hlavička webu

Zemědělská výroba je propojena s kogenerací

V Suchohrdlech u Miroslavi se postupně rozvinul inovační projekt. Zemědělská společnost Renergie, s. r. o., založená soukromým zemědělcem Ing. Karlem Kuthanem, úzce propojila živočišnou a rostlinnou produkci s bioplynovou stanicí a kogenerační výrobou energie. Tím se do značné míry stala nezávislou na dodávkách z veřejné sítě. Navíc ve stejném výrobním výrobním areálu dodává energii i velkokapacitnímu skleníku firmy Bylinky, s. r. o.

V zemědělském podniku v Suchohrdlech je výroba energie v bioplynové stanici v jedné lokalitě propojena s navazujícími materiálovými toky. Hlavním vstupním substrátem bioplynové stanice je kejda z chovu prasat, k ní se přimíchává cíleně pěstovaná biomasa a cukrovarnické řízky. Na svých pozemcích pak provozovatel v průběhu roku aplikuje digestát z bioplynové stanice, čímž asi z 80 % nahrazuje minerální hnojiva.

Jednotky mají dva druhy paliva

Bioplynová stanice hned z počátku v roce 2007 kromě vlastní kogenerační jednotky používala i dvě záložní jednotky na zemní, které fungují dodnes. Postupně se počet jednotek na sedm, přičemž mají různé výkony a dva druhy paliva – bioplyn a zemní plyn. Největší kogenerační jednotka na bioplyn s výkonem 528 kW byla uvedena do provozu v lednu 2023. Tím se původně běžná bioplynová stanice stala významným lokálním energetickým centrem. „Využití kogeneračních jednotek v našem systému představuje ekonomický i technický přínos, neboť jsme soběstační při zásobování jednotlivých objektů skleníků i živočišné výroby elektřinou a teplem, Využíváme jednotky TEDOM a to i díky jejich spolehlivosti a kvalitnímu servisu. Ty první dvě pracují již od roku 2007,“ říká Karel Kuthan, jednatel a zakladatel společnosti Renergie, s. r. o.

Bioplynová stanice tvoří jeden celek nejen s hospodářskými budovami, ale i s rozlehlým skleníkem s produkční plochou přes 20 tis. m2. Provozovatelem skleníku je firma Bylinky, s. r. o. Teplo vyrobené z kogenerace nahrazuje přibližně 250 tic. m3 zemního plynu, kterého by bylo jinak ročně pro vytápění skleníku zapotřebí. Případný přebytek vyrobené elektřiny zemědělec dodává do sítě. Lukáš Dobeš, místopředseda sdružení COGEN Czech, k tomu řekl: „Vznikl tady komplex navazujících technologií, procesů a staveb, který je do značné míry nezávislý na dodávkách elektřiny z veřejné sítě. V případě potřeby zde může provoz fungovat i v ostrovním režimu. Zásobení energiemi je díky instalaci dvou jednotek na zemní plyn dobře regulovatelné.“

Výkonnější kogenerace umožní flexibilitu

„Díky tomu, že v minulém roce došlo k instalaci nové kogenerační jednotky a ke zvýšení skladovací kapacity bioplynu, se mohla navýšit i flexibilita výroby elektřiny a tepla z bioplynu. To je důležité, neboť zde byla nově instalována i fotovoltaická elektrárna o celkovém výkonu 250 kW, z toho asi 200 kW na střeše a 50 kW na zemi. Limit pro dodávku přebytkové elektřiny do distribuční sítě však zůstal stejný, takže ostatní zdroje budou muset přes léto vyrábět méně. Situace však lze ale řešit i jinak a lépe. Adam Moravec, vedoucí bioplynové sekce sdružení CZ Biom, k tomu říká: „Další možností je, že bioplynová stanice bude přes léto pracovat s menším výkonem, ušetří tak substráty, které budou využity v zimě, kdy pojede pro potřeby odběru tepla naopak s vyšším výkonem. V zemědělském objektu v Suchohrdlech tak vznikne flexibilita nejen na denní bázi, ale i na bázi sezónní. Z pohledu řízení zdrojů a spotřeb tak již půjde o poměrně rozsáhlý systém.“

Bioplynová stanice zásobuje energií i skleník firmy Bylinky s.r.o. (na snímku ředitel firmy Milan Sedlák). Foto Jiří Trnavský
Bioplynová stanice zásobuje energií i skleník firmy Bylinky s.r.o. (na snímku ředitel firmy Milan Sedlák). Foto Jiří Trnavský
Potřebu elektřiny a tepla v lokální soustavě pomáhají pokrýt i dvě kogenerační jednotky na zemní plyn (v popředí akumulační nádrž na teplou vodu). Foto Jiří Trnavský
Potřebu elektřiny a tepla v lokální soustavě pomáhají pokrýt i dvě kogenerační jednotky na zemní plyn (v popředí akumulační nádrž na teplou vodu). Foto Jiří Trnavský
Největší kogenerační jednotka na bioplyn s výkonem 528 kW byla uvedena do provozu v lednu 2023. Foto archiv/TEDOM
Největší kogenerační jednotka na bioplyn s výkonem 528 kW byla uvedena do provozu v lednu 2023. Foto archiv/TEDOM
P a L 2
Aby žádné osivo nepřišlo nazmar
Společnost SEED SERVICE s. r. o. uspořádala v lednu a únoru sérii seminářů zaměřených na trvalé travní...
senzor (2)
Chytré technologie pro precizní chov dojnic
Senzory, termokamery i analýzy obrazu jsou tzv. smart technologie často s využitím umělé inteligence,...
Výběr z příspěvků