hlavička webu

Fixují dusík pomoci symbiotických bakterií

Novou možnost, jak zvýšit rostlinám přísun dusíku bez využití minerálního hnojení, představila v minulém roce společnost Corteva. Stala se výhradním distributorem produktu Utrisha N od biotechnologické společnosti Symborg. Založen je na endofytické bakterii Methylobacterium symbioticum, která prochází po aplikaci do rostliny průduchy do listů, kde mění dusík na amonný iont. Ten je přímo využitelný pro rostlinu.

Podle informací, které společnost Corteva k produktu poskytla, tento zdroj dusíku snižuje závislost na jeho příjmu z půdy a zajišťuje rostlinám přístup k této živině po celou sezónu. Produkt Utrisha N je využitelný u široké škály plodin. Z podkladů vyplynulo, že například u kuřice na zrno na průměrně úrodných plochách ošetření zvyšovalo výnos průměrně zhruba o 3 %. Na horších plochách byl nárůst ještě mírně vyšší, na lepších nižší. V příslušném pokusu se porovnávala aplikace produktu Utrisha N spolu s optimální aplikací dusíku oproti variantě s optimální aplikací dusíku.

V letošním roce společnost rostlinný biostimulant Utrisha N představila společnost i v České republice. Stimulátor lze aplikovat do širokého množství rostlin včetně dřevin nebo zahradnických plodin, přičemž důležitý je dostatek listové hmoty v době aplikace. Během vegetačního období by měla symbiotická bakterie nafixovat až 30 kg N/ha.

Například do ozimých obilnin se doporučuje použití mezi polovinou rašení (BBCH 25) a začátkem kvetení (BBCH 61), u řepky a podzim ve fázi 6–8 listů (BBCH 16–18) a na jaře od fáze růžice (BBCH 30) do fáze konce kvetení (BBCH 69). U brambor pak mezi fází uzavírání řádků (BBCH 25) a začátkem kvetení (BBCH 61).

F1
Stromy i zvířata součástí rostlinné výroby
Agrolesnictví je obor starý jako zemědělství samo. Ještě nedávno však výklad evropské agrární politiky...
tuz6
Budou sledovat vliv prérijních pásů na biodiverzitu
Krátkodobé a dlouhodobé dopady využívání prérijních pásů na partnerských farmách v Michiganu a Iowě budou...
Výběr z příspěvků