hlavička webu

Ekologická produkce bylinek

Jediný celoroční producent kulinářských bylinek u nás je důkazem, že i produkce ve velkém může být v ekologickém režimu. Společnost Bylinky s. r. o., která od roku 2012 pěstuje bylinky v jednom z nejmodernějších skleníků v Suchohrdlech u Miroslavi dodává do gastronomických provozů i domácností rostliny v květnáči i řezané. Provoz je téměř ze sta procent energeticky soběstačný.

Skleník pro pěstování kulinářských bylinek je vybavený unikátní technologií, využívající téměř ze sta procent energie z obnovitelných zdrojů. Pěstební plocha skleníku vybaveného  nejmodernější technologií čítá deset tisíc metrů čtverečných. Celý pěstební postup a klimatické podmínky ve skleníku říédí počítač. Stavba je téměř stoprocentně energeticky soběstačná díky propojení se stávající bioplynovou stanicí. Ta zajišťuje pro pěstování bylin dostatečné zásobování skleníku teplem a elektrickou energií. K zavlažování slouží převážně dešťová voda a při pěstování se nepoužívají pesticidy ani jiné chemické postřiky.

A jak celý proces funguje?

Bioplynová stanici zásobuje z přilehlý statek společnosti Statek Kuthan. Ta se zabývá rostlinnou výrobou a chovem prasat. V rámci rostlinné výroby pěstuje na čtyřiceti procentech z celkové plochy 500 hektarů energetické plodiny. Část plodin jde na výrobu krmných směsí pro chov prasat, zbytek vypěstované pšenice a řepky je určen na prodej. Kejda chovu prasat se dávkuje do fermentoru o objemu 3000 m3 s produkcí přibližně 250 m3 bioplynu, (50 % CH4 ).

Bioplyn z fermentoru se spaluje v kogenerační jednotce produkující 500 kW  elektřiny a 600 kW tepla za hodinu. Elektřinou a teplem zásobuje jak provoz skleníku, tak chov prasat, přebytečná elektřina pak míří do sítě vysokého napětí. Celý okruh se uzavírá využitím odpadu z produkce bylinek. Ten se spolu s digestátem využívá k hnojení v rostlinné výrobě statku, čímž dochází k 90% soběstačnosti z hlediska zásobování pěstební půdy živinami. Digestát se skladuje v zásobnících typu Wolf a podle potřeby aplikován.

Produkce bylinek probíhá na šesti linkách. Dešťová voda pro zavlažování se sbírá ze střechy skleníku do venkovního rezervoáru dešťové vody. Po přečerpání a úpravě podle požadavků platné legislativy ČR pro následné dávkování živin putuje do zásobníků. Ze zásobníků s koncentrátem živin počítačový systém nadávkuje požadované množství do závlahové vody. Počítačový systém samozřejmě řídí také načasování dávkování závlahy.

Od výsevu k expedici

Výsev provádí automatická secí linka, která upravuje vlhkost substrátu a dávkuje množství osiva  podle požadovaného naprogramování. Celý proces pěstování probíhá za použití bioagents, k přisvětlování se využívá osvědčená metoda sodíkových zářivek. Intenzita přisvětlování se odvíjí  podle vnitřního i venkovního klimatu. Proces pěstování probíhá kontinuálním posunem rostlin od školky až na jednotlivé pěstební linky opatřené zavlažovacím systémem. Pěstební  podmínky ve skleníku jsou řízené počítačem, mezi hlavní parametry kontroly patří teplota, vlhkost a intenzita slunečního záření. Hotové bylinky se pečlivě třídí, balí do rukávců a před expedicí je pro zachování čerstvosti uchovávájí v chladicích boxech.

Do obchodních sítí putují čerstvé. Čerstvost a kvalitní silná rostlina jsou jedním z atributů této produkce, a proto podléhají přísné kontrole. A to nejen v místě pěstování, ale také v místě prodeje.

Než se rostliny dostanou ke spotřebitelům, procházejí přísnou kontrolou jakosti
Před expedicí jsou bylinky pro zachování čerstvosti uchovávány v chladicích boxech
Pěstební plocha skleníku vybaveného  nejmodernější technologií čítá deset tisíc metrů čtverečných
a06_EU_konference_otv
Budoucnost mají úsporná řešení
Budoucnost v zemědělství mají taková řešení, která přinesou úspory. K nim se řadí zejména moderní technologie,...
valtra 0
Traktory pro udržitelné zemědělství
Společnost Valtra nedávno představila nejnovější generaci vysoce výkonných traktorů série S. Jejich sériová...
Výběr z příspěvků