Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Nový program podpoří budování kompostáren

Nový dotační program podpoří budování a modernizaci kompostáren

Národní program Životní prostředí (NPŽP) z prostředků Národního plánu obnovy otevírá zcela novou dotační výzvu s názvem Podpora zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu. Největší objem prostředků ve výši jedné miliardy korun z celkové alokace je určen na modernizaci či výstavbu kompostáren nebo bioplynek, z nichž kompost poputuje na zemědělskou půdu. Příjem žádostí se spustí 1. září. Výzva se uzavře 1. května 2024 nebo vyčerpáním alokace. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. srpna 2025. Informovalo o tom Ministerstvo životního prostředí.

Výzva míří na široký okruh zájemců od obcí, krajů, výzkumných institucí a vysokých škol, státních podniků, soukromých firmem a družstev až po podnikající fyzické osoby. „Novou výzvou podpoříme opatření vedoucí k rozvoji cirkulární ekonomiky a také organikou posílíme ochranu a zlepšíme kvalitu zemědělské půdy,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík. Podle něj nová dotační výzva podpoří modernizaci kompostáren, kterým se tak například zvýší kapacita. Cílí také na malé a střední zemědělce, kteří si budou moci pořídit techniku s potřebným vybavením pro aplikaci kompostu na zemědělskou půdu. „Stejně tak výzva pomůže s technikou provozovatelům odpadových kompostáren a bioplynových stanic,“ popsal Hladík. Vypsaná výzva z NPŽP podpoří recyklační infrastrukturu zkapacitněním a zefektivněním systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku. Jejím prostřednictvím dojde k vybudování kapacit pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a pořízení techniky pro koncové zapravování kompostu vyprodukovaného v zařízeních na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu. „Půda je jednou z nejvýznamnějších složek životního prostředí, už jen proto, že přímo ovlivňuje kvalitu našeho života. O půdu je třeba pečovat a udržovat ji ve zdravé kondici. V posledním roce došlo k velkému nárůstu cen minerálních hnojiv, půdě navíc dlouhodobě chybí zapracovaná organika, takže Ministerstvo zemědělství vidí v nových dotacích dobrý impuls na podporu alternativního zdroje živin pro zemědělskou půdu, který nám zabezpečí cirkulární ekonomika,“ uvedl k tomu ministr zemědělství Marek Výborný. Dotační podpora míří také na pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na zemědělskou půdu, a to ve výši 60 procent z celkových způsobilých výdajů pro malé a střední zemědělské podniky a farmáře a zároveň také pro provozovatele kompostáren. Ta je ve výši 70 procent z celkových způsobilých výdajů. „Žadatelé v souladu s podmínkami výzvy společně před podáním žádosti o dotaci podepíší smlouvu o budoucích ročních dodávkách kompostu. Díky ní po dobu pěti let od ukončení realizace projektu bude ročně zapracováno nejméně 40 tun kompostu na hektar zemědělské půdy. Naopak kompostárny se podpisem smlouvy přihlásí k tomu, že po dobu pěti let od ukončení realizace projektu budou dodávat a aplikovat kompost na půdu. Spoluprací kompostáren s farmáři se uzavře cirkulární smyčka,“ upřesnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Vedle podpory na pořízení techniky pro zapravování kompostu do zemědělského půdního fondu podpoří Ministerstvo životního prostředí jednou miliardou korun modernizaci či výstavbu kompostáren včetně svozu a třídění BRO a také výstavbu nebo modernizaci úpravy digestátu z odpadových bioplynových stanic před jejich zapravením do půdy, a to ve výši 70 procent z celkových způsobilých výdajů na projekt. „Naší podmínkou je, že daným projektem dojde k navýšení kapacity kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných komunální odpadů. Žadatelé se přijetím dotace také zaváží, že po dobu pěti let po realizaci projektu předají 100 procent kompostu k aplikaci na zemědělskou půdu,“ doplnil Hladík.

 

Nová výzva cílí také na zlepšení kvality zemědělské půdy

Žadatelé se přijetím dotace zaváží, že po dobu pěti let po realizaci projektu předají 100 procent kompostu k aplikaci na zemědělskou půdu.

weda
Zdroj bílkovin pro krmivo budoucnosti
WEDA Dammann & Westerkamp GmbH dodává kompletní systém krmení hmyzu pro polského výrobce krmiv HiProMine. Společnost...
IMG_3808
Pěstování révy vinné v ekologickém režimu
Ekologický režim pěstování plodin je intenzivně skloňovaným trendem. Nevyhýbá se ani vinohradnickému...