hlavička webu

Novou příležitostí pro bioplynové stanice je biometan

Zemědělské bioplynové stanice nejsou pro zemědělce jen zdrojem příjmů za elektřinu a případně za teplo. Dovolují jim zhodnotit i vedlejší (odpadní) produkty zemědělské prvovýroby a cíleně pěstované (energetické) plodiny. Výstupní digestát je kvalitní hnojivo, které zlepšuje půdní strukturu. K dalšímu rozvoji bioplynových stanic přispívá produkce biometanu jako náhrady fosilního zemního plynu, ještě nedávno dodávaného především z Ruska.

Provoz zemědělské bioplynové stanice je organickou součástí mnoha činností v rostlinné i živočišné výrobě a díky těmto synergiím funguje i v krizových situacích velmi dobře. Bioplynové stanice zlepšují ekonomiku podniků, ale s respektem k životnímu prostředí a lokálním podmínkám. Vyrábějí čistou energii, pomáhají využití bioodpadů, výstupní digestát jako hnojivo snižuje potřebu průmyslových hnojiv a zlepšuje kvalitu půdy. Současně přinášejí ekonomický prospěch i místním obyvatelům a okolnímu regionu.

Novou šancí i pro zemědělské bioplynové stanice je produkce biometanu a jeho vtláčení do plynárenské sítě. Podle studie Komory OZE lze v Česku během krátké doby nahradit biometanem nejméně deset procent spotřeby fosilního zemního plynu. A to je důležité pro ochranu klimatu i pro energetickou bezpečnost a nezávislost.

Bioplynové stanice pak mohou sloužit i jako flexibilní zdroje pro regulaci distribuční elektrické sítě. Přes léto například vyrobí více biometanu, v zimním období naopak více elektřiny a tepla jak pro potřeby okolí, tak pro podporu distribuční sítě při snížení dodávky například z fotovoltaických zdrojů.

Příkladem vývoje je nedávno otevřená biometanová stanice v Zemědělském družstvu chovatelů a pěstitelů Litomyšl na Svitavsku. Stanice vyrábí elektřinu a teplo, ale významná část bioplynu se čistí na biometan, který se dodává do čerpací stanice CNG  a po dohodě s plynaři i vtláčí do plynárenské rozvodné sítě. Jako vstupní suroviny jsou využity hlavně vedlejší produkty z živočišné a rostlinné výroby. Investici za téměř 50 milionů korun realizovala společnosti Hutira, z fondů Evropské unie družstvo získalo dotaci 35 milionů korun.

Šancí pro zemědělské bioplynové stanice je produkce biometanu. Foto archiv/MT Biomethan
Aplikace digestátu snižuje potřebu průmyslových hnojiv a zlepšuje půdní strukturu. Foto Adam Moravec/CZ Biom
Biometan má zásadní význam pro naplnění evropských cílů udržitelné dopravy. Foto archiv/evm GmbH
Han 1
Roční zkušenosti s novou stájí
Po téměř ročním provozu nového kravínu uspořádalo Zemědělské družstvo Haňovice, které hospodaří zhruba...
export
Principy analýzy životního cyklu
Profesor Coen Smits z Nizozemska, globální ředitel pro udržitelnost ze společnosti Throw Nutrition (Nutreco)...
Výběr z příspěvků