hlavička webu

Farmařením proti změně klimatu

Farma Mezi poli sídlí v bývalé pevnosti na okraji Olomouce v úrodné oblasti Hané. Od začátku projektu v roce 2019 dodržují zásady ekologického zemědělství. V roce 2023 svou produkci nechali certifikovat. Zapojili se do projektu Farmářské školy a směřují k vytvoření sociální komunity sdružující na jednom místě řemeslné, terapeutické a kulturně-sociální aktivity pro pestrou škálu zájemců.

Pěstují zeleninu, ovocné plodiny a květiny a chovají hospodářská zvířata. Živočišná produkce je zatím zaměřena na maso a vejce.

Pěstují zeleninu

Zakladatelem projektu Mezi poli je Marek Slováček, původní profesí divadelní režisér. Zkušenosti z farmaření nabyl na farmách v Německu a ve Švýcarsku a vnitřní prožitky ho nasměrovaly na cestu ekologického zemědělce. „Začali jsme hospodařit na čtvrt hektaru se zeleninou metodou market gardening a mobilním kurníkem se slepicemi jinde v Olomouci. Pak jsme našli současné místo, kde máme zázemí v chválkovické pevnosti. Teď slouží k pomyslné obraně proti změně klimatu. Sami jsme studenti Farmářské školy a spoustu informací a know-how získáváme poprvé až za pochodu vlastní zemědělské praxe,“ vysvětlil Marek Slováček. Celý areál má rozlohu asi tři hektary, navíc spolupracují s biozemědělci, od kterých si pronajímají jeden hektar polí pro pěstování zeleniny s využitím mechanizace. Převážná většina práce na farmě Mezi poli je manuální. Farma nemá charakter jen rodinného podniku, i když tu působí také sestry Marka Slováčka, ale neustále rozšiřuje své působení a na farmě žije komunita několika lidí ve vzájemné shodě. Pomáhá tady také několik stážistů z Farmářské školy a přichází sem řada dobrovolníků. Přes zimu plánují management záhonů pro další sezónu a zároveň připravují kulturní akce v pevnosti pro veřejnost. Farma je sociálním podnikem, třikrát týdně sem chodí pracovat dva mentálně postižení zaměstnanci a jednou měsíčně celá skupina.

Praktikují husbandry

Praktikují tady tzv. husbandry, pěstování zeleniny provázané s chovem hospodářských zvířat. Prasata udělají podmítku a zároveň půdu pohnojí. Na jaře tu vysejí luskovinoobilní směs s jarním žitem nebo pásy ředkve a krmné řepy, který budou zvířatům postupně zpřístupňovat k pastvě. „Snažíme se mít zvířata celoročně venku. Dostatek prostoru je u regenerativního zemědělství, kterému se chceme přiblížit, nutnou podmínkou,“ uvedl Marek Slováček. Chovaná prasata jsou krmena směsí se šrotem s možností pastvy, na zimovišti pastvu nahrazuje senáž. Slepice chovají ve venkovním výběhu s mobilním kurníkem od jara do podzimu, přes zimu jsou ve fóliovníku. Pasou se na zeleninových i na travnatých plochách. V ideálním pastevním managementu se na jedné ploše napřed pase skot, koně a ovce, pak prasata a nakonec slepice. Ovce byly začátkem listopadu již na zimovišti, stádo čítá deset ovcí a plemenného berana. Jako ochranu před slimáky si pořídili indické běžce a příští rok se chtějí pokusit o chov brojlerů pastevně.

Pečují o půdu

O půdu pečují v rámci technologie low-till. Aplikují na ni kompost a provzdušňují ji rycími vidlemi. Hospodaří převážně na písčité půdě a všechny záhony jsou pod závlahou. Polní zeleninu chtějí od příštího roku také zavlažovat. Celkem pěstují kolem padesáti druhů zeleniny a od každého druhu několik odrůd. Díky fóliovníku si prodlouží sezónu listové zeleniny až do zimy. První jarní saláty z fóliovníku sklízí zhruba od dubna. Také tu dopěstovávají sadbu zeleniny. „Snažíme se do půdy dodávat organickou hmotu v maximální míře, ať už formou kompostu nebo zeleného hnojení a půdu neobracet. Záhony zakrýváme černými silážními plachtami, abychom potlačili růst plevelů,“ uvedl farmář.

Produkci prodávají v samoobslužném stánku jako prodej ze dvora a angažují se v systému KPZ (komunitou podporované zemědělství). „Kapacita farmy je 100 až 150 podílníků, v roce 2023 se jich zapojilo kolem padesáti. Zeleninu prodávají také na farmářských trzích v Olomouci a v Brně, ale také ji dodávají do okolních obchodů a restaurací. Pořádali také samosběr květin a hrášku.

O Farmářské škole

Farmářská škola – vyšší odborná škola ekologického zemědělství, byla akreditovaná v září 2023. Jako jediná v tuzemsku je zaměřená výhradně na ekologické a biodynamické zemědělství. V současnosti ji studuje pět desítek studentů, kterým nabízí zcela nový inovativní přístup ke vzdělávání založený zhruba z osmdesáti procent na praktické výuce. Díky aktivnímu zapojení do fungování některé z více než 40 českých i zahraničních vzdělávacích farem získají studenti už během tříletého studia vhled do jejího provozu a vyzkouší si celé spektrum zemědělských postupů.

Na farmě praktikují tzv. husbandry, pěstování zeleniny provázané s chovem hospodářských zvířat
Zeleninu pěstují metodou market gardening a díky fóliovníku prodlouží pěstitelskou sezónu
Produkci prodávají v samoobslužném stánku jako prodej ze dvora
1-agropelety
Teplo a elektřina také z agropelet
Mnoho českých firem si v minulosti zvolilo jako hlavní zdroj tepla zemní plyn. Plynárenskou síť máme...
Jablka 1uu
Jablka bez chemie
Jablka se řadí mezi nejoblíbenější ovoce na světě. Světová produkce jablek se pohybuje mezi 74–79 mil....
Výběr z příspěvků