hlavička webu
Příklady dobré praxe
Přehrát video

Příklady dobré praxe

Automatizace a robotizace

V dnešním díle se zeptáme odborníků na téma robotizace v zemědělství
Co si myslí v ČSOB
csobf1
ČSOB podporuje šetrné postupy udržitelného zemědělství
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala sérii televizních pořadů zaměřených na udržitelné postupy...
Aktuality a odborná sdělení
Jak uvádí Petr Bezděkovský v příloze EKOTECH magazín, která poprvé vyjde v dalším čísle titulu AGRONOM, veškerý život na planetě závisí na půdě. Půda totiž poskytuje oporu a živiny pro takzvané primární producenty – rostliny. Primárními producenty se nazývají proto, že vytvářejí organickou hmotu na stavbu svého těla z energie získané ze slunce fotosyntézou.
Plodinou budoucnosti je podle odborníků bob. Tato nutričně bohatá plodina s vysokým výnosem semene je vhodná jak na zelené hnojení, tak k produkci semen či k výživě skotu.
Co si myslí v ČR
Bezde
Význam půdních bio-stimulací v období sucha
Jak uvedeno v článku, který vyšel v příloze EKOTECH Magazín, půdní biostimulace jsou metody, které využívají...
Podpora zemědělských bioplynových stanic byla původně vypsána (až na pár výjimek) na období 20 let. S ohledem na vývoj instalací je tedy většina zařízení v poslední třetině podporovaného období. V letošním roce však došlo ke změně zákona o podpoře obnovitelných zdrojů čímž se i podpora stávajících bioplynových stanic v podstatě zastavila. Jaké jsou tedy možnosti jejich dalšího ekonomicky udržitelného rozvoje?
Co si myslí v zahraničí
TUZ4
Diverzifikace jako cesta k udržitelnosti zemědělských podniků
Podle dat Ministerstva zemědělství Spojených států (USDA) se počet farem v roce 2022 snížil na nejnižší...
V polovině letošního roku bylo v tuzemsku zaznamenáno více erozních událostí než za celý předchozí rok. Ministr zemědělství Marek Výborný chce přesto ještě oslabit opatření pro odolnější krajinu. Vyplývá to ze společné tiskové zprávy Hnutí Duha, České společnosti ornitologické a Světového fondu na ochranu přírody ČR. Nárůst eroze je podle nich způsoben výskytem extrémních srážek, zranitelností krajiny a nedostatečnou protierozní ochranou.
Nový elektrický kompaktní kolový nakladač, který byl úspěšně představen na významných mezinárodních veletrzích, jako jsou ConEXPO v Las Vegas a Agritechnica 2023 v Hannoveru, nabízí významné výhody z hlediska nízké hlučnosti a nulových emisí. Díky těmto vlastnostem je vhodný zejména pro provoz v uzavřeném prostředí.
Zkušenosti ukazují, že zdraví stáda je jednoznačně závislé na managementu stáda. Má-li se situace ve stádě dlouhodobě zlepšit, je prvním úkolem co nejpřesněji určit a zdokumentovat příčiny ztrát. V praxi se například za „nízkou užitkovostí“ často skrývají metabolické poruchy způsobené nevhodnými krmnými dávkami. Nemoci vemene patří mezi tzv. polyfaktoriální onemocnění, příčiny tedy mohou být různé, jako jsou hygiena stáje a dojení, mikroklima stáje, krmení nebo technika dojení a často ještě v kombinaci. Je nezbytné sledovat zdraví vemene ve stádě, protože podíl zvířat se zdravým vemenem ve stádě je ukazatel kvality farmy. Léčba krav s onemocněním vemene způsobuje spoustu práce a vysoké náklady.
Posledních několik dekád názorně demonstrovalo, že zvyšování frekvence a intenzity sucha je jedním z hlavních průvodních jevů současné klimatické změny, a to jak v měříku globálním, tak středoevropském. „Sucho“ je však velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často tedy mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod.
Ve společnosti IBK TRADE a. s. jsou zemědělskou i dopravní technikou vybaveni velmi dobře. Na rozdíl od jiných podniků však část vozového a traktorového parku nespaluje tradiční pohonné hmoty, ale zemní plyn. Zkušenosti z provozu jsou velmi dobré, úspory v provozních nákladech významné a stejně tak přínos ke zlepšování životního prostředí.
Hnojiva pro hydroponické pěstování představila jedinečným způsobem na veletrhu Techagro česká společnost NUMAZON, s. r. o. Hnojiva, která sama vyvíjí a vyrábí, mají buď univerzální použití, nebo jsou určena pro jednotlivé plodiny. Návštěvníci veletrhu mohli nahlédnout do mobilní pěstírny konopí, které je vedle zeleniny vhodné pro hydroponický způsob pěstování.
Udržitelné postupy ve školkách představují kombinaci tradičních pěstitelských metod s moderními technologiemi, které minimalizují negativní dopad na životní prostředí. Mechanizace hraje v tomto procesu klíčovou roli, protože zvyšuje efektivitu a zároveň podporuje udržitelnou zemědělskou praxi.
Péče o telata – jalovičky musí hrát v chovech dojnic klíčovou roli. Jakékoliv zanedbání péče o ně, bude v budoucnu, pokud se dožijí laktace, znamenat málo efektivní stádo dojnic. V prostorách Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) v Brně byl pod hlavičkou VÚVeL Academy uspořádán seminář na téma „Kryptosporidióza a klostridiové infekce – hrozby odchovu telat. O kvalitním odchovu telat přednášeli odborníci z VÚVeL, Veterinární univerzity v Brně (VETUNI) i výživářských firem (MIKROP Čebín, a. s., Nutrivet, s. r. o.).
Vedle známých postupů ochrany proti hrabošům je dnes snaha hledat a testovat i netradiční a inovativní metody. Jednou z takových je potlačování výskytu hraboše polního pomocí rostlinných repelentů a repelentních rostlin, které se věnuje projekt TAČR (2023–2025). Na projektu se podílí celkem šest partnerů, z toho tři výzkumné instituce – Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., a tři podniky – PROBIO, Czech Organics a AGROCHEMA, družstvo. Jedná se o poměrně inovativní přístup, protože rostliny z pozice repelentních porostů proti hlodavcům byly doposud ve světě testovány pouze ojediněle.
Příklady dobré praxe
Přehrát video

Příklady dobré praxe

Automatizace a robotizace

V dnešním díle se zeptáme odborníků na téma robotizace v zemědělství
Co si myslí v ČSOB
csobf1
ČSOB podporuje šetrné postupy udržitelného zemědělství
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala sérii televizních pořadů...
Aktuality a odborná sdělení
Jak uvádí Petr Bezděkovský v příloze EKOTECH magazín, která poprvé vyjde v dalším čísle titulu AGRONOM, veškerý život na planetě závisí na půdě. Půda totiž poskytuje oporu a živiny pro takzvané primární producenty – rostliny. Primárními producenty se nazývají proto, že vytvářejí organickou hmotu na stavbu svého těla z energie získané ze slunce fotosyntézou.
Plodinou budoucnosti je podle odborníků bob. Tato nutričně bohatá plodina s vysokým výnosem semene je vhodná jak na zelené hnojení, tak k produkci semen či k výživě skotu.
Co si myslí v ČR
Bezde
Význam půdních bio-stimulací v období sucha
Jak uvedeno v článku, který vyšel v příloze EKOTECH Magazín, půdní biostimulace jsou metody, které využívají...
Podpora zemědělských bioplynových stanic byla původně vypsána (až na pár výjimek) na období 20 let. S ohledem na vývoj instalací je tedy většina zařízení v poslední třetině podporovaného období. V letošním roce však došlo ke změně zákona o podpoře obnovitelných zdrojů čímž se i podpora stávajících bioplynových stanic v podstatě zastavila. Jaké jsou tedy možnosti jejich dalšího ekonomicky udržitelného rozvoje?
Co si myslí v zahraničí
TUZ4
Diverzifikace jako cesta k udržitelnosti zemědělských podniků
Podle dat Ministerstva zemědělství Spojených států (USDA) se počet farem v roce 2022 snížil na nejnižší...
V polovině letošního roku bylo v tuzemsku zaznamenáno více erozních událostí než za celý předchozí rok. Ministr zemědělství Marek Výborný chce přesto ještě oslabit opatření pro odolnější krajinu. Vyplývá to ze společné tiskové zprávy Hnutí Duha, České společnosti ornitologické a Světového fondu na ochranu přírody ČR. Nárůst eroze je podle nich způsoben výskytem extrémních srážek, zranitelností krajiny a nedostatečnou protierozní ochranou.
Nový elektrický kompaktní kolový nakladač, který byl úspěšně představen na významných mezinárodních veletrzích, jako jsou ConEXPO v Las Vegas a Agritechnica 2023 v Hannoveru, nabízí významné výhody z hlediska nízké hlučnosti a nulových emisí. Díky těmto vlastnostem je vhodný zejména pro provoz v uzavřeném prostředí.
Zkušenosti ukazují, že zdraví stáda je jednoznačně závislé na managementu stáda. Má-li se situace ve stádě dlouhodobě zlepšit, je prvním úkolem co nejpřesněji určit a zdokumentovat příčiny ztrát. V praxi se například za „nízkou užitkovostí“ často skrývají metabolické poruchy způsobené nevhodnými krmnými dávkami. Nemoci vemene patří mezi tzv. polyfaktoriální onemocnění, příčiny tedy mohou být různé, jako jsou hygiena stáje a dojení, mikroklima stáje, krmení nebo technika dojení a často ještě v kombinaci. Je nezbytné sledovat zdraví vemene ve stádě, protože podíl zvířat se zdravým vemenem ve stádě je ukazatel kvality farmy. Léčba krav s onemocněním vemene způsobuje spoustu práce a vysoké náklady.
Posledních několik dekád názorně demonstrovalo, že zvyšování frekvence a intenzity sucha je jedním z hlavních průvodních jevů současné klimatické změny, a to jak v měříku globálním, tak středoevropském. „Sucho“ je však velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často tedy mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod.
Ve společnosti IBK TRADE a. s. jsou zemědělskou i dopravní technikou vybaveni velmi dobře. Na rozdíl od jiných podniků však část vozového a traktorového parku nespaluje tradiční pohonné hmoty, ale zemní plyn. Zkušenosti z provozu jsou velmi dobré, úspory v provozních nákladech významné a stejně tak přínos ke zlepšování životního prostředí.
Hnojiva pro hydroponické pěstování představila jedinečným způsobem na veletrhu Techagro česká společnost NUMAZON, s. r. o. Hnojiva, která sama vyvíjí a vyrábí, mají buď univerzální použití, nebo jsou určena pro jednotlivé plodiny. Návštěvníci veletrhu mohli nahlédnout do mobilní pěstírny konopí, které je vedle zeleniny vhodné pro hydroponický způsob pěstování.
Udržitelné postupy ve školkách představují kombinaci tradičních pěstitelských metod s moderními technologiemi, které minimalizují negativní dopad na životní prostředí. Mechanizace hraje v tomto procesu klíčovou roli, protože zvyšuje efektivitu a zároveň podporuje udržitelnou zemědělskou praxi.
Péče o telata – jalovičky musí hrát v chovech dojnic klíčovou roli. Jakékoliv zanedbání péče o ně, bude v budoucnu, pokud se dožijí laktace, znamenat málo efektivní stádo dojnic. V prostorách Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) v Brně byl pod hlavičkou VÚVeL Academy uspořádán seminář na téma „Kryptosporidióza a klostridiové infekce – hrozby odchovu telat. O kvalitním odchovu telat přednášeli odborníci z VÚVeL, Veterinární univerzity v Brně (VETUNI) i výživářských firem (MIKROP Čebín, a. s., Nutrivet, s. r. o.).
Vedle známých postupů ochrany proti hrabošům je dnes snaha hledat a testovat i netradiční a inovativní metody. Jednou z takových je potlačování výskytu hraboše polního pomocí rostlinných repelentů a repelentních rostlin, které se věnuje projekt TAČR (2023–2025). Na projektu se podílí celkem šest partnerů, z toho tři výzkumné instituce – Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., a tři podniky – PROBIO, Czech Organics a AGROCHEMA, družstvo. Jedná se o poměrně inovativní přístup, protože rostliny z pozice repelentních porostů proti hlodavcům byly doposud ve světě testovány pouze ojediněle.
Příklady dobré praxe
Přehrát video

Příklady dobré praxe

Automatizace a robotizace

V dnešním díle se zeptáme odborníků na téma robotizace v zemědělství
Co si myslí v ČSOB
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala sérii televizních pořadů zaměřených na udržitelné postupy v zemědělství s cílem snížení materiálových a energetických vstupů včetně produkce CO2. První díl dostupný na TV Zemědělec a YouTube pod hlavičkou ČSOB otevírá téma půdoochranných opatření se zaměřením na retenci vody v půdě, organiku v půdě a možnosti zamezení půdní eroze.
Co si myslí v ČR
Jak uvedeno v článku, který vyšel v příloze EKOTECH Magazín, půdní biostimulace jsou metody, které využívají podporu přirozených biologických procesů k harmonizaci pochodů v půdě. Mezi biostimulanty používané v zemědělství patří různé prvky, sloučeniny a mikroorganismy, které se aplikují na rostliny nebo do půdy s cílem zlepšit její úrodnost, výnosy a kvalitu produkce. Zejména v podnicích s chybějící živočišnou výrobou dokáží cílené biostimulace zhodnotit především organickou hmotu vytvořenou v půdním prostředím kořeny rostlin a makro i mikro biosférou.
Co si myslí v zahraničí
Podle dat Ministerstva zemědělství Spojených států (USDA) se počet farem v roce 2022 snížil na nejnižší úroveň od doby před začátkem americké občanské války. Zemědělské podniky se zvětšují a nadále převažuje výrazná produkční specializace. Uvedla to ve svém článku zemědělská diplomatka ve Spojených státech amerických Tereza Černá. Podle ní však podmínky pro zemědělskou výrobu, ať již ekonomické nebo agroenvironmentální, však stále více překreslují zemědělskou mapu USA a tlačí na změny, minimálně s ohledem na produkční portfolio.
Aktuality a odborná sdělení
Jak uvádí Petr Bezděkovský v příloze EKOTECH magazín, která poprvé vyjde v dalším čísle titulu AGRONOM, veškerý život na planetě závisí na půdě. Půda totiž poskytuje oporu a živiny pro takzvané primární producenty – rostliny. Primárními producenty se nazývají proto, že vytvářejí organickou hmotu na stavbu svého těla z energie získané ze slunce fotosyntézou.
Plodinou budoucnosti je podle odborníků bob. Tato nutričně bohatá plodina s vysokým výnosem semene je vhodná jak na zelené hnojení, tak k produkci semen či k výživě skotu.
Podpora zemědělských bioplynových stanic byla původně vypsána (až na pár výjimek) na období 20 let. S ohledem na vývoj instalací je tedy většina zařízení v poslední třetině podporovaného období. V letošním roce však došlo ke změně zákona o podpoře obnovitelných zdrojů čímž se i podpora stávajících bioplynových stanic v podstatě zastavila. Jaké jsou tedy možnosti jejich dalšího ekonomicky udržitelného rozvoje?
V polovině letošního roku bylo v tuzemsku zaznamenáno více erozních událostí než za celý předchozí rok. Ministr zemědělství Marek Výborný chce přesto ještě oslabit opatření pro odolnější krajinu. Vyplývá to ze společné tiskové zprávy Hnutí Duha, České společnosti ornitologické a Světového fondu na ochranu přírody ČR. Nárůst eroze je podle nich způsoben výskytem extrémních srážek, zranitelností krajiny a nedostatečnou protierozní ochranou.
Nový elektrický kompaktní kolový nakladač, který byl úspěšně představen na významných mezinárodních veletrzích, jako jsou ConEXPO v Las Vegas a Agritechnica 2023 v Hannoveru, nabízí významné výhody z hlediska nízké hlučnosti a nulových emisí. Díky těmto vlastnostem je vhodný zejména pro provoz v uzavřeném prostředí.
Zkušenosti ukazují, že zdraví stáda je jednoznačně závislé na managementu stáda. Má-li se situace ve stádě dlouhodobě zlepšit, je prvním úkolem co nejpřesněji určit a zdokumentovat příčiny ztrát. V praxi se například za „nízkou užitkovostí“ často skrývají metabolické poruchy způsobené nevhodnými krmnými dávkami. Nemoci vemene patří mezi tzv. polyfaktoriální onemocnění, příčiny tedy mohou být různé, jako jsou hygiena stáje a dojení, mikroklima stáje, krmení nebo technika dojení a často ještě v kombinaci. Je nezbytné sledovat zdraví vemene ve stádě, protože podíl zvířat se zdravým vemenem ve stádě je ukazatel kvality farmy. Léčba krav s onemocněním vemene způsobuje spoustu práce a vysoké náklady.
Posledních několik dekád názorně demonstrovalo, že zvyšování frekvence a intenzity sucha je jedním z hlavních průvodních jevů současné klimatické změny, a to jak v měříku globálním, tak středoevropském. „Sucho“ je však velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často tedy mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod.
Ve společnosti IBK TRADE a. s. jsou zemědělskou i dopravní technikou vybaveni velmi dobře. Na rozdíl od jiných podniků však část vozového a traktorového parku nespaluje tradiční pohonné hmoty, ale zemní plyn. Zkušenosti z provozu jsou velmi dobré, úspory v provozních nákladech významné a stejně tak přínos ke zlepšování životního prostředí.
Hnojiva pro hydroponické pěstování představila jedinečným způsobem na veletrhu Techagro česká společnost NUMAZON, s. r. o. Hnojiva, která sama vyvíjí a vyrábí, mají buď univerzální použití, nebo jsou určena pro jednotlivé plodiny. Návštěvníci veletrhu mohli nahlédnout do mobilní pěstírny konopí, které je vedle zeleniny vhodné pro hydroponický způsob pěstování.
Udržitelné postupy ve školkách představují kombinaci tradičních pěstitelských metod s moderními technologiemi, které minimalizují negativní dopad na životní prostředí. Mechanizace hraje v tomto procesu klíčovou roli, protože zvyšuje efektivitu a zároveň podporuje udržitelnou zemědělskou praxi.
Péče o telata – jalovičky musí hrát v chovech dojnic klíčovou roli. Jakékoliv zanedbání péče o ně, bude v budoucnu, pokud se dožijí laktace, znamenat málo efektivní stádo dojnic. V prostorách Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) v Brně byl pod hlavičkou VÚVeL Academy uspořádán seminář na téma „Kryptosporidióza a klostridiové infekce – hrozby odchovu telat. O kvalitním odchovu telat přednášeli odborníci z VÚVeL, Veterinární univerzity v Brně (VETUNI) i výživářských firem (MIKROP Čebín, a. s., Nutrivet, s. r. o.).
Vedle známých postupů ochrany proti hrabošům je dnes snaha hledat a testovat i netradiční a inovativní metody. Jednou z takových je potlačování výskytu hraboše polního pomocí rostlinných repelentů a repelentních rostlin, které se věnuje projekt TAČR (2023–2025). Na projektu se podílí celkem šest partnerů, z toho tři výzkumné instituce – Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., a tři podniky – PROBIO, Czech Organics a AGROCHEMA, družstvo. Jedná se o poměrně inovativní přístup, protože rostliny z pozice repelentních porostů proti hlodavcům byly doposud ve světě testovány pouze ojediněle.
Příklady dobré praxe
Přehrát video

Příklady dobré praxe

Automatizace a robotizace

V dnešním díle se zeptáme odborníků na téma robotizace v zemědělství
Co si myslí v ČSOB
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala sérii televizních pořadů zaměřených na udržitelné postupy v zemědělství s cílem snížení materiálových a energetických vstupů včetně produkce CO2. První díl dostupný na TV Zemědělec a YouTube pod hlavičkou ČSOB otevírá téma půdoochranných opatření se zaměřením na retenci vody v půdě, organiku v půdě a možnosti zamezení půdní eroze.
Co si myslí v ČR
Jak uvedeno v článku, který vyšel v příloze EKOTECH Magazín, půdní biostimulace jsou metody, které využívají podporu přirozených biologických procesů k harmonizaci pochodů v půdě. Mezi biostimulanty používané v zemědělství patří různé prvky, sloučeniny a mikroorganismy, které se aplikují na rostliny nebo do půdy s cílem zlepšit její úrodnost, výnosy a kvalitu produkce. Zejména v podnicích s chybějící živočišnou výrobou dokáží cílené biostimulace zhodnotit především organickou hmotu vytvořenou v půdním prostředím kořeny rostlin a makro i mikro biosférou.
Co si myslí v zahraničí
Podle dat Ministerstva zemědělství Spojených států (USDA) se počet farem v roce 2022 snížil na nejnižší úroveň od doby před začátkem americké občanské války. Zemědělské podniky se zvětšují a nadále převažuje výrazná produkční specializace. Uvedla to ve svém článku zemědělská diplomatka ve Spojených státech amerických Tereza Černá. Podle ní však podmínky pro zemědělskou výrobu, ať již ekonomické nebo agroenvironmentální, však stále více překreslují zemědělskou mapu USA a tlačí na změny, minimálně s ohledem na produkční portfolio.
Aktuality a odborná sdělení
Jak uvádí Petr Bezděkovský v příloze EKOTECH magazín, která poprvé vyjde v dalším čísle titulu AGRONOM, veškerý život na planetě závisí na půdě. Půda totiž poskytuje oporu a živiny pro takzvané primární producenty – rostliny. Primárními producenty se nazývají proto, že vytvářejí organickou hmotu na stavbu svého těla z energie získané ze slunce fotosyntézou.
Plodinou budoucnosti je podle odborníků bob. Tato nutričně bohatá plodina s vysokým výnosem semene je vhodná jak na zelené hnojení, tak k produkci semen či k výživě skotu.
Podpora zemědělských bioplynových stanic byla původně vypsána (až na pár výjimek) na období 20 let. S ohledem na vývoj instalací je tedy většina zařízení v poslední třetině podporovaného období. V letošním roce však došlo ke změně zákona o podpoře obnovitelných zdrojů čímž se i podpora stávajících bioplynových stanic v podstatě zastavila. Jaké jsou tedy možnosti jejich dalšího ekonomicky udržitelného rozvoje?
V polovině letošního roku bylo v tuzemsku zaznamenáno více erozních událostí než za celý předchozí rok. Ministr zemědělství Marek Výborný chce přesto ještě oslabit opatření pro odolnější krajinu. Vyplývá to ze společné tiskové zprávy Hnutí Duha, České společnosti ornitologické a Světového fondu na ochranu přírody ČR. Nárůst eroze je podle nich způsoben výskytem extrémních srážek, zranitelností krajiny a nedostatečnou protierozní ochranou.
Nový elektrický kompaktní kolový nakladač, který byl úspěšně představen na významných mezinárodních veletrzích, jako jsou ConEXPO v Las Vegas a Agritechnica 2023 v Hannoveru, nabízí významné výhody z hlediska nízké hlučnosti a nulových emisí. Díky těmto vlastnostem je vhodný zejména pro provoz v uzavřeném prostředí.
Zkušenosti ukazují, že zdraví stáda je jednoznačně závislé na managementu stáda. Má-li se situace ve stádě dlouhodobě zlepšit, je prvním úkolem co nejpřesněji určit a zdokumentovat příčiny ztrát. V praxi se například za „nízkou užitkovostí“ často skrývají metabolické poruchy způsobené nevhodnými krmnými dávkami. Nemoci vemene patří mezi tzv. polyfaktoriální onemocnění, příčiny tedy mohou být různé, jako jsou hygiena stáje a dojení, mikroklima stáje, krmení nebo technika dojení a často ještě v kombinaci. Je nezbytné sledovat zdraví vemene ve stádě, protože podíl zvířat se zdravým vemenem ve stádě je ukazatel kvality farmy. Léčba krav s onemocněním vemene způsobuje spoustu práce a vysoké náklady.
Posledních několik dekád názorně demonstrovalo, že zvyšování frekvence a intenzity sucha je jedním z hlavních průvodních jevů současné klimatické změny, a to jak v měříku globálním, tak středoevropském. „Sucho“ je však velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často tedy mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod.
Ve společnosti IBK TRADE a. s. jsou zemědělskou i dopravní technikou vybaveni velmi dobře. Na rozdíl od jiných podniků však část vozového a traktorového parku nespaluje tradiční pohonné hmoty, ale zemní plyn. Zkušenosti z provozu jsou velmi dobré, úspory v provozních nákladech významné a stejně tak přínos ke zlepšování životního prostředí.
Hnojiva pro hydroponické pěstování představila jedinečným způsobem na veletrhu Techagro česká společnost NUMAZON, s. r. o. Hnojiva, která sama vyvíjí a vyrábí, mají buď univerzální použití, nebo jsou určena pro jednotlivé plodiny. Návštěvníci veletrhu mohli nahlédnout do mobilní pěstírny konopí, které je vedle zeleniny vhodné pro hydroponický způsob pěstování.
Udržitelné postupy ve školkách představují kombinaci tradičních pěstitelských metod s moderními technologiemi, které minimalizují negativní dopad na životní prostředí. Mechanizace hraje v tomto procesu klíčovou roli, protože zvyšuje efektivitu a zároveň podporuje udržitelnou zemědělskou praxi.
Péče o telata – jalovičky musí hrát v chovech dojnic klíčovou roli. Jakékoliv zanedbání péče o ně, bude v budoucnu, pokud se dožijí laktace, znamenat málo efektivní stádo dojnic. V prostorách Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) v Brně byl pod hlavičkou VÚVeL Academy uspořádán seminář na téma „Kryptosporidióza a klostridiové infekce – hrozby odchovu telat. O kvalitním odchovu telat přednášeli odborníci z VÚVeL, Veterinární univerzity v Brně (VETUNI) i výživářských firem (MIKROP Čebín, a. s., Nutrivet, s. r. o.).
Vedle známých postupů ochrany proti hrabošům je dnes snaha hledat a testovat i netradiční a inovativní metody. Jednou z takových je potlačování výskytu hraboše polního pomocí rostlinných repelentů a repelentních rostlin, které se věnuje projekt TAČR (2023–2025). Na projektu se podílí celkem šest partnerů, z toho tři výzkumné instituce – Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., a tři podniky – PROBIO, Czech Organics a AGROCHEMA, družstvo. Jedná se o poměrně inovativní přístup, protože rostliny z pozice repelentních porostů proti hlodavcům byly doposud ve světě testovány pouze ojediněle.