Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Kotel na dřevní štěpku je dobrá investice

Zázemí firmy DŘEVO-PRODUKT SV ve Znojmě je vytápěno kotlem na dřevní štěpku

Česká rodinná firma DŘEVO-PRODUKT SV se již více než 25 let věnuje zpracování dřeva a jeho dalším, zejména energetickým, využitím. Na český a slovenský trh také dodává rakouské technologie na zpracování palivového dřeva a zastupuje zde například i rakouskou firmu Hargassner, která v evropském měřítku patří k lídrům mezi výrobci kotlů na biomasu.

Společnost DŘEVO-PRODUKT SV ve svém sídle ve Znojmě již více než deset let využívá jako primární zdroj tepla rakouský kotel na dřevní štěpku Hargassner. Obchodní zástupkyně společnosti Markéta Václavková v rozhovoru pro časopis Energie 21 mimo jiné popsala, proč se před více než dekádou rozhodli instalovat právě kotel na štěpku a jaké jsou dosavadní zkušenosti s obsluhou a provozem.

Firma DŘEVO-PRODUKT SV se dlouhodobě věnuje zpracování a využití dřevní biomasy, a proto již na prvopočátku uvažovali o vytápění štěpkou. Bylo to v době, kdy kotle na štěpku nebyly u nás tolik rozšířené, nicméně rakouské kole Hargassner zde již dobře znali a věděli o jejich kvalitě. Až samotný a je ale přesvědčil o správnosti svého rozhodnutí a v neposlední řadě to poznali i na významném snížení nákladů na vytápění. Od počátku to byl přínos i pro jejich zákazníky, kteří se mohli sami přesvědčit, jak kotel funguje.

Budova sídla firmy se skládá z administrativní budovy a haly a vytápěné jsou obě části s různými nároky na teplo. Administrativní budova má dvě patra, každé s podlahovou plochou přibližně 250 m2, hala je jednopodlažní s výměrou přes 900 m2 s konstrukční výškou 6,5 m.

Pro celý prostor je primárním zdrojem vytápění automatický kotel na štěpku Hargassner HSV WTH s výkonem 70 kW, doplněný akumulačním zásobníkem o objemu 2000 l, s integrovaným ohřevem teplé užitkové vody. Hala je pak osazená třemi teplovzdušnými jednotkami s tepelným výměníkem. Pouze jako záložní zdroj tepla pro případy odstávky hlavního kotle zde mají ještě plynový kotel o výkonu 49 kW. Celoroční provoz – tj. v zimních měsících vytápění a ohřev TUV, v létě jen ohřev TUV – je tak prakticky v plném rozsahu zajištěn kotlem na štěpku.

Zpočátku naváželi štěpku do kotle v menším množství a ukládali ji přímo do skladu paliva v kotelně. Později ale venku zpevnili plochu o výměře asi 80 m2, kam mohou navézt dodávku z nákladního auta s úložnou plochou 90 m2. Taková zásoba vystačí i déle než na rok. Kotel je automatický a množství paliva si dávkuje podle potřeby. V topné sezóně doplňují štěpku do skladu paliva asi jednou za měsíc pomocí vysokozdvižného vozíku se speciálně vyrobenou lžící.

Za deset topných sezon se spotřeba štěpky vždy pohybovala zhruba v rozsahu 55–90 m3 ročně. Při průměrné nákupní ceně štěpky za toto období asi 470 Kč/m3 to je asi 30–40 tis. Kč ročně, což je méně, než náklady na vytápění běžného rodinného domu. Cena tepla vychází v průměru na 150 Kč/GJ – a to je řádově třikrát méně, než by ve stejném období vynaložili za 1 GJ tepla při vytápění zemním plynem.

Podle obchodní zástupkyně společnosti DŘEVO-PRODUKT SV Markéty Václavkové lze při současném hodnocení kotle konstatovat, že za deseti let se jeho kvalita a účinnost provozu prakticky nezměnila. Největší průběžná investice do oprav a náhradních dílů proběhla zhruba před rokem, kdy byly v rámci pravidelné roční kontroly vyměněny opotřebované komponenty asi za pět tisíc korun.

Na nízkou hladinu provozních nákladů má vliv i to, že firma mimo pravidelné zákonem stanovené kontroly každoročně provádí ještě zvláštní servisní údržbu, při které se kotel vyčistí a v manuálním režimu odzkouší správná funkce všech komponentů. Významný vliv na životnost a bezporuchovost kotle má i správně navržený hydraulický systém ad dodržování předepsané kvality paliva.

Kotel Hargassner s výkonem 70 kW, doplněný akumulačním zásobníkem 2000 l

Sklad štěpky s automatickým provozem přímo u kotle je v samostatné místnosti

Štěpka do zásoby je celoročně skladována na velké zpevněné ploše

Zařízení pro pokládku návnady na hraboše vytvářející podpovrchovou dutinu nebo částečně uzavřenou rýhu Foto Pavel Růžek
Efektivní ochrana proti hrabošům
V posledních letech dochází pravidelně k přemnožení hraboše. V oblastech, kde se s tímto hlodavcem pěstitelé...
Obr 1
Nižší nákladovost spočívá v regeneraci půdy
Pravidelná příloha Zemědělského týdeníku s názvem EKOTEH magazín přinesla ve svém srpnovém vydání článek...
mmm3
Traktory na metan – postřehy z praxe
Současná doba přináší velký tlak na snižování produkce oxidu uhličitého. Tradiční ropná paliva jsou označována...