hlavička webu
Příklady dobré praxe
Přehrát video

Příklady dobré praxe

Agrolesnictví - zemědělství budoucnosti?

V dnešním díle se budeme věnovat oboru Agrolesnictví
Co si myslí v ČSOB
csobf1
ČSOB podporuje šetrné postupy udržitelného zemědělství
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala sérii televizních pořadů zaměřených na udržitelné postupy...
Aktuality a odborná sdělení
Biomasa a bioplyn jako tradiční obnovitelné zdroje energie (OZE) i v Česku opět nabývají na významu. Jsou udržitelné, bezemisní a pomáhají rozvoji zemědělských podniků, komunit a celých regionů. Bioplynové stanice navíc mohou pro distribuční sítě elektřiny nabízet i služby výkonové rovnováhy pro jiné a méně stabilní OZE. Připraveny jsou i nové možnosti využití biomasy, zejména pro zachycování vzdušného uhlíku.
Společný výzkum univerzit BOKU Tulln a IMC University of Applied Sciences Krems (Kremže) v Rakousku ukazuje velký potenciál při získávání cenných materiálů z elektronického odpadu. V laboratorních podmínkách bylo dosaženo až 85% účinnosti při získávání kovů vzácných zemin. Tyto prvky jsou využitelné v elektronice a nanotechnologiích.
Co si myslí v ČR
Kvetoucí řepka
Nové odrůdy využívají dusík lépe
Správně zvolená odrůda může do určité míry snížit náklady na pěstování. Kromě rezistence nebo tolerance...
Současná evropská politika směřuje k cílům zaměřeným na ekologické přístupy v hospodaření a mezi ně můžeme řadit i regenerativní zemědělství. Ve zkratce se dá říci, že regenerativní zemědělství je moderní přístup k hospodaření, který se zaměřuje na obnovu a zlepšení zdraví půdy, ekosystémů a biodiverzity. Jedním z klíčových aspektů této technologie je specifické zpracování půdy v němž chybí klasická orba a místo ní jsou používány jiné postupy.
Co si myslí v zahraničí
ucho
Zpracování půdy a regenerativní zemědělství
Současná evropská politika směřuje k cílům zaměřeným na ekologické přístupy v hospodaření a mezi ně můžeme...
V pořadí druhý workshop Dny precizního zemědělství na farmě ZD Dolní Újezd na Svitavsku se konal na konci května a využil pokročilého stavu vegetace pro zhlédnutí výsledků jarních operací a stavu pokusných ploch. Účastníci se mimo jiné dozvěděli, jakým způsobem si mohou poradit se zvyšujícími se požadavky na snižování emisí skleníkových plynů při pěstování plodin a jak docílit zvýšení půdní úrodnosti.
Již několik let se v zemědělství skloňuje pojem »regenerativní«. Zatím však mnohé zúčastněné strany dle našeho názoru nechápou, proč je potřebná »regenerace« v zemědělství. S dosavadním přístupem z pohledu historie, vědy, výzkumu a obvyklých technologií využívaných v zemědělství jsme dospěli do stavu, kdy už téměř neexistuje tzv. přirozená úrodnost půdy neboli pro dříve narozené – půdní garé.
Koncem dubna se ve Ctidružicích na jižní Moravě konalo slavnostní otevření nové farmy prasat. Modernizaci farmy za 250 milionů korun úspěšně dokončila Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi, s. r. o., člen Rhea Holding. Protože původní farma naprosto nevyhovovala současným požadavkům na zoohygienu a welfare zvířat, vedení Rhea Holdingu rozhodlo o její modernizaci, a to doslova od základů.
Školní zemědělský podnik v Žabčicích bude využívat automatizovaný asistenční systém na žacích lištách při sečení pícnin. Senzory pomohou odhalit divokou zvěř v porostech. ŠZP bude v rámci Brněnska teprve druhý podnik, který zařízení využívá. Poprvé by senzor zemědělci chtěli využít v rámci druhé senoseče, která proběhne začátkem června. Nově od letošního roku využívají k detekci zvěře na loukách i drony a speciálně vycvičené psy. Kombinací těchto metod chtějí ztráty na divoké zvěři při senosečích úplně eliminovat.
Farma Bezdínek v Dolní Lutyni na Karvinsku nedávno zahájila provoz nového skleníku pro pěstování rajčat a dokončila výstavbu energocentra, které bude v kogeneračních jednotkách vyrábět teplo a elektřinu ze zemního plynu a pomůže tak řešit potřebu energií podniku. Celková investice dosáhla téměř 400 milionů korun. Podle jednatele Farmy Bezdínek Jiřího Stodůlky farma nyní disponuje 14,5 hektaru skleníků.
Po téměř ročním provozu nového kravínu uspořádalo Zemědělské družstvo Haňovice, které hospodaří zhruba na 2050 hektarech na úrodné Hané nedaleko Litovle, den otevřených dveří. Během něj informovalo zejména o zkušenostech s jeho chodem. Jde o stavbu, která v řadě parametrů splňujeme požadavky na udržitelné zemědělství v živočišné výrobě.
Všichni zájemci o regenerativní zemědělství mohou navštívit farmy a zemědělské podniky, které se tomuto šetrnému způsobu hospodaření již věnují. Novou sérii polních dní organizuje Carboneg ve spolupráci s jednotlivými farmami a experty. Jeho snahou je spojit zemědělce, odborníky a nadšence, kteří sdílí vášeň pro zdravou krajinu a zájem o regenerativní zemědělství, a vytvořit prostředí pro vzájemné učení, inspiraci a podporu.
Biologická ochrana rostlin s využitím užitečných organismů se úspěšně používá již řadu let v různých oblastech zahradnického sektoru. Lze ji velmi dobře aplikovat zejména při pěstování okrasných rostlin a zeleniny ve sklenících a fóliovnících. Parazitické vosičky patří k účinným prostředkům pro eliminaci mšic již při prvním výskytu škůdce.
V Suchohrdlech u Miroslavi se postupně rozvinul inovační projekt. Zemědělská společnost Renergie, s. r. o., založená soukromým zemědělcem Ing. Karlem Kuthanem, úzce propojila živočišnou a rostlinnou produkci s bioplynovou stanicí a kogenerační výrobou energie. Tím se do značné míry stala nezávislou na dodávkách z veřejné sítě. Navíc ve stejném výrobním výrobním areálu dodává energii i velkokapacitnímu skleníku firmy Bylinky, s. r. o.
Příklady dobré praxe
Přehrát video

Příklady dobré praxe

Agrolesnictví - zemědělství budoucnosti?

V dnešním díle se budeme věnovat oboru Agrolesnictví
Co si myslí v ČSOB
csobf1
ČSOB podporuje šetrné postupy udržitelného zemědělství
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala sérii televizních pořadů...
Aktuality a odborná sdělení
Biomasa a bioplyn jako tradiční obnovitelné zdroje energie (OZE) i v Česku opět nabývají na významu. Jsou udržitelné, bezemisní a pomáhají rozvoji zemědělských podniků, komunit a celých regionů. Bioplynové stanice navíc mohou pro distribuční sítě elektřiny nabízet i služby výkonové rovnováhy pro jiné a méně stabilní OZE. Připraveny jsou i nové možnosti využití biomasy, zejména pro zachycování vzdušného uhlíku.
Společný výzkum univerzit BOKU Tulln a IMC University of Applied Sciences Krems (Kremže) v Rakousku ukazuje velký potenciál při získávání cenných materiálů z elektronického odpadu. V laboratorních podmínkách bylo dosaženo až 85% účinnosti při získávání kovů vzácných zemin. Tyto prvky jsou využitelné v elektronice a nanotechnologiích.
Co si myslí v ČR
Kvetoucí řepka
Nové odrůdy využívají dusík lépe
Správně zvolená odrůda může do určité míry snížit náklady na pěstování. Kromě rezistence nebo tolerance...
Současná evropská politika směřuje k cílům zaměřeným na ekologické přístupy v hospodaření a mezi ně můžeme řadit i regenerativní zemědělství. Ve zkratce se dá říci, že regenerativní zemědělství je moderní přístup k hospodaření, který se zaměřuje na obnovu a zlepšení zdraví půdy, ekosystémů a biodiverzity. Jedním z klíčových aspektů této technologie je specifické zpracování půdy v němž chybí klasická orba a místo ní jsou používány jiné postupy.
Co si myslí v zahraničí
ucho
Zpracování půdy a regenerativní zemědělství
Současná evropská politika směřuje k cílům zaměřeným na ekologické přístupy v hospodaření a mezi ně můžeme...
V pořadí druhý workshop Dny precizního zemědělství na farmě ZD Dolní Újezd na Svitavsku se konal na konci května a využil pokročilého stavu vegetace pro zhlédnutí výsledků jarních operací a stavu pokusných ploch. Účastníci se mimo jiné dozvěděli, jakým způsobem si mohou poradit se zvyšujícími se požadavky na snižování emisí skleníkových plynů při pěstování plodin a jak docílit zvýšení půdní úrodnosti.
Již několik let se v zemědělství skloňuje pojem »regenerativní«. Zatím však mnohé zúčastněné strany dle našeho názoru nechápou, proč je potřebná »regenerace« v zemědělství. S dosavadním přístupem z pohledu historie, vědy, výzkumu a obvyklých technologií využívaných v zemědělství jsme dospěli do stavu, kdy už téměř neexistuje tzv. přirozená úrodnost půdy neboli pro dříve narozené – půdní garé.
Koncem dubna se ve Ctidružicích na jižní Moravě konalo slavnostní otevření nové farmy prasat. Modernizaci farmy za 250 milionů korun úspěšně dokončila Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi, s. r. o., člen Rhea Holding. Protože původní farma naprosto nevyhovovala současným požadavkům na zoohygienu a welfare zvířat, vedení Rhea Holdingu rozhodlo o její modernizaci, a to doslova od základů.
Školní zemědělský podnik v Žabčicích bude využívat automatizovaný asistenční systém na žacích lištách při sečení pícnin. Senzory pomohou odhalit divokou zvěř v porostech. ŠZP bude v rámci Brněnska teprve druhý podnik, který zařízení využívá. Poprvé by senzor zemědělci chtěli využít v rámci druhé senoseče, která proběhne začátkem června. Nově od letošního roku využívají k detekci zvěře na loukách i drony a speciálně vycvičené psy. Kombinací těchto metod chtějí ztráty na divoké zvěři při senosečích úplně eliminovat.
Farma Bezdínek v Dolní Lutyni na Karvinsku nedávno zahájila provoz nového skleníku pro pěstování rajčat a dokončila výstavbu energocentra, které bude v kogeneračních jednotkách vyrábět teplo a elektřinu ze zemního plynu a pomůže tak řešit potřebu energií podniku. Celková investice dosáhla téměř 400 milionů korun. Podle jednatele Farmy Bezdínek Jiřího Stodůlky farma nyní disponuje 14,5 hektaru skleníků.
Po téměř ročním provozu nového kravínu uspořádalo Zemědělské družstvo Haňovice, které hospodaří zhruba na 2050 hektarech na úrodné Hané nedaleko Litovle, den otevřených dveří. Během něj informovalo zejména o zkušenostech s jeho chodem. Jde o stavbu, která v řadě parametrů splňujeme požadavky na udržitelné zemědělství v živočišné výrobě.
Všichni zájemci o regenerativní zemědělství mohou navštívit farmy a zemědělské podniky, které se tomuto šetrnému způsobu hospodaření již věnují. Novou sérii polních dní organizuje Carboneg ve spolupráci s jednotlivými farmami a experty. Jeho snahou je spojit zemědělce, odborníky a nadšence, kteří sdílí vášeň pro zdravou krajinu a zájem o regenerativní zemědělství, a vytvořit prostředí pro vzájemné učení, inspiraci a podporu.
Biologická ochrana rostlin s využitím užitečných organismů se úspěšně používá již řadu let v různých oblastech zahradnického sektoru. Lze ji velmi dobře aplikovat zejména při pěstování okrasných rostlin a zeleniny ve sklenících a fóliovnících. Parazitické vosičky patří k účinným prostředkům pro eliminaci mšic již při prvním výskytu škůdce.
V Suchohrdlech u Miroslavi se postupně rozvinul inovační projekt. Zemědělská společnost Renergie, s. r. o., založená soukromým zemědělcem Ing. Karlem Kuthanem, úzce propojila živočišnou a rostlinnou produkci s bioplynovou stanicí a kogenerační výrobou energie. Tím se do značné míry stala nezávislou na dodávkách z veřejné sítě. Navíc ve stejném výrobním výrobním areálu dodává energii i velkokapacitnímu skleníku firmy Bylinky, s. r. o.
Příklady dobré praxe
Přehrát video

Příklady dobré praxe

Agrolesnictví - zemědělství budoucnosti?

V dnešním díle se budeme věnovat oboru Agrolesnictví
Co si myslí v ČSOB
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala sérii televizních pořadů zaměřených na udržitelné postupy v zemědělství s cílem snížení materiálových a energetických vstupů včetně produkce CO2. První díl dostupný na TV Zemědělec a YouTube pod hlavičkou ČSOB otevírá téma půdoochranných opatření se zaměřením na retenci vody v půdě, organiku v půdě a možnosti zamezení půdní eroze.
Co si myslí v ČR
Správně zvolená odrůda může do určité míry snížit náklady na pěstování. Kromě rezistence nebo tolerance vůči škodlivým činitelům, což redukuje náklady na ochranu, se v poslední době hovoří o efektivitě využití dusíku. Například moderní hybridy řepky ji často mají vyšší než staré odrůdy.
Co si myslí v zahraničí
Současná evropská politika směřuje k cílům zaměřeným na ekologické přístupy v hospodaření a mezi ně můžeme řadit i regenerativní zemědělství. Ve zkratce se dá říci, že regenerativní zemědělství je moderní přístup k hospodaření, který se zaměřuje na obnovu a zlepšení zdraví půdy, ekosystémů a biodiverzity. Jedním z klíčových aspektů této technologie je specifické zpracování půdy v němž chybí klasická orba a místo ní jsou používány jiné postupy.
Aktuality a odborná sdělení
Biomasa a bioplyn jako tradiční obnovitelné zdroje energie (OZE) i v Česku opět nabývají na významu. Jsou udržitelné, bezemisní a pomáhají rozvoji zemědělských podniků, komunit a celých regionů. Bioplynové stanice navíc mohou pro distribuční sítě elektřiny nabízet i služby výkonové rovnováhy pro jiné a méně stabilní OZE. Připraveny jsou i nové možnosti využití biomasy, zejména pro zachycování vzdušného uhlíku.
Společný výzkum univerzit BOKU Tulln a IMC University of Applied Sciences Krems (Kremže) v Rakousku ukazuje velký potenciál při získávání cenných materiálů z elektronického odpadu. V laboratorních podmínkách bylo dosaženo až 85% účinnosti při získávání kovů vzácných zemin. Tyto prvky jsou využitelné v elektronice a nanotechnologiích.
Současná evropská politika směřuje k cílům zaměřeným na ekologické přístupy v hospodaření a mezi ně můžeme řadit i regenerativní zemědělství. Ve zkratce se dá říci, že regenerativní zemědělství je moderní přístup k hospodaření, který se zaměřuje na obnovu a zlepšení zdraví půdy, ekosystémů a biodiverzity. Jedním z klíčových aspektů této technologie je specifické zpracování půdy v němž chybí klasická orba a místo ní jsou používány jiné postupy.
V pořadí druhý workshop Dny precizního zemědělství na farmě ZD Dolní Újezd na Svitavsku se konal na konci května a využil pokročilého stavu vegetace pro zhlédnutí výsledků jarních operací a stavu pokusných ploch. Účastníci se mimo jiné dozvěděli, jakým způsobem si mohou poradit se zvyšujícími se požadavky na snižování emisí skleníkových plynů při pěstování plodin a jak docílit zvýšení půdní úrodnosti.
Již několik let se v zemědělství skloňuje pojem »regenerativní«. Zatím však mnohé zúčastněné strany dle našeho názoru nechápou, proč je potřebná »regenerace« v zemědělství. S dosavadním přístupem z pohledu historie, vědy, výzkumu a obvyklých technologií využívaných v zemědělství jsme dospěli do stavu, kdy už téměř neexistuje tzv. přirozená úrodnost půdy neboli pro dříve narozené – půdní garé.
Koncem dubna se ve Ctidružicích na jižní Moravě konalo slavnostní otevření nové farmy prasat. Modernizaci farmy za 250 milionů korun úspěšně dokončila Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi, s. r. o., člen Rhea Holding. Protože původní farma naprosto nevyhovovala současným požadavkům na zoohygienu a welfare zvířat, vedení Rhea Holdingu rozhodlo o její modernizaci, a to doslova od základů.
Školní zemědělský podnik v Žabčicích bude využívat automatizovaný asistenční systém na žacích lištách při sečení pícnin. Senzory pomohou odhalit divokou zvěř v porostech. ŠZP bude v rámci Brněnska teprve druhý podnik, který zařízení využívá. Poprvé by senzor zemědělci chtěli využít v rámci druhé senoseče, která proběhne začátkem června. Nově od letošního roku využívají k detekci zvěře na loukách i drony a speciálně vycvičené psy. Kombinací těchto metod chtějí ztráty na divoké zvěři při senosečích úplně eliminovat.
Farma Bezdínek v Dolní Lutyni na Karvinsku nedávno zahájila provoz nového skleníku pro pěstování rajčat a dokončila výstavbu energocentra, které bude v kogeneračních jednotkách vyrábět teplo a elektřinu ze zemního plynu a pomůže tak řešit potřebu energií podniku. Celková investice dosáhla téměř 400 milionů korun. Podle jednatele Farmy Bezdínek Jiřího Stodůlky farma nyní disponuje 14,5 hektaru skleníků.
Po téměř ročním provozu nového kravínu uspořádalo Zemědělské družstvo Haňovice, které hospodaří zhruba na 2050 hektarech na úrodné Hané nedaleko Litovle, den otevřených dveří. Během něj informovalo zejména o zkušenostech s jeho chodem. Jde o stavbu, která v řadě parametrů splňujeme požadavky na udržitelné zemědělství v živočišné výrobě.
Všichni zájemci o regenerativní zemědělství mohou navštívit farmy a zemědělské podniky, které se tomuto šetrnému způsobu hospodaření již věnují. Novou sérii polních dní organizuje Carboneg ve spolupráci s jednotlivými farmami a experty. Jeho snahou je spojit zemědělce, odborníky a nadšence, kteří sdílí vášeň pro zdravou krajinu a zájem o regenerativní zemědělství, a vytvořit prostředí pro vzájemné učení, inspiraci a podporu.
Biologická ochrana rostlin s využitím užitečných organismů se úspěšně používá již řadu let v různých oblastech zahradnického sektoru. Lze ji velmi dobře aplikovat zejména při pěstování okrasných rostlin a zeleniny ve sklenících a fóliovnících. Parazitické vosičky patří k účinným prostředkům pro eliminaci mšic již při prvním výskytu škůdce.
V Suchohrdlech u Miroslavi se postupně rozvinul inovační projekt. Zemědělská společnost Renergie, s. r. o., založená soukromým zemědělcem Ing. Karlem Kuthanem, úzce propojila živočišnou a rostlinnou produkci s bioplynovou stanicí a kogenerační výrobou energie. Tím se do značné míry stala nezávislou na dodávkách z veřejné sítě. Navíc ve stejném výrobním výrobním areálu dodává energii i velkokapacitnímu skleníku firmy Bylinky, s. r. o.
Příklady dobré praxe
Přehrát video

Příklady dobré praxe

Agrolesnictví - zemědělství budoucnosti?

V dnešním díle se budeme věnovat oboru Agrolesnictví
Co si myslí v ČSOB
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala sérii televizních pořadů zaměřených na udržitelné postupy v zemědělství s cílem snížení materiálových a energetických vstupů včetně produkce CO2. První díl dostupný na TV Zemědělec a YouTube pod hlavičkou ČSOB otevírá téma půdoochranných opatření se zaměřením na retenci vody v půdě, organiku v půdě a možnosti zamezení půdní eroze.
Co si myslí v ČR
Správně zvolená odrůda může do určité míry snížit náklady na pěstování. Kromě rezistence nebo tolerance vůči škodlivým činitelům, což redukuje náklady na ochranu, se v poslední době hovoří o efektivitě využití dusíku. Například moderní hybridy řepky ji často mají vyšší než staré odrůdy.
Co si myslí v zahraničí
Současná evropská politika směřuje k cílům zaměřeným na ekologické přístupy v hospodaření a mezi ně můžeme řadit i regenerativní zemědělství. Ve zkratce se dá říci, že regenerativní zemědělství je moderní přístup k hospodaření, který se zaměřuje na obnovu a zlepšení zdraví půdy, ekosystémů a biodiverzity. Jedním z klíčových aspektů této technologie je specifické zpracování půdy v němž chybí klasická orba a místo ní jsou používány jiné postupy.
Aktuality a odborná sdělení
Biomasa a bioplyn jako tradiční obnovitelné zdroje energie (OZE) i v Česku opět nabývají na významu. Jsou udržitelné, bezemisní a pomáhají rozvoji zemědělských podniků, komunit a celých regionů. Bioplynové stanice navíc mohou pro distribuční sítě elektřiny nabízet i služby výkonové rovnováhy pro jiné a méně stabilní OZE. Připraveny jsou i nové možnosti využití biomasy, zejména pro zachycování vzdušného uhlíku.
Společný výzkum univerzit BOKU Tulln a IMC University of Applied Sciences Krems (Kremže) v Rakousku ukazuje velký potenciál při získávání cenných materiálů z elektronického odpadu. V laboratorních podmínkách bylo dosaženo až 85% účinnosti při získávání kovů vzácných zemin. Tyto prvky jsou využitelné v elektronice a nanotechnologiích.
Současná evropská politika směřuje k cílům zaměřeným na ekologické přístupy v hospodaření a mezi ně můžeme řadit i regenerativní zemědělství. Ve zkratce se dá říci, že regenerativní zemědělství je moderní přístup k hospodaření, který se zaměřuje na obnovu a zlepšení zdraví půdy, ekosystémů a biodiverzity. Jedním z klíčových aspektů této technologie je specifické zpracování půdy v němž chybí klasická orba a místo ní jsou používány jiné postupy.
V pořadí druhý workshop Dny precizního zemědělství na farmě ZD Dolní Újezd na Svitavsku se konal na konci května a využil pokročilého stavu vegetace pro zhlédnutí výsledků jarních operací a stavu pokusných ploch. Účastníci se mimo jiné dozvěděli, jakým způsobem si mohou poradit se zvyšujícími se požadavky na snižování emisí skleníkových plynů při pěstování plodin a jak docílit zvýšení půdní úrodnosti.
Již několik let se v zemědělství skloňuje pojem »regenerativní«. Zatím však mnohé zúčastněné strany dle našeho názoru nechápou, proč je potřebná »regenerace« v zemědělství. S dosavadním přístupem z pohledu historie, vědy, výzkumu a obvyklých technologií využívaných v zemědělství jsme dospěli do stavu, kdy už téměř neexistuje tzv. přirozená úrodnost půdy neboli pro dříve narozené – půdní garé.
Koncem dubna se ve Ctidružicích na jižní Moravě konalo slavnostní otevření nové farmy prasat. Modernizaci farmy za 250 milionů korun úspěšně dokončila Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi, s. r. o., člen Rhea Holding. Protože původní farma naprosto nevyhovovala současným požadavkům na zoohygienu a welfare zvířat, vedení Rhea Holdingu rozhodlo o její modernizaci, a to doslova od základů.
Školní zemědělský podnik v Žabčicích bude využívat automatizovaný asistenční systém na žacích lištách při sečení pícnin. Senzory pomohou odhalit divokou zvěř v porostech. ŠZP bude v rámci Brněnska teprve druhý podnik, který zařízení využívá. Poprvé by senzor zemědělci chtěli využít v rámci druhé senoseče, která proběhne začátkem června. Nově od letošního roku využívají k detekci zvěře na loukách i drony a speciálně vycvičené psy. Kombinací těchto metod chtějí ztráty na divoké zvěři při senosečích úplně eliminovat.
Farma Bezdínek v Dolní Lutyni na Karvinsku nedávno zahájila provoz nového skleníku pro pěstování rajčat a dokončila výstavbu energocentra, které bude v kogeneračních jednotkách vyrábět teplo a elektřinu ze zemního plynu a pomůže tak řešit potřebu energií podniku. Celková investice dosáhla téměř 400 milionů korun. Podle jednatele Farmy Bezdínek Jiřího Stodůlky farma nyní disponuje 14,5 hektaru skleníků.
Po téměř ročním provozu nového kravínu uspořádalo Zemědělské družstvo Haňovice, které hospodaří zhruba na 2050 hektarech na úrodné Hané nedaleko Litovle, den otevřených dveří. Během něj informovalo zejména o zkušenostech s jeho chodem. Jde o stavbu, která v řadě parametrů splňujeme požadavky na udržitelné zemědělství v živočišné výrobě.
Všichni zájemci o regenerativní zemědělství mohou navštívit farmy a zemědělské podniky, které se tomuto šetrnému způsobu hospodaření již věnují. Novou sérii polních dní organizuje Carboneg ve spolupráci s jednotlivými farmami a experty. Jeho snahou je spojit zemědělce, odborníky a nadšence, kteří sdílí vášeň pro zdravou krajinu a zájem o regenerativní zemědělství, a vytvořit prostředí pro vzájemné učení, inspiraci a podporu.
Biologická ochrana rostlin s využitím užitečných organismů se úspěšně používá již řadu let v různých oblastech zahradnického sektoru. Lze ji velmi dobře aplikovat zejména při pěstování okrasných rostlin a zeleniny ve sklenících a fóliovnících. Parazitické vosičky patří k účinným prostředkům pro eliminaci mšic již při prvním výskytu škůdce.
V Suchohrdlech u Miroslavi se postupně rozvinul inovační projekt. Zemědělská společnost Renergie, s. r. o., založená soukromým zemědělcem Ing. Karlem Kuthanem, úzce propojila živočišnou a rostlinnou produkci s bioplynovou stanicí a kogenerační výrobou energie. Tím se do značné míry stala nezávislou na dodávkách z veřejné sítě. Navíc ve stejném výrobním výrobním areálu dodává energii i velkokapacitnímu skleníku firmy Bylinky, s. r. o.