Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Teplo a elektřina také z agropelet

Výhodou je kontejnerové uspořádání (zásobník paliva navazuje na kontejner s technologií)

Mnoho českých firem si v minulosti zvolilo jako hlavní zdroj tepla zemní plyn. Plynárenskou síť máme hustou, investiční náklady byly přijatelné, provoz prakticky bez obsluh a za dobrou cenu. Ale ve chvíli, kdy někdo (a je jedno, kdo) tak zvaně zavře kohout, vznikne problém. Týká se to samozřejmě i mnoha zemědělských podniků, kde jsou zemním plynem vytápěny hlavně provozní budovy. Existují však technologie, které čisté teplo, ale i elektřinu, dokáží operativně vyrobit z místních obnovitelných zdrojů.

„Již před lety bylo zřejmé, že i v Česku budeme muset při rozhodování o zdrojích energie zohlednit udržitelnost a bezpečnost. Proto jsme před 11 lety zahájili vývoj mikroelektrárny WAVE na dřevní biomasu. Dnes nabízíme moderní komerční produkt, kogenerační jednotku, která z biomasy vyrábí teplo i elektřinu. Zaměřujeme se na menší zdroje, náš nejmenší kotel má výkon 120 kW,“ říká Ing. Jakub Maščuch, Ph.D., vedoucí vývojové laboratoře na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu, který má na vývoji zařízení velký podíl.

První verze mikroelektrárny WAVE dnes úspěšně pracuje v Mikolajicích na Opavsku, kde (ve spojení s fotovoltaickými panely a bateriovým úložištěm) zásobuje teplem a elektřinou obecní úřad, obchod a hasičskou zbrojnici.

Kotel v mikroelektrárně byl původně určen na spalování dřevní štěpky. „I dřevní štěpky však může být nedostatek. Proto jsme se zaměřili i na využití alternativních surovin, zejména vedlejších výstupů a odpadů z rostlinné zemědělské produkce ve formě tak zvaných agropelet,“ informuje Jakub Maščuch.

Spalování agropelet však není úplně jednoduché. Obsahují totiž řadu látek s korozivním účinkem, což běžný kotel na dřevní pelety nedokáže dlouho akceptovat. Pevný rošt navíc neumí automaticky pracovat s větším objemem popelovin. Nový kotel WAVE má rošt pohyblivý a od začátku je tak koncipován jako zařízení na spalování i méně kvalitní rostlinné biomasy. Výhodou technologie je kontejnerové provedení, které umožní uvést celé zařízení do provozu prakticky v den, kdy dorazí na místo určení. Vzdálená diagnostika pak zajistí bezchybný provoz a online řešení řady problémů.

Postupně se otevírají i možnosti dotační podpory. Také pro zemědělské podniky je například určen operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), kde lze získat podporu až 65 % z investičních nákladů.

 

První mikroelektrárna již několik let úspěšně slouží v obci Mikolajice na Opavsku

Dřevní štěpka nebo tvarované palivo je do kotle dopraveno šnekovým dopravníkem

Agropelety či přímo peletovací linky dodává například česká společnost Propelety

SIVAL F5
Vstříc výzvám budoucí zahradnické výroby
Zahradnictví zítřka prezentoval mezinárodní salon SIVAL 2023 ve francouzském městě Angers v regionu Pays...
Jablka 1uu
Jablka bez chemie
Jablka se řadí mezi nejoblíbenější ovoce na světě. Světová produkce jablek se pohybuje mezi 74–79 mil....
weda
Zdroj bílkovin pro krmivo budoucnosti
WEDA Dammann & Westerkamp GmbH dodává kompletní systém krmení hmyzu pro polského výrobce krmiv HiProMine. Společnost...