hlavička webu

Traktor s emisně neutrálním provozem

V současné době se stále častěji hovoří o udržitelném zemědělství a ochraně životního prostředí. V tomto kontextu nabývá na významu možnost pohánění zemědělské techniky motorem na bioCNG. Zajímavý model traktoru s tímto pohonem má ve svém programu výrobce New Holland. Traktor T6.180 EC Methane Power je v provozu téměř emisně neutrální.

Společnost CNH Industrial přišla svého času s myšlenkou energeticky nezávislé farmy, v níž je živočišná výroba producentem hnoje a kejdy – surovin pro bioplynovou stanici, do níž směřují také produkty rostlinné výroby. Vyrobený plyn se nespaluje pouze při výrobě elektrické energie v bioplynové stanici, ale jeho část se upravuje na bioCNG. U nás tuto technologii nabízí společnost FARMTEC a. s. Bioplyn se ve stacionární kontejnerové stanici s výkonem 60l/h vyčistí, odsíří, zbaví vody a odloučí se CO2. Plyn s celkovým obsahem >95 % CH4 se stlačí na 230 barů a následně jím lze plnit nádrže motorové techniky.

Zástupce střední třídy

Společnost New Holland nabízí pro tuto technologii traktor střední třídy – model T6.180 EC Methane Power, pracující na bioCNG. Traktor je vybaven zcela novým motorem NEF 6,7 l, vyvinutým společností FPT Industrial speciálně pro zemědělské využití (FPT Industrial má v oblasti technologií pohonných jednotek na zemní plyn více než 20ti letou zkušenost a v provozu již 50 000 vyrobený motorů na zemní plyn). Výkon motoru (vybaveného jednoduchým třícestným katalyzátorem) a točivý moment jsou srovnatelné se šestiválcovým dieselovým motorem, přitom může nabídnout až o 30 % nižší provozní náklady, produkuje o 99 % méně pevných částic, snižuje emise CO2 minimálně o 10 % a celkové emise o 80 %. Biometan vyrobený z energetických plodin a hnoje přináší téměř nulové emise CO2. Jde tedy nejspíše o nejekologičtější v praxi použitelné řešení.

Na jedno naplnění nádrže o kapacitě 185 l/32 kg je traktor schopen pracovat až čtyři hodiny. S přídavnou nádrží v předním závěsu (s kapacitou 270 l/47 kg) se doba provozu prodlouží až na 8 hodin.

V České republice si dva tyto traktory vyzkoušeli zemědělci již v loňském roce, jeden pracoval v praktickém provozu v zemědělské společnosti POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo, kde odvážel hmotu od řezačky s dvouosým návěsem, popřípadě převážel balíky, druhý s čelním nakladačem pracoval na farmě.

Až budoucnost ukáže, jak konkurence schopná tato technologie bude. Faktem ale je, že BioCNG má v porovnání s ostatními pohonnými hmotami jednu z nejnižších emisních stop a traktor s tímto pohonem je v provozu emisně neutrální.

Systém čištění bioplynu
Ideální je využití traktoru na bioCNG v dopravě
Letošního veletrhu SPACE se zúčastnilo 1207 vystavovatelů
V Rennes rezonovalo téma udržitelnosti
Na výstavišti v Rennes se v polovině září uskutečnil již 37. ročník mezinárodního veletrhu SPACE. Zúčastnilo...
weda
Zdroj bílkovin pro krmivo budoucnosti
WEDA Dammann & Westerkamp GmbH dodává kompletní systém krmení hmyzu pro polského výrobce krmiv HiProMine. Společnost...
Výběr z příspěvků