hlavička webu

Bez mladých farmářů to nepůjde

Roli mladých farmářů v udržení potravinové bezpečnosti probíral osmý evropský kongres Mladých farmářů, který se konal na konci minulého roku v Evropském parlamentu v Bruselu. Kongres přivítal téměř 300 zemědělců z celé Evropy, vyzdvihl klíčovou roli zemědělců v zajištění udržitelného evropského zemědělství a vyhlásil tři nejlepší inovativní projekty farmářů do 40 let.

 Všechny přihlášené projekty kongresu (celkově šestnáct projektů ze šestnácti zemí EU) byly spojeny s inovacemi: nové metody, nové formy technologií, chytré zemědělství, inovativní přístupy k zapojení různých aktérů napříč potravinovým hodnotovým řetězcem, zlepšení transparentnosti a sledovatelnosti potravinářských produktů a nové způsoby sdílení znalostí a informací.

Nejlepší projekty byly vyhlášeny ve třech kategoriích: Nejlepší digitální projekt, Nejodolnější projekt a Nejlepší projekt pro zlepšení venkovských oblastí. O vítězných projektech rozhodovala šestičlenná komise.

V kategorii Nejlepší digitální projekt zvítězil mladý rumunský farmář Alin Luculeasa, který pojal významná přírodní omezení v oblasti působení (suchá lokalita, horká léta …) jako příležitost pro hospodaření pomocí nových technologií. Od roku 2017 zavádí do činnosti farmy digitální technologie, díky kterým se mu daří hospodařit šetrněji k životnímu prostředí (významná úspora pesticidů a hnojiv) a zároveň snížit náklady. Razí také filosofii minimálního zpracování půdy. Farma EVEL-H COMPANY, jež je lokalizována do jedné z nejchudších oblastí Rumunska, je dnes pro podniky v regionu příkladem výhod, které nabízí digitalizace v zemědělství. Nabízí také pracovní příležitosti, kde se uplatní mladí lidé, nové technologie je podle Alina Luculeasa baví.

Vítězství ve druhé kategorii: Nejodolnější projekt, si odnesl rakouský zemědělec Simon Kaiblinger, který vlastní aquaponickou farmu nedaleko St. Pölten. Kombinuje aquaponické pěstovaní zeleniny s chovem ryb, kdy každá strana profituje z té druhé: ryby obohacují vodu o hnojivo potřebné pro zeleninu, zelenina naopak vodu čistí. Široký sortiment regionálních specialit z této farmy prodávají v řadě prodejen. Současná ekonomická situace vycházející z dobrého uplatnění produktů jim umožňuje plánovat rozšíření provozu, a to až s trojnásobným navýšením produkce ryb oproti stávající situaci.

Cenu za Nejlepší projekt pro zlepšení venkovských oblastí obdržela mladá farmářka Dessislava Kaburova, jejíž rodina hospodaří v jedné z nejúrodnějších oblastí Bulharska. Farmu s manželem provozují již patnáct let a zaměřují se především na pěstovaní zeleniny ve sklenících i v polních podmínkách, pěstují také ovoce a polní plodiny (obilniny, proteinové kultury …). V roce 2019 díky Programu rozvoje venkova vybudovali nejmodernější skleníkový komplex se zcela novou technologií pro pěstování zeleniny, přinášející úsporu vody i energií. O produkci je podle slov vítězky enormní zájem, a to také díky tradičním odrůdám s tradiční chutí. Farma zajišťuje i sociální aspekt, kdy podporuje zaměstnanost v regionu (i zranitelných skupin místní komunity) a zajišťuje potravinovou bezpečnost.

V kategorii Nejlepší digitální projekt zvítězil mladý rumunský farmář Alin Luculeasa Foto Evropský parlament
Vítězství v kategorii Nejodolnější projekt si odnesl rakouský zemědělec Simon Kaiblinger Foto Evropský parlament
Cenu za Nejlepší projekt pro zlepšení venkovských oblastí obdržela mladá bulharská farmářka Dessislava Kaburova Foto Evropský parlament
vinice
Réva vinná v měnících se klimatických podmínkách
Vinohradnický seminář společnosti Bayer s. r. o. v Zaječí přinesl i přednášku o možnostech krátkodobé...
milujeme 2
Nová technologie pro zelináře: Aztécká zahrada
Česká technologická firma Future Farming, která se zabývá vývojem pokročilé aquaponie a dalších nových...
Výběr z příspěvků