hlavička webu

České stroje pro pásové zpracování

Společnost STROM Praha má v nabídce stroje Bednar Strip-Master určené do technologie pásového zpracování půdy strip-till. Povídali jsme si o nich s Antonínem Krátkým, produktovým manažerem firmy STROM.

Má tato technika budoucnost?

V současnosti je technologie strip-till jediná legislativně uznaná půdoochranná technologie pro pěstování kukuřice na mírně svažitých pozemcích ohrožených erozí. Náš Strip-Master má v kombinaci s Ferti-boxem, Ferti-cartem či Combo Systemem velkou perspektivu, neboť na podzim i na jaře jedním přejezdem prokypří řádek, do kterého se pak seje, a až do hloubky 30 centimetrů zároveň aplikují minerální hnojiva či kejda. Jen připomenu, Ferti-Box je čelní zásobník na hnojivo, Ferti-Cart je zásobní vůz s jednou komorou a Combo System pak zásobní vůz na dvě hnojiva. Strip-Master se dvěma dávkovacími ústrojími dokáže aplikovat dvě různá hnojiva v rozličných dávkách do odlišné hloubky.

Je o „žlutý“ strip-till mezi zemědělci zájem?

Poměrně značný, v mírně erozně ohrožených pozemcích se kukuřice jinak už dnes pěstovat nedá. Strip-Master je pro firmu STROM velice zajímavý produkt, máme i předváděcí stroje, zájemcům můžeme zapůjčit soupravu složenou z čelního zásobníku na minerální hnojiva a osmi či dvanácti řádkový Strip-Master, u nějž se dá zmenšit klasická rozteč řádků ze 75 na 45 centimetrů, například pro setí cukrové řepy nebo řepky ozimé, a naopak. Zemědělci se zatím s tímto strojem učí pracovat. Pro technologii strip-till byly vypsány dotace a mnozí z nich, kteří hospodaří na erozně ohrožených pozemcích, je využili. Zájem určitě poroste s ohledem na zpřísňování legislativních předpisů.

Bednar Strip-Master určený do technologie pásového zpracování půdy strip-till
O „žlutou“ technnologii strip-tilll je už značný zájem
Strip-Master dokáže aplikovat dvě různá hnojiva v rozličných dávkách do odlišné hloubky
suchařky
Úspěšný postup u krav po otelení
Management u vysokoprodukčních krav je zásadní pro úspěšnou adaptaci na laktaci, udržení vápníku v krvi...
nová stáj s dojnicemi
Klimatická neutralita živočišné výroby
V poslední době se rozmnožily prohlášení a vědecké studie týkající se vlivu živočišné výroby na globální...
Výběr z příspěvků