Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

České zemědělské inovační centrum

Data, jejich sběr, analýza a následné využití k vývoji nových technologií, systémů a aplikací to je dnes cesta, kam zemědělství, ale i další obory lidské činnosti směřují. A pak je tu sdílení. Platforma AgriHub vznikla jako návrh a vývoj chytrého technologického inovačního centra pro zemědělství. Je navržena tak, aby mohla vytvářet vazby lidí, firem a jiných subjektů se znalostmi a technologiemi, které pomohou v realizaci inovačních projektů a nápadů.

AgriHub byl založen ve spolupráci společností Wirelessinfo a Lesprojekt služby, se záměrem podporovat a rozvíjet inteligentní zemědělství. V současné době se do jeho vývoje zapojil ještě Zemědělský svaz České republiky a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Tři principy, na kterých je projekt postaven

Cílem vytvoření AgriHubu je vznik digitálního ekosystému, kde všichni zúčastnění najdou co možná nejlepší podmínky pro svůj obchodní úspěch. Informace a data jsou dnes stavebními kameny výzkumu a inovací a následně úspěšných procesů v zemědělství. AgriHub by měl být přístupovým bodem k těmto stavebním kamenům. Ale nejen to. Nabízí též nástroje jak s těmito „kameny“ pracovat a přidává k tomu komunitu odborníků i uživatelů, sdílení jejich poznatků, znalostí a nových myšlenek.

Na webových stránkách je definována trojice principů. Jedním z principů je propojení běžných uživatelů s vývojáři a výzkumníky. Druhým principem je integrace různých typů demo aplikací, kde budou mít zemědělci, vývojáři a výzkumní pracovníci šanci spolupracovat, otestovat různá API pro nová řešení a také poskytovat běžné experimenty. Třetím principem je zpřístupnění otevřených dat dostupných v České republice.

Český AgriHub je součástí evropského projektu SmartAgriHubs, který sdružuje více než 164 partnerů ze zemědělsko-potravinářského odvětví z celé Evropy.Kromě jiného přispívá k udržitelnějšímu zemědělství.

Vývoj vegetace je analyzován s využitím satelitních snímků z družic sentinelu 1 a 2, které spadají do evropského vesmírného programu Copernicus.Na obrázku Sentinel 2

Vývoj vegetace je analyzován s využitím satelitních snímků z družic sentinelu 1 a 2, které spadají do evropského vesmírného programu Copernicus.Na obrázku Sentinel 2

Takhle vypadá radarový snímek z družice Sentinel 1. Výhodou je fakt, že kvalita dat není omezena oblačností

Dat sesbíraných z různých senzorů je hodně a jejich význam roste. Důležitost senzorových dat zvyšuje sílící trend internetu věcí. Nestačí jen data sbírat, ale je třeba je zpracovávat, převádět do informací a z nich pak skládat znalosti

selko 2
Udržitelný chov dojnic a jeho ziskovost
Existuje několik strategií, jak snížit emise skleníkových plynů na mléčné farmě. Většina z nich je založena...
1-biometan_U
Novou příležitostí pro bioplynové stanice je biometan
Zemědělské bioplynové stanice nejsou pro zemědělce jen zdrojem příjmů za elektřinu a případně za teplo....
F1
Plodinová pestrost je důležitá
Pestré zastoupení plodin v osevním postupu je jedním z předpokladů trvale udržitelného zemědělství. Pro...