hlavička webu

Kotel na dřevní štěpku je dobrá investice

Česká rodinná firma DŘEVO-PRODUKT SV se již více než 25 let věnuje zpracování dřeva a jeho dalším, zejména energetickým, využitím. Na český a slovenský trh také dodává rakouské technologie na zpracování palivového dřeva a zastupuje zde například i rakouskou firmu Hargassner, která v evropském měřítku patří k lídrům mezi výrobci kotlů na biomasu.

Společnost DŘEVO-PRODUKT SV ve svém sídle ve Znojmě již více než deset let využívá jako primární zdroj tepla rakouský kotel na dřevní štěpku Hargassner. Obchodní zástupkyně společnosti Markéta Václavková v rozhovoru pro časopis Energie 21 mimo jiné popsala, proč se před více než dekádou rozhodli instalovat právě kotel na štěpku a jaké jsou dosavadní zkušenosti s obsluhou a provozem.

Firma DŘEVO-PRODUKT SV se dlouhodobě věnuje zpracování a využití dřevní biomasy, a proto již na prvopočátku uvažovali o vytápění štěpkou. Bylo to v době, kdy kotle na štěpku nebyly u nás tolik rozšířené, nicméně rakouské kole Hargassner zde již dobře znali a věděli o jejich kvalitě. Až samotný a je ale přesvědčil o správnosti svého rozhodnutí a v neposlední řadě to poznali i na významném snížení nákladů na vytápění. Od počátku to byl přínos i pro jejich zákazníky, kteří se mohli sami přesvědčit, jak kotel funguje.

Budova sídla firmy se skládá z administrativní budovy a haly a vytápěné jsou obě části s různými nároky na teplo. Administrativní budova má dvě patra, každé s podlahovou plochou přibližně 250 m2, hala je jednopodlažní s výměrou přes 900 m2 s konstrukční výškou 6,5 m.

Pro celý prostor je primárním zdrojem vytápění automatický kotel na štěpku Hargassner HSV WTH s výkonem 70 kW, doplněný akumulačním zásobníkem o objemu 2000 l, s integrovaným ohřevem teplé užitkové vody. Hala je pak osazená třemi teplovzdušnými jednotkami s tepelným výměníkem. Pouze jako záložní zdroj tepla pro případy odstávky hlavního kotle zde mají ještě plynový kotel o výkonu 49 kW. Celoroční provoz – tj. v zimních měsících vytápění a ohřev TUV, v létě jen ohřev TUV – je tak prakticky v plném rozsahu zajištěn kotlem na štěpku.

Zpočátku naváželi štěpku do kotle v menším množství a ukládali ji přímo do skladu paliva v kotelně. Později ale venku zpevnili plochu o výměře asi 80 m2, kam mohou navézt dodávku z nákladního auta s úložnou plochou 90 m2. Taková zásoba vystačí i déle než na rok. Kotel je automatický a množství paliva si dávkuje podle potřeby. V topné sezóně doplňují štěpku do skladu paliva asi jednou za měsíc pomocí vysokozdvižného vozíku se speciálně vyrobenou lžící.

Za deset topných sezon se spotřeba štěpky vždy pohybovala zhruba v rozsahu 55–90 m3 ročně. Při průměrné nákupní ceně štěpky za toto období asi 470 Kč/m3 to je asi 30–40 tis. Kč ročně, což je méně, než náklady na vytápění běžného rodinného domu. Cena tepla vychází v průměru na 150 Kč/GJ – a to je řádově třikrát méně, než by ve stejném období vynaložili za 1 GJ tepla při vytápění zemním plynem.

Podle obchodní zástupkyně společnosti DŘEVO-PRODUKT SV Markéty Václavkové lze při současném hodnocení kotle konstatovat, že za deseti let se jeho kvalita a účinnost provozu prakticky nezměnila. Největší průběžná investice do oprav a náhradních dílů proběhla zhruba před rokem, kdy byly v rámci pravidelné roční kontroly vyměněny opotřebované komponenty asi za pět tisíc korun.

Na nízkou hladinu provozních nákladů má vliv i to, že firma mimo pravidelné zákonem stanovené kontroly každoročně provádí ještě zvláštní servisní údržbu, při které se kotel vyčistí a v manuálním režimu odzkouší správná funkce všech komponentů. Významný vliv na životnost a bezporuchovost kotle má i správně navržený hydraulický systém ad dodržování předepsané kvality paliva.

Kotel Hargassner s výkonem 70 kW, doplněný akumulačním zásobníkem 2000 l
Sklad štěpky s automatickým provozem přímo u kotle je v samostatné místnosti
Štěpka do zásoby je celoročně skladována na velké zpevněné ploše
První zemědělská výrobna biometanu v ČR zahájila provoz v roce 2022 v Litomyšli Foto archiv/CZ Biom
Komise schválila podporu výroby biometanu v Česku
Evropská komise schválila náš program na podporu udržitelného biometanu v ČR. Podpora se týká výstavby...
1-agrivoltaika
Možnosti agrofotovoltaiky v našem zemědělství
Agrofotovoltaika znamená výrobu elektrické energie fotovoltaickými panely v kombinaci s pěstováním zemědělských...
Výběr z příspěvků