Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Trojice portálů pro udržitelné zemědělství

Sucho je jedním z důležitých témat, které v posledních letech nabývá stále více na významu. Jeho dopady na zemědělskou produkci ve střední Evropě bývají zásadní. Komplexní pohled na problematiku sucha poskytuje portál Intersucho, který se zabývá analýzou sucha v minulosti, poskytuje aktuální souvislosti i monitoring trendů suchých epizod v budoucnosti. V posledních letech mohou pěstitelé užívat také portál Agrorisk zaměřeným na biotická a abiotická rizika, a v loňském roce přibyl další zajímavý projekt, Firerisk předpovídající požární počasí.

Projekt Intersucho existuje od srpna roku 2012 a navazuje na více než desetiletý výzkum v oblasti monitoringu a klimatologie sucha v ČR, Evropě a USA. Hlavními provozovateli tohoto portálu jsou Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v. v. i., (CzechGlobe), Mendelova univerzita v Brně a Státní pozemkový úřad společně s dalšími partnery a podporovateli. Jednou z největších předností tohoto portálu je pravidelnost aktualizací údajů (meteorologická data, výpočet modelů půdní vlhkosti, předpovědní mapy vývoje sucha, zpracování dotazníků od respondentů …).

Portál Agrorisk je cílen přímo pro zemědělskou praxi. Nabízí monitorovací, ale také předpovědní online systém včasné výstrahy před abiotickými a vybranými biotickými faktory. Tento systém v sobě integruje tři základní pilíře – aktuální stav a předpověď počasí, detailní popis abiotických a biotických rizik a semaforové barevné mapy znázorňující aktuální intenzitu rizika. Ambicí portálu je spojení ekonomického (např. přesné načasování aplikace pesticidů a hnojiv) a ekologického (např. omezení rizika úletu prostředků na ochranu rostlin, jejich průsak do podzemních vod) přístupu.

Vzhledem k tomu, že přibývá rizikových oblastí pro výskyt požárů, i jejich rychlejší šíření na větší plochy, byl vyvinut portál Firerisk, na kterém najdeme současný stav a předpověď požárního počasí. Model poskytuje poměrně dlouhou předpověď na několik dní dopředu, a to v hodinovém rozlišení. Přináší tak i predikci případných zhoršení během dne. Je proto vhodný pro plánování aktivit během dne, může sloužit i k nastavení preventivních opatření či vyhlášení varování. Zajímavé mohou být i zpětné sumáře za delší časová období, které mohou pomoci identifikovat území s vysokou naléhavostí realizace případných dlouhodobých protipožárních opatření.

Projekt Intersucho existuje od srpna roku 2012 – ukázka aktuální mapy

Portál Agrorisk nabízí monitorovací, ale také předpovědní online systém včasné výstrahy před abiotickými a vybranými biotickými faktory – aktuálně signalizuje ohrožení ovocných stromů vegetačními mrazy

Na portálu Firerisk najdeme současný stav a předpověď požárního počasí

s7
Veletrh SIMA nastavil zrcadlo
Na podzim proběhnuvší veletrh zemědělské techniky SIMA představil aktuální trendy k nimž směřuje moderní...
normande
Ekologické zemědělství v EU: desetiletí růstu
Podíl zemědělské půdy EU využívané k ekologickému zemědělství se v období 2012–2020 zvýšil o více než...
milujeme 2
Nová technologie pro zelináře: Aztécká zahrada
Česká technologická firma Future Farming, která se zabývá vývojem pokročilé aquaponie a dalších nových...