hlavička webu

Bioekonomika, téma, které rezonuje

Trendem dominujícím v Evropě v některých oblastech biologických věd je bioekonomika, jejíž součástí je i cirkulární ekonomika, tedy směr založený na daleko efektivnějším způsobu využívání biomasy a nových biologických procesech a inovacích. Evropská unie definuje bioekonomiku jako komplexní přístup pro řešení současných výzev, ať už ekologických, energetických, nebo týkajících se potravinové bezpečnosti. Toto téma rezonuje Evropou a jsou na něj alokovány poměrně významné prostředky.

Většina západoevropských zemí má již národní strategie bioekonomiky vypracovány, zatímco Česká republika, podobně jako řada východoevropských států zatím ne. Proto, aby se pojem bioekonomiky v České republice více rozšířil, byla založena iniciativa Bioeast Hub ČR. Ta je koncipována jako národní sdružení stakeholderů, kteří mají zájem o zapojení do tvorby národní strategie bioekonomiky, strategické výzkumné agendy a implementaci principů bioekonomiky, čímž chtějí přispět k prosazení dlouhodobě udržitelného rozvoje. Koordinátorem iniciativy BIOEAST HUB ČR je Zemědělský výzkum, spol s r. o., Troubsko. K účasti na této práci je zvaný každý, koho toto téma zajímá. Současná světová situace, především covid 19 a válka, ukázaly, že je důležité se bavit o potravinové bezpečnosti. Evropská unie a Česká republika by se měly více zajímat o potravinovou bezpečnost jako takovou, soběstačnost v základních komoditách. Jedním z nástrojů, který by k tomu mohl přispět, je i bioekonomika, říká ředitel Zemědělského výzkumu RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Bioekonomika bude hrát v zelené transformaci významnou roli, jde o obnovitelný segment oběhového hospodářství, kam spadá zemědělství, lesnictví, rybolov či bioenergetika.

Trendem dominujícím v Evropě v některých oblastech biologických věd je bioekonomika, jejíž součástí je i cirkulární ekonomika Foto Barbora Venclová
Cirkulární ekonomika je směr založený na daleko efektivnějším způsobu využívání biomasy a nových biologických procesech a inovacích Foto Barbora Venclová
1 sht
Chov ovcí až do finalizace
Chovem ovcí za účelem zpracování vlny se manželé Michaela a Roman Šantorovi zabývají od roku 2015. Tehdy...
IMG_8327
Šetrné substráty s minimální uhlíkovou stopou
Rašeliniště jsou mokřady, které představují 3 % povrchu zeměkoule, ale samotné obsahují 33 % suchozemského...
Výběr z příspěvků