hlavička webu

Automatizované řízení řešením v chovech drůbeže

Zemědělským podnikem, který se rozhodl modernizovat svou živočišnou výrobu, a přitom využít automatické prvky, je rovněž Družstvo vlastníků půdy a majetku (DVPM) Slavíkov. Hospodaří na Vysočině, jeho pozemky se nacházejí nedaleko Ždírce na Doubravou.

Zabývá se zhruba na 2050 hektarech zemědělské půdy klasickou rostlinnou produkci, která je do značné míry orientovaná na živočišnou výrobou. Místní družstvo totiž stále patří k těm, které má ve svém programu kompletní chov hospodářských zvířat.

Chová přes 500 dojnic, z toho asi 85 procent jsou holštýnské krávy s průměrnou roční užitkovostí kolem 11 600 litrů. Zbytek stáda potom tvoří červenostrakaté dojnice, od kterých v průměru na jednu získává asi 10 600 litrů mléka.

Dalším odvětví »živky« je chov prasat, přičemž ve stájích je kolem 200 prasnic v nukleovém chovu. Před dvěma roky navíc dokončili rekonstrukci a modernizaci dvou stájí a postavili jeden zcela nový objekt pro výkrm drůbeže. Družstvo v tomto středisku chová kolem 86 tisíc kuřat.

Moderní vybavení

»Doba výkrmu u nás trvá 35 dní a u kuřat za tu dobu dosáhneme jatečné hmotnosti v průměru od 2,2 až 2,3 kilogramu při konverzi krmiva 1,5 kilogramu směsi na kilogram přírůstku,« seznámil nás místopředseda tohoto družstva Ing. Pavel Čáp

»Při odbytu spolupracujeme s firmou Rabbit Trhový Štěpánov, od které rovněž kupujeme násadová kuřata. Z jednoho turnus ji dodáme kolem 200 tun vykrmených kuřat, do roka objekty vyskladníme sedmkrát.«

Stáje jsou vybaveny moderními technologiemi, v areálu jsou zcela nová sila, dopravní cesty, zařízení pro krmení, napájení, ventilaci, vytápění, chlazení, a také vážení brojlerů a krmiva v silech.

»Jde například o devět sil značky ROXELL s tenzometrickým vážením, po třech u každé stáje,« informoval o vybavení střediska P. Čáp.

»Kapacita sil je 13 tun krmné směsi, kterou kupujeme od společnosti CEREA. Systém spirálových dopravníků umožňuje přimíchávat do krmné dávky pšenici, která může být uskladněna v jednom ze sil. Od firmy ROXELL jsou rovněž krmné linky i dopravníky, napájecí kapátkový systém je značky IMPEX. Dodavatel zvolil topidla značky ERMAF, které odvádějí zplodiny mimo stáj, přičemž v každé hale jsou čtyři, každé o výkonu 100 kW.«

Od českého výrobce

Provoz hal potom řídí jednotka AGE-Vent 300+, kterou, jak vyplývá z jeho názvu, vyvinula česká společnost AGE s. r. o. České Meziříčí pro regulaci mikroklimatu a udržování jeho optimálních hodnot ve stájích pro drůbež i prasata. Ing. Pavel Čáp zasedl za počítač a ukázal nám, co všechno systém umí.

»Jak nám sdělili zástupci výrobce, jde o vylepšenou verzi původního programu,« vysvětlil.

»Oproti němu má hlavně zrychlené procesy, vylepšené algoritmy a nový monitorovací systém AGE Monitor s podporou nových kamer. Tato řídicí jednotka přitom nabízí přehled o přimíchávání obilí, poskytuje okamžité informace o denním přírůstku, váze drůbeže, konverzi či spotřebě směsi, a to se vzdáleným přístupem buď z telefonu, tabletu nebo počítače.«

Podle Ing. Čápa je tato technika základem pro zajištění udržitelného zemědělství v podobných chovech. Pro úspěšný odchov je důležité především sledování teploty, vlhkosti a také obsahu CO2. Proto jsou na halách zabudována teplotní a vlhkostní čidla a čidla CO2. Na základě správně nastavených parametrů lze dosáhnout automatického provozu celého procesu ventilace, vytápění a dalších činností. Na obsluhu nejsou kladeny vysoké nároky, pouze dělá korekce uvedených veličin, tedy teploty, vlhkosti a případně CO2.

»Ventilační systém byl zvolen jako pulzní s automatickým přechodem na tunelovou ventilaci. V horkých dnech je možné využít chladicí kolony,« uvedl Ing. Pavel Čáp.

»Ve stěnách jsou zabudovány automatické podtlakové klapky, které řeší minimální ventilaci pro první dny chovu. Při nárůstu teploty se automaticky otvírají tak zvané Flash klapky se čtyřmi lamelami, které regulují směr proudění vzduchu. Pro ještě účinnější větrání jsou haly vybaveny i velkými tunelovými okny, které fungují jako přívod vzduchu pro tunelovou ventilaci a štítovými ventilátory pro odvod vzduchu z haly ven. Celý systém je doplněn o chladicí kolony, které jsou umístěny vně haly ve ventilačním přístavku a v principu fungují jako chladič automobilů. Díky tomu lze teplotu ve stáji výrazně snížit, a přitom nezvlhčovat podestýlku a zvířata. V důsledku toho je v halách udržována vhodná pocitová teplota a vytvořeno optimální prostředí.«

Jak nám Ing. Pavel Čáp na závěr prozradil, podnik připravuje v areálu výstavbu dalších tří hal. Po dokončení stavby by tak družstvo mělo chovat 172 tisíc kuřecích brojlerů.

Výstavbu střediska družstvo dokončilo v roce 2021, přičemž v areálu jsou dvě rekonstruované a modernizované stáje a jedna je zcela nová.
Provoz řídí jednotka AGE Vent 300+.
Grafika programu je přehledná a informuje o teplotě, vlhkosti, obsahu CO2 a o dalších parametrech v jednotlivých objektech.
Již tři roky v rámci projektu NAZV společně s VŠCHT a VÚRV hodnotí na DEP FAPPZ ČZU dynamiku degradace pesticidů u různých druhů zeleniny
Testují rezidua pesticidů
Polní den Demonstračního a pokusného pozemku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů...
JD5
HarvestLab 3000 v různých operacích
Kvalitní píce je pro každou živočišnou farmu nezbytná a jen s ní je možné k dosáhnout vysokých výnosů...
Výběr z příspěvků