Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

High-tech produkce ovoce a zeleniny

Nové technologie nabízejí obrovské možnosti, jak učinit zemědělství ekologičtějším a produktivnějším

Ministr životního prostředí a zemědělství Velké Británie Ranil Jayawardena představil plány na zvýšení domácí produkce ovoce a zeleniny prostřednictvím podpory rozvoje využití špičkových technologií. Informovalo o tom Ministerstvo zemědělství.

Ministr přislíbil investice do automatizace a robotiky ve výši 12,5 milionu liber v rámci Programu inovací v zemědělství, které dále navýší dosud vynaložené prostředky (více než 70 milionů liber). Investice budou zahájeny v lednu 2023 a budou z nich spolufinancovány projekty, které podpoří hospodářský růst, potravinovou bezpečnost a závazky v oblasti životního prostředí. Vláda se zajímá zejména o pěstování ve sklenících, kterému se v současnosti věnuje pouze deset anglických podniků zabývajících se pěstováním ovoce a zeleniny. Podle vlády je ve Spojeném království vypěstováno pouze 25 procent okurek a 17 procent rajčat dodávaných na domácí trh. Podniky využívající tento model pěstování však již nyní zaznamenávají výhody, jako je prodloužení vegetačního období, efektivní využití vody a vyšší výnosy z metru čtverečního. Ministr Jayawardena uvedl, že ačkoli má Spojené království Velké Británie a severního Irska má vysokou míru potravinové bezpečnosti, je možné ji dále zvýšit a pěstování v řízeném prostředí je jednou z cest, jak toho dosáhnout. „Můžeme zvýšit domácí produkci ovoce a zeleniny, a proto chceme poskytnout odborné poradenství a odpovídající financování projektům zaměřeným na robotiku a automatizaci. Technologie nabízejí obrovské možnosti, jak učinit zemědělství ekologičtějším a produktivnějším, takže bychom je měli využít, abychom pomohli růstu ekonomiky, vytváření pracovních míst a také zlepšení potravinové bezpečnosti,“ sdělil.

Ministr rovněž oznámil, že jmenuje odborníka z oboru, který pomůže vytvořit jasnější představu o překážkách a příležitostech v pěstování plodin v řízeném prostředím ve Velké Británii. Dále poskytne soubor doporučení a politických zásahů, které může vláda realizovat okamžitě i v dlouhodobějším horizontu. Ministr se také písemně obrátil na řadu významných pěstitelů ovoce a zeleniny, aby zjistil, jak může vláda podpořit rozvoj tohoto odvětví.

Vetrolam F1
Moderní větrolamy proti erozi
Vědci Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (AF MENDELU) se zaměří na obnovu větrolamů, jejich...
potraviny
Miliony eur pro kvalitní a udržitelné zemědělsko-potravinářské produkty EU
Evropská komise v roce 2023 vyčlení 185,9 milionu eur na financování propagačních činností v oblasti...
IMG_0149
Pro trvalou udržitelnost živočišné produkce
Na výstavě EuroTier 2022 se představilo zcela nové řešení zpracování odpadu z živočišné výroby – hovězí...