hlavička webu

Epidemie rzi plevové opět aktuální

V posledních letech způsobuje rez plevová (Puccinia striiformis) na pšenici významné hospodářské ztráty. Změny v její populaci jsou v Evropě od roku 2000 velmi časté ve srovnání s obdobím mnoha desítek let před tím. Závažné výskyty v České republice a v celé Evropě byly zaznamenány v letech 2000–2001, epidemické výskyty rzi plevové v letech 2013–2016. Ty ukázaly na význam této choroby v Evropě i v České republice a na potenciál její škodlivosti při změně rasového spektra. K další epidemické vlně rzi plevové na pšenici došlo ve vegetační sezóně 2023.

Tématem rzí se dlouhodobě zabývá Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV). Jak informovala, v roce 2023 souvisely epidemické výskyty s vhodnými podmínkami pro šíření a rozvoj choroby, vysokým infekčním tlakem a s rozšířením nových ras, které jsou popsány pod názvy Amboise, Kalmar a Benchmark z genetické skupiny PstS10. V současné populaci rzi plevové se pravděpodobně v menší míře vyskytují i další rasy včetně ras Warrior a Warior(-), které v ČR způsobily epidemii v letech 2013–2016.

Úroveň rezistence souboru odrůd ozimé pšenice ke rzi plevové zjišťovala Mgr. Hanzalová na pracovišti v Ruzyni s cílem získat údaje o odolnosti jednotlivých materiálů, zjistit meziroční rozdíly a vyhledat zdroje rezistence k této chorobě. V letech 2022 a 2023 hodnotila úroveň rezistence 45 odrůd ozimé pšenice ke rzi plevové v polních infekčních testech a srovnávala také napadení odrůd v souvislosti se změnami v populaci rzi plevové na pšenici. V obou testovaných letech měly podle výsledků vysokou úroveň odolnosti ke rzi plevové (v rozpětí hodnot 7–9 podle stupnice ÚKZÚZ, kdy 1 = náchylná, 9 = odolná) odrůdy Callistus, Crossway, Fakir, KWS Donovan, LG Absalon, LG Lunaris, RGT Davirio, Skif a Steffi. V roce 2023 došlo ke skokovému snížení úrovně rezistence odrůd Asory, Campesino, Frisky, Genius, LG Dita, LG Mocca, LG Mondial, LG Orlice, Mercedes, RGT Sacramento a RGT Telemark. Jak Mgr. Hanzalová vysvětlila, snížení odolnosti v roce 2023 mimo jiné souvisí s vysokým infekčním tlakem a s rozšířením nových ras v populaci rzi plevové.

Obecně je vysoký infekční tlak rzi plevové spojen s časnými výskyty patogenu na pšenici v jarním období, to je ovlivněno zejména teplotami během zimy. Přezimování a rozvoj choroby snižují déletrvající mrazy nižší než –6 °C (na úrovni odnožovacího uzlu). Teplý průběh podzimu podpořil výskyt listových chorob, pokud bude mírná zima, je to první krok k lepšímu startu chorob na jaře, informovala Mgr. Hanzalová.

Pro praxi je podle ní nejvhodnějším řešením výnosových ztrát v souvislosti se silným napadením rzí plevovou výběr odolných nebo středně odolných odrůd z nejnovějších výsledků hodnocení odolnosti odrůd, které reflektují změny v rasovém spektru. Hodnocení odrůd jsou k dispozici na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ v Seznamu doporučených odrůd. Rez plevovou v polních podmínkách lze také kontrolovat fungicidně.

Náchylná odrůda v polním infekčním pokusu Foto Alena Hanzalová
Náchylná odrůda v polním infekčním pokusu Foto Alena Hanzalová
Symptomy rzi plevové Foto Alena Hanzalová
Symptomy rzi plevové Foto Alena Hanzalová
Ochranou proti rzi plevové může být výběr odolných odrůd Foto Barbora Venclová
Ochranou proti rzi plevové může být výběr odolných odrůd Foto Barbora Venclová
Han 1
Roční zkušenosti s novou stájí
Po téměř ročním provozu nového kravínu uspořádalo Zemědělské družstvo Haňovice, které hospodaří zhruba...
escube - rostliny
Půdní mikrogel ESCUBE pomáhá rostlinám lépe hospodařit s vodou a živinami z půdy
Multifunkční 100 % biodegradovatelné přípravky zvyšují vitalitu rostlin i za sucha a zároveň pozitivně...
Výběr z příspěvků