Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Teplo a elektřina také z agropelet

Výhodou je kontejnerové uspořádání (zásobník paliva navazuje na kontejner s technologií). Foto archiv/ČVUT Praha

Mnoho českých firem si v minulosti zvolilo jako hlavní zdroj tepla zemní plyn. Plynárenskou síť máme hustou, investiční náklady byly přijatelné, provoz prakticky bez obsluh a za dobrou cenu. Ale ve chvíli, kdy někdo (a je jedno, kdo) tak zvaně zavře kohout, vznikne problém. Týká se to samozřejmě i mnoha zemědělských podniků, kde jsou zemním plynem vytápěny hlavně provozní budovy. Existují však technologie, které čisté teplo, ale i elektřinu, dokáží operativně vyrobit z místních obnovitelných zdrojů.

„Již před lety bylo zřejmé, že i v Česku budeme muset při rozhodování o zdrojích energie zohlednit udržitelnost a bezpečnost. Proto jsme před 11 lety zahájili vývoj mikroelektrárny WAVE na dřevní biomasu. Dnes nabízíme moderní komerční produkt, kogenerační jednotku, která z biomasy vyrábí teplo i elektřinu. Zaměřujeme se na menší zdroje, náš nejmenší kotel má výkon 120 kW,“ říká Ing. Jakub Maščuch, Ph.D., vedoucí vývojové laboratoře na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu, který má na vývoji zařízení velký podíl.

První verze mikroelektrárny WAVE dnes úspěšně pracuje v Mikolajicích na Opavsku, kde (ve spojení s fotovoltaickými panely a bateriovým úložištěm) zásobuje teplem a elektřinou obecní úřad, obchod a hasičskou zbrojnici.

Kotel v mikroelektrárně byl původně určen na spalování dřevní štěpky. „I dřevní štěpky však může být nedostatek. Proto jsme se zaměřili i na využití alternativních surovin, zejména vedlejších výstupů a odpadů z rostlinné zemědělské produkce ve formě tak zvaných agropelet,“ informuje Jakub Maščuch.

Spalování agropelet však není úplně jednoduché. Obsahují totiž řadu látek s korozivním účinkem, což běžný kotel na dřevní pelety nedokáže dlouho akceptovat. Pevný rošt navíc neumí automaticky pracovat s větším objemem popelovin. Nový kotel WAVE má rošt pohyblivý a od začátku je tak koncipován jako zařízení na spalování i méně kvalitní rostlinné biomasy. Výhodou technologie je kontejnerové provedení, které umožní uvést celé zařízení do provozu prakticky v den, kdy dorazí na místo určení. Vzdálená diagnostika pak zajistí bezchybný provoz a online řešení řady problémů.

Postupně se otevírají i možnosti dotační podpory. Také pro zemědělské podniky je například určen operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), kde lze získat podporu až 65 % z investičních nákladů.

 

První mikroelektrárna již několik let úspěšně slouží v obci Mikolajice na Opavsku. Foto archiv/ČVUT Praha

Dřevní štěpka nebo tvarované palivo je do kotle dopraveno šnekovým dopravníkem. Foto archiv/ČVUT Praha

Agropelety či přímo peletovací linky dodává například česká společnost Propelety, Foto archiv/Propelety

web4
České zemědělské inovační centrum
Data, jejich sběr, analýza a následné využití k vývoji nových technologií, systémů a aplikací to je dnes...
senzor (2)
Chytré technologie pro precizní chov dojnic
Senzory, termokamery i analýzy obrazu jsou tzv. smart technologie často s využitím umělé inteligence,...
smital 3
Chytré technologie v chovu prasat
Sledovat zdraví a chování celého stáda prasat je důležité. Chytrá zařízení umí monitorovat prasata na...