hlavička webu

Šetrné hospodaření s bonusem

S program Carboneg zaměřeným na regenerativní zemědělství přišla před časem společnost Benefit Management. Do projektu, jenž na jedné straně bojuje proti příčinám klimatických změn a na druhé straně zvyšuje ukládáním uhlíku do půdy její úrodnost, se mohou zapojit zemědělci, kteří chtějí změnit svůj přístup k hospodaření, aniž by to vyžadovalo velké investice, speciální vybavení či drahé technické prostředky.

Tento projekt, který vede k šetrnému a ziskovému hospodaření, je navíc štědře financován z takzvaných offsetů, které si kupují velké firmy, jež chtějí být uhlíkově neutrální. Nejsou ale schopné v dohledné době se stávajícími technologiemi uvedené neutrality dosáhnout. Offsety nakupují především různé korporace, banky, operátoři, či IT společnosti, které mají ambice být uhlíkově neutrální.

A jaké zásady musejí zemědělci dodržovat? V rámci regenerativního hospodaření je třeba zachovávat nepřetržité pokrytí povrchu půdy a minimalizovat jeho mechanické narušení. Orba je nežádoucí, je možné sít jen do nezpracované či částečně zpracované půdy s rostlinnými zbytky. Dnes už řada zemědělců pěstuje meziplodiny, aby povrch pole nebyl dlouhou dobu obnažen, a půdu obohacuje o uhlík mulčováním. Oproti ekologickému zemědělství se u regenerativního zemědělství toleruje omezené používání herbicidů. Na pozemku je důležitá rozmanitost všech forem života, nejen pěstovaných druhů plodin, ale i půdních mikrobů, hmyzu, ptáků a hospodářských zvířat. Omezení kultivace půdy a chemických vstupů, zapojení meziplodin či kombinace rostlinné a živočišné výroby zaručují návrat uhlíku do půdy a tím i správnou výživu rostlin a optimální produkci zdravých potravin.

Koncept společnosti Carboneg je postavený na zvyšování podílu uhlíku, potažmo organické hmoty v půdě. Z meziročního rozdílu se pak vyplácejí zemědělcům odměny. Konkrétně za přepočtenou tunu oxidu uhličitého, která byla zachycena v půdě, 250 korun. Podle zahraničních zkušeností se nechá do půdy uložit 10 až 60 tun CO2 na hektar za rok, což už představuje významný finanční benefit.

Jedním z opatření ukládání uhlíku do půdy je zakládání porostů do vymrzlé meziplodiny
Porost založený podle zásad regenerativního zemědělství
K hlavním principům regenerativního zemědělství patří i řízená pastva
TUZ policko CZU plevele F1
Zkoumají plevele pomocí robota
V rámci polního den Demonstračního a pokusného pozemku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních...
F1
Stromy i zvířata součástí rostlinné výroby
Agrolesnictví je obor starý jako zemědělství samo. Ještě nedávno však výklad evropské agrární politiky...
Výběr z příspěvků