hlavička webu

Energie biomasy slouží i pro zemědělství

Na brněnském výstavišti se počátkem dubna souběžně konaly tři veletrhy – Techagro, Silva Regina a Biomasa. Jejich tradiční součástí byla soutěž Grand Prix o nejlepší exponáty. Na slavnostním vyhlášení této soutěže pak byly předány i ceny odborných časopisů vydavatelství Profi Press s. r. o., včetně ceny časopisu Energie 21 o obnovitelných zdrojích energie.

O cenu Grand Prix veletrhu Biomasa 2024 soutěžilo celkem pět vystavovatelů. Tři z exponátů se přímo týkaly také udržitelnosti zemědělství a lesnictví.

Úprava bioplynu na biometan

Společnost EnviTec Service, s. r. o., přihlásila do soutěže kontejnerové zařízení EnviThan na úpravu bioplynu na biometan. Koncepce nabízí řešení na míru od vstupní úpravy surového plynu, přes úpravu na biometan, různé možnosti využití plynu (bio LNG, bio CNG, elektřina, teplo a zkapalňování CO2) až po poprodejní servis. Zřízení je přitom kompaktní a prostorově úsporné.

Díky třístupňovému systému membrán a optimalizované konstrukci dosahuje úpravna výtěžnost metanu více než 99 %, což znamená maximální energetické využití vstupních surovin. Technologie navíc nevyžaduje žádné chemikálie ani vodu či jiné pomocné vstupy. Teplo, které při úpravě vzniká, lze z velké části regenerovat a dále využít.

Šlechtění plodin pro adaptaci

Společnost Agritec Plant Research, s. r. o., vložila do soutěže sadu tzv. molekulárních SNP markerů asociovaných s agronomickými znaky a kvalitativními znaky semen u polního a dřeňového hrachu. Užitný vzor poskytuje nové šlechtitelské metody a podporuje i průmysl založený na biotechnologiích.
Vzhledem k pokročilé fázi klimatické změny je stále důležitější, kromě dalšího snižování emisí skleníkových plynů (mitigace), také přizpůsobení se nové situaci (adaptace), a to i v oblasti zemědělství. Zde má velký význam nové šlechtění tradičních plodin, které pak budou přínosem pro udržitelnost zemědělství v souladu s novými předpisy Evropské unie. Nové odrůdy zajistí nižší emise skleníkových plynů také tím, že pomohou předcházet negativním změnám ve využívání půdy.

Štěpkovač je poháněn elektřinou

Cenu časopisu Energie 21 veletrhu Biomasa 2024 získal štěpkovač LS 160 A společnosti Laski, s. r. o. Exponát získal současně i cenu Grand Prix Biomasa 2024.

LS 160 A je první kompletně elektrický štěpkovač dřevní hmoty v celém jejím širokém původu a sortimentu, vybavený efektivním systémem BLDC. Neobsahuje hydraulické komponenty, podávací válce jsou poháněny elektromotory, díky čemuž bylo možné integrovat do stroje inteligentní řízení komponentů po CANBUS sběrnici. Tímto je možné docílit optimalizace štěpkování a efektivně využívat čistou elektrickou energii. Stroj je osazen lithiovou baterií s bezpečným napětím 48 V a kapacitou 400 Ah. Zcela inovativním řešením je vestavěná nabíječka a modul měniče napětí i pro síťová zařízení 230 V.

Součástí činnosti společnosti Agritec Plant je cílené šlechtění nových odrůd tradičních plodin. Foto Jiří Trnavský
Součástí činnosti společnosti Agritec Plant je cílené šlechtění nových odrůd tradičních plodin. Foto Jiří Trnavský
Elektrický štěpkovač firmy Laski na brněnském veletrhu Biomasa 2024. Foto Jiří Trnavský
Elektrický štěpkovač firmy Laski na brněnském veletrhu Biomasa 2024. Foto Jiří Trnavský
fes1
Traktory s elektrickým pohonem
Elektromobilita proniká i do zemědělské techniky a nevyhýbá se ani traktorům. Současná konstrukce akumulátorů...
bioodpad 03
Vědci se pokusí přeměnit odpad z produkce biopotravin na půdní substrát a část krmiva
Otestovat v praxi uzavřený cyklus hospodaření se rozhodli vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity...
Výběr z příspěvků