hlavička webu

Vodní nádrže prospívají lidem i krajině

Realizace projektu Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Vodní nádrže Heřmanice uspěla v Soutěži Karla Hubáčka – Stavba Libereckého kraje 2023, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo 30. května v Turnově. V kategorii Veřejné stavby a krajina získala první místo a navíc se umístila na 2. místě v rámci veřejného hlasování veřejnosti. Ocenění převzal vedoucí Pobočky Liberec Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Tomáš Maček.

„Soustava dvou Vodních nádrží Heřmanice vznikla jako reakce na ničivé povodně v roce 2010, které zasáhly celý Liberecký kraj. Vodohospodářské krajinné stavby v mnoha případech zajišťují právě i protipovodňovou ochranu, jako je tomu v Heřmanicích. Jejich následná ocenění ze stran veřejnosti či odborné poroty poukazují na jejich důležitost i z tohoto praktického hlediska. Podle provozního řádu je horní nádrž určena k hasebním účelům, kdy umožňuje odběr vody do vaku zavěšeného pod vrtulníkem.“ uvedl Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Slavnostního předávání ocenění se za SPÚ zúčastnil Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec, která stavbu přihlašovala, Petr Skalický, který měl přípravu stavby a samotnou stavbu na starost a starosta obce Heřmanice Vladimír Stříbrný. „Z počátku jsme si nedokázali úplně představit, jak to bude celé vypadat. A dnes je to naopak velká pochvala, že obě nádrže zapadly do krajiny jako by tu byly od nepaměti,“ řekl k tomu Vladimír Stříbrný.

Polyfunkční charakter díla

Předností díla je především jeho polyfunkčnost. Obě nádrže v prvé řadě významně přispívají k zadržování vody v krajině a zároveň slouží jako protipožární a protipovodňové opatření. Osvědčily se již během jejich stavby v srpnu 2020 a na začátku roku 2021, kdy při prudkých deštích zabránily nadměrnému zvýšení hladiny vody v Heřmanickém potoce a v Olešce. Realizací byla zajištěna ochrana intravilánu obce před povodňovými průtoky.

Realizací byl navíc vytvořen estetický krajinotvorný prvek, který podporuje biodiverzitu prostřednictvím rozsáhlého litorálního pásma a výsadby v blízkosti nádrže i podél cesty. Výstavbou polní cesty došlo ke zpřístupnění lokality, přilehlých pozemků, k propojení obcí Heřmanice a Dětřichov a k minimalizaci pohybu zemědělské a lesní techniky v zastavěném území.

A nelze ani opominout to, že nádrže, zejména tu severní, využívají obyvatelé ke koupání, cesta slouží místním i turistům k procházkám a vyjížďkám na kole.

Spolupráce Kraje s partnery

Vyhlašovateli stále populárnější Soutěže Karla Hubáčka jsou Liberecký kraj a partneři – města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiřího Ulvra. V 10. ročníku se ve 3 kategoriích utkalo celkem 22 projektů.

JiT (Zdroj: SPÚ)

 

Obě nádrže zapadají do krajiny jako by tu byly od nepaměti. Foto archiv/SPU
Starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný (druhý zleva) převzal cenu za 1. místo v kategorii Veřejné stavby a krajina. Foto archiv/SPÚ
Tomáš Maček (uprostřed) převzal cenu za 2. místo v souběžné soutěži Cena veřejnosti, Foto archiv/SPÚ
2
Pásové střídání plodin
V České republice je asi 50 % zemědělské půdy ohroženo vodní erozí, protože leží na svazích. Při prudkých...
Horsch ZD Dolni Ujezd Foto 3
Precizností hospodaření k úsporám
Zemědělské družstvo Dolní Újezd na Pardubicku využívá v maximální míře technologie precizního zemědělství,...
Výběr z příspěvků