování půdy, nebo při sklizni jsou však efektivnější velké stroje. Ale i u nich autonomie pozvolna nastupuje.