hlavička webu

Diverzifikace jako cesta k udržitelnosti zemědělských podniků

Podle dat Ministerstva zemědělství Spojených států (USDA) se počet farem v roce 2022 snížil na nejnižší úroveň od doby před začátkem americké občanské války. Zemědělské podniky se zvětšují a nadále převažuje výrazná produkční specializace. Uvedla to ve svém článku zemědělská diplomatka ve Spojených státech amerických Tereza Černá. Podle ní však podmínky pro zemědělskou výrobu, ať již ekonomické nebo agroenvironmentální, však stále více překreslují zemědělskou mapu USA a tlačí na změny, minimálně s ohledem na produkční portfolio.

Například vzhledem k tomu, že kukuřice se s měnícím se klimatem na Středozápadě stává stále méně ekonomicky udržitelnou, hledají zemědělci nové odolnější plodiny a vhodné technologie pro budoucnost. Zemědělské podniky jednoduše musí hledat způsoby, jak zajistit svou hospodářskou i personální stabilitu a ideálně zvýšit své příjmy, aby zůstali v turbulentní době ekonomicky životaschopné. Průzkum amerického Ministerstva zemědělství (USDA) o řízení zemědělských zdrojů (Agricultural Resource Management Survey – ARMS) uvádí, že významná část zemědělských podniků volí strategii diverzifikace. Její rozsah a způsob se však značně liší, od pěstování nových plodin až po cestu prodeje zpracovaných produktů s přidanou hodnotou. Vzhledem k rostoucímu zájmu o lokálně pěstované a ekologicky udržitelné produkty se stále více farem zaměřuje na speciální plodiny, které mohou přinést vyšší ziskovost a nové ekonomické příležitosti. USDA v posledních třech desetiletích financovalo více než 7468 výzkumných a vzdělávacích iniciativ a programů na podporu diverzifikace zemědělských podniků, přístupu na nové trhy a celkovou hospodářskou udržitelnost. Díky nim zemědělci mohou činit informovaná rozhodnutí, které plodiny pěstovat a na jaké trhy dodávat. Nedávno zveřejněné statistické šetření v sektoru zemědělství USDA z roku 2022 ukazuje, že farmy téměř nebo výlučně zaměřené na speciální plodiny, jako je zelenina, ovoce, ořechy, květiny a skleníková produkce, tvořily deset procent všech zemědělských provozů a stojí za 84 miliardami dolarů v příjmech ze zemědělství USA (15 % z celkového objemu).  K jejich produkci se stále více obracejí také farmy v regionech, pro které byla dosud typická krajina nekonečných lánů sóji, kukuřice či bavlny.

Hodiny a hodiny cest po dálnicích mezi ohromnými lány kukuřice, sóji nebo bavlny v tomto regionu začínají narušovat nové prvky – pole s produkcí květin a zeleniny, sady nebo pastviny s původními místními trávami. Takto diverzifikované podniky ve Spojených státech podle USDA doposud tvořily pouze deset až 15 procent ze zhruba dvou milionů farem, které byly v roce 2017 zařazeny do amerického sčítání zemědělských podniků. Analytici USDA však předpovídají rapidní nárůst a tyto farmy budou na Středozápadě vidět stále častěji zejména proto, že klimatické změny jednoduše překreslují americkou zemědělskou mapu. Podle Černé jedním ze způsobů diverzifikace je také částečný odklon od zemědělské činnosti. Ve Spojených státech se v posledních letech rozvíjí trend pronájmu zemědělské půdy pro instalaci solárních panelů. Zemědělci tím dostávají možnost nejen diverzifikovat své příjmy, ale zároveň přispívat k rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Trend však vzbuzuje také obavy. Podle průzkumu Purdue University z února 2024 více než polovina velkých amerických zemědělců dostala nabídku na pronájem půdy pro solární panely za cenu minimálně 2471 USD za hektar. Nabízená částka se blíží výši obvyklých výnosů půdy z kukuřice nebo sóji, ovšem bez nejistoty úrody, fluktuace cen komodit na trhu i cen vstupů. O pronájmu půdy v posledních šesti měsících aktivně jednal jeden z deseti velkých zemědělců v nejčastěji cíleném regionu Středozápadu. Ceny pronájmu se liší v závislosti na lokalitě, bonitě půdy a dalších faktorech, jako je vzdálenost od rozvodné sítě, dostupnost infrastruktury atd. V průměru se ale nyní pohybují mezi 1235 USD a 2471 USD za hektar ročně. Nájemní smlouvy se obvykle uzavírají na dobu 20-30 let, čímž zajišťují stabilní příjem po delší dobu.

Rostoucí využití zemědělské půdy k energetickým účelům však vyvolává na americkém venkově také nevoli a objevují se snahy o zablokování výstavby větrných turbín nebo solárních panelů. Nezisková organizace American Farmland Trust argumentuje, že výstavba solárních panelů na kvalitní půdě je plýtváním a ohrožuje potravinové zabezpečení. Některé státy, jako je Maryland a Minnesota, zavedly moratorium na výstavbu solárních elektráren na zemědělské půdě, aby se mohly nejprve provést studie o jejich dopadech. Americké zemědělství se nachází na rozcestí. Zatímco tradiční monokultury stále dominují zemědělské krajině, rostoucí výzvy spojené s klimatickými změnami a ekonomickou udržitelností vedou mnohé farmáře k přechodu na diverzifikovanější a speciální produkci nebo k nezemědělské činnosti. Tento trend nejenže odráží snahu o zvýšení příjmů a zajištění stability, ale může také představovat krok k ekologičtějšímu hospodaření. Jak ukazují data a analýzy USDA, zemědělci, kteří se odvažují inovovat a přizpůsobit, nejen že mohou lépe čelit současným výzvám, ale také si otevírají dveře k novým tržním příležitostem, dodává Tereza Černá.

zemědělská diplomatka v USA Tereza Černá
Kukuřice se s měnícím se klimatem na Středozápadě stává stále méně ekonomicky udržitelnou ,Kukuřici v mnoha oblastech střídají speciální plodiny
Mnohé farmy odstupují od výrazného zastoupení sóji
CEO Foto 1b
Precizní zemědělství dokáže snížit náklady i dopady na životní prostředí
Vhodnou cestou, jak získat informace od odborníků i úspěšných zemědělců, byl Summit pro inovace v zemědělství...
Společnost Agreena rozšířila svou platformu pro uhlíkové zemědělství na dva miliony hektarů
Agrotechnologická společnost Agreena oznámila dnes, že její platforma pro ukládání uhlíku do půdy nyní...
Výběr z příspěvků