Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Cesta k udržitelné budoucnosti

Rodinná firma Pöttinger bere svou odpovědnost vůči lidem a životnímu prostředí velmi vážně. V nedávno zveřejněné Zprávě o udržitelnosti 2021/2022 společnost popisuje své základní principy, hodnoty a opatření pro svou udržitelnou cestu do budoucnosti.

Firma Pöttinger úspěšně pracuje v zemědělství již více než 150 let. Důraz klade na poskytování nejlepších pracovních výsledků a usnadnění práce lidem pracujícím v zemědělství. Udržitelné snižování ekologické stopy při používání produktů hraje hlavní roli.

Příkladů efektivního využití provozních prostředků pro udržitelné zemědělství je řada. Například univerzální pneumatické secí stroje Aerosem s ovládáním sekcí zajišťují homogenní vývoj rostlin a tím vysoký výnos. Inteligentní distribuční systém IDS pro ovládání jednotlivých botek otvírá nové možnosti setí do řádků s různou roztečí a úspory osiva. Umožňuje měnit z kabiny rozteč řádků, rozchod a šířku kolejových řádků či jejich řazení. Kromě toho automaticky upravuje výsevek a tím spoří osivo. Aerosem lze využít k setí obilovin, řepky, máku, ale i přesné setí kukuřice nebo slunečnice. Dalšími zajímavými příklady techniky vhodné pro udržitelné zemědělství a efektivní využívání přírodních zdrojů je rotační plečka Rotocare či na nový sběrací vůz Jumbo 8450.

Velký význam přikládá výrobce také udržitelnému snižování ekologické stopy v rámci vlastní tvorby hodnot. Ve všech výrobních závodech (v Rakousku, Německu a v České republice) se používají stavební materiály šetrné k životnímu prostředí a prosazují se udržitelné koncepce ochrany životního prostředí, úspor energie a předcházení vzniku odpadů.

Ve společnosti Pöttinger se zaměřují také na lidi. Na jedné straně pracují lidé ve firmě. Zemědělský strojírenský podnik jim nabízí atraktivní zaměstnání, harmonickou kulturu spolupráce, četné sociální benefity a jistotu zdravé firmy. Středem zájmu rakouského výrobního podniku nezůstávají ani lidé v zemědělství. Vyspělé stroje a služby by jim měly usnadnit práci a výrazně přispět k úspěšnému hospodaření.

Sekční kontrola u secího stroje Aerosem při ovládání sekcí

Mechanická rotační plečka Pöttinger Rotocare účinně narušuje škraloup a provzdušňuje ornici. Tím přispívá i ke správné tvorbě půdní struktury

Sběrací vůz Jumbo 8450 vytváří krátkou řezankou, což má výrazný vliv na vysokou kvalitu píce i užitkovost a zdraví skotu

csobf1
ČSOB podporuje šetrné postupy udržitelného zemědělství
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala...
web_unie1_U
Podpora moderních postupů
Evropská unie chce více podporovat rozvoj moderních technologií a postupů v zemědělství. Půjde například...
IMG_0149
Pro trvalou udržitelnost živočišné produkce
Na výstavě EuroTier 2022 se představilo zcela nové řešení zpracování odpadu z živočišné výroby – hovězí...