Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Řešení pro úpravu a zkapalňování bioplynu

Schéma projektu zkapalňování bioplynu ve švédském městě Gätene.

Technologická skupina Wärtsilä dodá know-how a zařízení pro významný švédský projekt bioLNG. Toto řešení bude upravovat bioplyn ze zemědělského odpadu a následně jej zkapalňovat na vysoce kvalitní bioLNG. Zařízení si objednala společnost Gasum AB a bude umístěno v jejím závodě poblíž švédského města Götene.

Po uvedení do provozu bude zařízení nabízené společností Wärtsilä schopno vyrábět 25 tun bioLNG denně. Toto palivo, které se též někdy nazývá zkapalněný biometan (LBM), vzniká čištěním bioplynu odstraněním sirovodíku (H2S), oxidu uhličitého (CO2) a vodní páry před jeho zkapalněním při teplotě -160 °C. Má stejnou výhřevnost a další vlastnosti, takže je použitelný jako ekologicky udržitelné palivo plně kompatibilní s fosilním LNG.

„Projekt bioplynové stanice Götene je pro nás velmi důležitý. Je to první z pěti velkých projektů bioplynových stanic ve Švédsku v příštích letech. Po důkladné a rozsáhlé fázi zadávání veřejných zakázek jsme uzavřeli smlouvu se společností Wärtsilä. Máme vysoká očekávání ohledně zařízení a servisu a jsme přesvědčeni, že je společnost Wärtsilä splní,“ uvedl Eero Lallukka, senior manažer pro nákup ve společnosti Gasum.

Rolf Håkansson, manažer pro rozvoj obchodu s bioplynovými řešeními společnosti Wärtsilä Gas Solutions, k tomu dodal, že firemní strategie dodavatele je zaměřena zejména na dekarbonizaci provozů jejích zákazníků.

„Společnost Gasum se snaží rozšířit své provozy na výrobu ekologických alternativních paliv a naše schopnosti v modernizaci a zkapalňování bioplynu v zařízeních na bioLNG jsou plně v souladu s tímto závazkem,“ komentoval zakázku, která zahrnuje dodávku, instalaci a uvedení do provozu kompletního modernizačního a zkapalňovacího zařízení. Dodávka je plánována na srpen 2024 a zařízení by mělo být plně funkční na začátku roku 2025.

Společnost Wärtsilä Gas Solutions je významným výrobcem inovativních systémů a řešení pro celý cyklus plynárenského řetězce. Hlavními oblastmi jsou manipulace s plynem v námořní dopravě (skladování, palivo, přeprava a řízení BOG), přeměna plynu na elektřinu, a také zkapalňování a řešení pro bioplyn. Zákazníkům tak pomáhá na jejich cestě k udržitelné budoucnosti prostřednictvím dodávek výkonných zařízení, inovací a digitalizace.

Zdeněk Makovička

tuz3f4
Jak snížit potřebu hnojiv
Evropská strategie Green Deal počítá s tím, že by se do roku měl snížit objem aplikovaných hnojiv o 20...
jalovice
Správný odchov telat pro efektivní chov dojnic
Jeden ze seminářů VUVel Academy měl název „Prosperita chovu skotu závisí na odchovu telat a jalovic“....
Na předpověď rizik nejen v zemědělství se zaměřuje trojice portálů Foto Barbora Venclová
Trojice portálů pro udržitelné zemědělství
Sucho je jedním z důležitých témat, které v posledních letech nabývá stále více na významu. Jeho dopady...