hlavička webu

Farmařením proti změně klimatu

Farma Mezi poli sídlí v bývalé pevnosti na okraji Olomouce v úrodné oblasti Hané. Od začátku projektu v roce 2019 dodržují zásady ekologického zemědělství. V roce 2023 svou produkci nechali certifikovat. Zapojili se do projektu Farmářské školy a směřují k vytvoření sociální komunity sdružující na jednom místě řemeslné, terapeutické a kulturně-sociální aktivity pro pestrou škálu zájemců.

Pěstují zeleninu, ovocné plodiny a květiny a chovají hospodářská zvířata. Živočišná produkce je zatím zaměřena na maso a vejce.

Pěstují zeleninu

Zakladatelem projektu Mezi poli je Marek Slováček, původní profesí divadelní režisér. Zkušenosti z farmaření nabyl na farmách v Německu a ve Švýcarsku a vnitřní prožitky ho nasměrovaly na cestu ekologického zemědělce. „Začali jsme hospodařit na čtvrt hektaru se zeleninou metodou market gardening a mobilním kurníkem se slepicemi jinde v Olomouci. Pak jsme našli současné místo, kde máme zázemí v chválkovické pevnosti. Teď slouží k pomyslné obraně proti změně klimatu. Sami jsme studenti Farmářské školy a spoustu informací a know-how získáváme poprvé až za pochodu vlastní zemědělské praxe,“ vysvětlil Marek Slováček. Celý areál má rozlohu asi tři hektary, navíc spolupracují s biozemědělci, od kterých si pronajímají jeden hektar polí pro pěstování zeleniny s využitím mechanizace. Převážná většina práce na farmě Mezi poli je manuální. Farma nemá charakter jen rodinného podniku, i když tu působí také sestry Marka Slováčka, ale neustále rozšiřuje své působení a na farmě žije komunita několika lidí ve vzájemné shodě. Pomáhá tady také několik stážistů z Farmářské školy a přichází sem řada dobrovolníků. Přes zimu plánují management záhonů pro další sezónu a zároveň připravují kulturní akce v pevnosti pro veřejnost. Farma je sociálním podnikem, třikrát týdně sem chodí pracovat dva mentálně postižení zaměstnanci a jednou měsíčně celá skupina.

Praktikují husbandry

Praktikují tady tzv. husbandry, pěstování zeleniny provázané s chovem hospodářských zvířat. Prasata udělají podmítku a zároveň půdu pohnojí. Na jaře tu vysejí luskovinoobilní směs s jarním žitem nebo pásy ředkve a krmné řepy, který budou zvířatům postupně zpřístupňovat k pastvě. „Snažíme se mít zvířata celoročně venku. Dostatek prostoru je u regenerativního zemědělství, kterému se chceme přiblížit, nutnou podmínkou,“ uvedl Marek Slováček. Chovaná prasata jsou krmena směsí se šrotem s možností pastvy, na zimovišti pastvu nahrazuje senáž. Slepice chovají ve venkovním výběhu s mobilním kurníkem od jara do podzimu, přes zimu jsou ve fóliovníku. Pasou se na zeleninových i na travnatých plochách. V ideálním pastevním managementu se na jedné ploše napřed pase skot, koně a ovce, pak prasata a nakonec slepice. Ovce byly začátkem listopadu již na zimovišti, stádo čítá deset ovcí a plemenného berana. Jako ochranu před slimáky si pořídili indické běžce a příští rok se chtějí pokusit o chov brojlerů pastevně.

Pečují o půdu

O půdu pečují v rámci technologie low-till. Aplikují na ni kompost a provzdušňují ji rycími vidlemi. Hospodaří převážně na písčité půdě a všechny záhony jsou pod závlahou. Polní zeleninu chtějí od příštího roku také zavlažovat. Celkem pěstují kolem padesáti druhů zeleniny a od každého druhu několik odrůd. Díky fóliovníku si prodlouží sezónu listové zeleniny až do zimy. První jarní saláty z fóliovníku sklízí zhruba od dubna. Také tu dopěstovávají sadbu zeleniny. „Snažíme se do půdy dodávat organickou hmotu v maximální míře, ať už formou kompostu nebo zeleného hnojení a půdu neobracet. Záhony zakrýváme černými silážními plachtami, abychom potlačili růst plevelů,“ uvedl farmář.

Produkci prodávají v samoobslužném stánku jako prodej ze dvora a angažují se v systému KPZ (komunitou podporované zemědělství). „Kapacita farmy je 100 až 150 podílníků, v roce 2023 se jich zapojilo kolem padesáti. Zeleninu prodávají také na farmářských trzích v Olomouci a v Brně, ale také ji dodávají do okolních obchodů a restaurací. Pořádali také samosběr květin a hrášku.

O Farmářské škole

Farmářská škola – vyšší odborná škola ekologického zemědělství, byla akreditovaná v září 2023. Jako jediná v tuzemsku je zaměřená výhradně na ekologické a biodynamické zemědělství. V současnosti ji studuje pět desítek studentů, kterým nabízí zcela nový inovativní přístup ke vzdělávání založený zhruba z osmdesáti procent na praktické výuce. Díky aktivnímu zapojení do fungování některé z více než 40 českých i zahraničních vzdělávacích farem získají studenti už během tříletého studia vhled do jejího provozu a vyzkouší si celé spektrum zemědělských postupů.

Na farmě praktikují tzv. husbandry, pěstování zeleniny provázané s chovem hospodářských zvířat
Zeleninu pěstují metodou market gardening a díky fóliovníku prodlouží pěstitelskou sezónu
Produkci prodávají v samoobslužném stánku jako prodej ze dvora
agriprecision5
Dny precizního zemědělství
Koncem minulého roku se uskutečnil seriál odborných seminářů Dny precizního zemědělství. Tématem tohoto...
Horsch ZD Dolni Ujezd Foto 3
Precizností hospodaření k úsporám
Zemědělské družstvo Dolní Újezd na Pardubicku využívá v maximální míře technologie precizního zemědělství,...
Výběr z příspěvků