Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Uhlík z atmosféry patří do půdy

Ve snižování emisí skleníkových plynů má půda významný potenciál. Pokud je zdravá, stává se neomezeným úložištěm CO2, který umí prospěšně zužitkovat. Na mezinárodní úrovni proto vznikají plány, jak společně dosáhnout uhlíkové neutrality využitím půdního a lesního hospodaření. Jako nejúčinnější nástroj se v této oblasti jeví regenerativní zemědělství.

Pomocí regenerativních metod úspěšně hospodaří na svých polích také farmáři v České republice a jen za loňský rok se díky nim vrátilo do půdy 49 213 tun CO2. Zemědělcům, kteří takto hospodaří, nabízí finanční podporu startup Carboneg, a to za každou uloženou tunu CO2 do půdy. Průměrná odměna v prvním roce fungování projektu činila 6123 Kč/ha a celkový příjem pro zemědělce je 12,3 mil. korun.

Uhlík patří do půdy a čeští zemědělci ho tam vracejí po tunách. Počty zemědělských podniků a drobných farmářů, kteří „krmí“ půdu organickou hmotou, třeba jen na části jejich pozemků, neustále rostou. V České republice jich je aktuálně již několik desítek. Na začátku všeho je odklon od konvenčního zpracování půdy, při kterém dlouhodobě dochází k velkému uvolňování CO2 do ovzduší. Naopak přechodem na regenerativní zemědělství s minimálním narušováním půdy a využitím kombinace regenerativních postupů, jako jsou neustálý pokryv půdy, přímé setí, pěstování meziplodin a regenerativní pastva, dochází k tzv. sekvestraci uhlíku. Přebytečný atmosférický oxid uhličitý se při fotosyntéze mění na uhlíkaté látky, které pak rostlina ukládá do půdy, pokud funguje její symbióza s půdní mikrobiologií.

Tímto způsobem se může do půdy uložit až několik miliard tun uhlíku ročně a na rozdíl od uhlíku v atmosféře je vyšší množství uhlíku v půdě prospěšné. Půdy jsou kvalitnější, úrodnější, schopné zadržovat více vody, bohaté na humus, což ve výsledku znamená i kvalitnější potraviny. A jak ukazují první zkušenosti českých farmářů, systém je pro podniky ziskový.

Regenerativní zemědělství bylo hlavním tématem konference Živá krajina

Jednou ze zásad je nepřetržité pokrytí povrchu půdy

O první zkušenostmi s regenerativním zemědělstvím se na pražské konferenci podělila už řada českých zemědělců

Na předpověď rizik nejen v zemědělství se zaměřuje trojice portálů Foto Barbora Venclová
Trojice portálů pro udržitelné zemědělství
Sucho je jedním z důležitých témat, které v posledních letech nabývá stále více na významu. Jeho dopady...
Ilustrační foto
Pět klíčových zásad trvale udržitelného zemědělství
Výrobní systémy a politiky a instituce, které jsou základem globální potravinové bezpečnosti, jsou stále...
Kinze_1
Secí stroj pro všechny technologie
Zemědělský podnik Hanácká zemědělská a. s., sídlící v Dolanech u Olomouce, si nedávno pořídil nový model...