hlavička webu

Traktory na metan – postřehy z praxe

Současná doba přináší velký tlak na snižování produkce oxidu uhličitého. Tradiční ropná paliva jsou označována jako nežádoucí a hledají se jiné alternativy. A to nejen u osobních automobilů, ale i u zemědělské techniky, u níž je však náhrada motorové nafty velmi problematická. Traktory s elektrickým pohonem nejsou reálné, jistou alternativou může být vodík u něj je však problém s ekologickou výrobou. Snad jediným smysluplným alternativním zdrojem energie tak zůstává biometan. A to zejména tehdy pokud je spalován v motoru, který je k tomu speciálně uzpůsoben.

Takový motor představila před několika roky společnost FTP, mimo jiné i v podobě šestiválce FPT N67 NG, který disponuje výkonem 180 k a je konstruován pouze pro spalování CNG. Proto má upravený kompresní poměr, sekvenční dávkování paliva do válců, zapalování a třícestný oxidačně-redukční katalyzátor pro odstranění škodlivin z výfukových plynů. Tento moderní motor je instalován zatím jen do modelu T 6.180 Methane Power, který je již v sériové výrobě.

Dva metanové traktory jezdí od loňského podzimu i v ČR a oba v jednom podniku jenž provozuje svoji činnost v obci Horní Cerekev a jejím okolí. Jedná se o rodinný podnik, který se (v rámci několika samostatných společností), krom zemědělské činnosti (Farma Kratochvíl) zabývá i úpravou a balením sušeného ovoce a ořechů (IBK Trade a.s.) a provozuje též hotel a restauraci.

 

CNG nejen pro traktory

Když jsem se do Horní Cerekve jel podívat domníval jsem se, že použití traktoru spalujícího metan bude dáno tím, že používá plyn z vlastní bioplynové stanice. To jsem se ale spletl. Plyn do traktorů je odebírán z veřejné sítě, v domácí plničce je kompresorem stlačován na tlak 25 MPa a ukládán do tlakových lahví. Z nich je pak plněn do nádrží traktorů a též několika osobních automobilů.

V souvislosti s nákupem zemního plynu vyvstává otázka. Má to smysl? A to zejména v současné době, kdy se cena tradičních paliv umoudřila a zemědělci stále mohou využívat zelnou naftu?

Podle slov jednoho z majitelů společnosti Ing. Davida Kratochvíla, který je fandou plynových pohonů v motorových vozidlech, to i tak význam má, neboť spalování metanu má oproti spalování nafty vyšší energetickou účinnost, cena plynu je nižší než nafty a reálná úspora dosahuje okolo 120 Kč za hodinu provozu (při nasazení traktoru v dopravě a průměrném zatížení).

 

Cenově srovnatelné

Dalším problémem traktoru na alternativní palivo se může jevit jeho pořizovací cena. Jeden by řekl, že musí být dražší, než jeho varianta s motorem na naftu. Ale není tomu tak. Technologie CNG není složitá. Obsahuje sice tlakové nádoby, které procházejí revizí a nemají neomezenou životnost, ale jinak je dávkování paliva jednodušší, než v případě vstřikování nafty systémem Common rail. A díky nižší tvorbě škodlivin ve výfukových plynech je snadná jejich eliminace klasickým třícestným katalyzátorem. Není tedy potřeba systémů DOC, EGR, FPT či SCR, které naftové motory komplikují a prodražují.

 

Omezený dojezd

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že plynový pohon nemá žádné nevýhody. Nic však není černobílé, takže nevýhody má. Za základní handicap lze pokládat kapacitu nádrží. Z hlediska fyziky má sice metan o něco vyšší výhřevnost než nafta, jenže jen tehdy pokud se porovná 1 kg metanu s 1 kg motorové nafty. V nádržích je však nikoliv kapalný, ale jen stlačený plyn, takže dojezd je omezen.

Zatímco klasickou nádrž na motorovou naftu koncipují výrobci objemově tak, aby vydržela prodlouženou směnu i tehdy pokud je provoz tahově náročný u modelu Methane Power se základní sadou nádrží je doba provozu omezena asi na čtyři, maximálně šest hodin a pro ty energeticky nejnáročnější práce se takový traktor vyloženě nehodí. U nich by se muselo tankovat příliš často.

Konstruktéři si jsou tohoto problému dobře vědomi a tak krom tří nádrží schovaných pod kapotáží motoru nabízí i přídavnou nádrž uloženou v předním závěsu. Pokud se použije, objem uloženého plynu se více jak zdvojnásobí a tím se minimálně dvojnásobně prodlouží i pracovní doba. Podle zkušeností z provozu je to až na 9 hodin (zjištěno při odvozu siláže z pole do jámy s dojezdovou vzdáleností 3 km).

Na Farmě Kratochvíl jezdí dva metanové traktory. Jeden s čelním nakladačem a druhý s přídavnou nádrží na plyn umístěnou v předním závěsu
krávy čestr
Skleníkové plyny produkované přežvýkavci jsou odlišné
Pochopit vše o původu a osudu uhlíku v metanu (CH4), který produkují přežvýkavci, je velmi důležité....
simental
Plocha ekologického zemědělství v EU se stále zvyšuje
Plocha využívaná pro ekologickou zemědělskou produkci v EU se neustále zvyšuje. Rozšířila se ze 14,7...
Výběr z příspěvků