hlavička webu

Chytré technologie pro precizní chov dojnic

Senzory, termokamery i analýzy obrazu jsou tzv. smart technologie často s využitím umělé inteligence, které se již stávají běžnějšími v kontrole mikroklimatu v stájích a při posuzování zdraví krav. O mnohých z nich se přednášelo na seminářích ve VÚŽV v Uhříněvsi nebo na ČZU v Praze. Všechny prvky chytrých technologií slouží i k udržitelnosti živočišné výroby, resp. chovu dojnic.

Jednou z možností, kde jsou chytré technologie využívány je kontrola a regulace stájového prostředí. Jde o sběr, pořizování a analýzu dat. Běžně se používají nejen přístroje pro měření teploty, vlhkosti ve stáji, ale pomocí meteostanic se zapínají ventilátory a manipuluje se automaticky s bočními plachtami.

Pro identifikaci dojnic se začaly používat různé senzory na obojku a pedometry nejen v dojírně, ale také ve stáji i pro zjištění doby porodu. Podobně se pedometry nebo aktivometry používají pro sledování pohybové aktivity dojnic pro detekci říje, obvykle při použití počítače. Senzory a také kamery se používají pro lokalizaci zvířat, pro zjištění místa ležení nebo přístupu ke žlabu a pro vybírání konkrétních zvířat.

Elektronické pomůcky, senzory nejčastěji na obojku, se také používají pro monitoring doby žraní a přežvykování. Denní doba přežvykování dojnic a také příjmu krmiva je ovlivněna složením krmné dávky. Snížení příjmu krmiva a přežvykování, tedy pokles času věnovaného žraní, může souviset se zhoršujícím se zdravotním stavem dojnic. Mohou mít metabolické poruchy (ketózy, acidózy, SARA) nebo onemocnění končetin. Používání inteligentní technologie, která pečlivě sleduje vzorce žraní a přežvykování je důležité pro včasnou diagnostiku nemocí a efektivnější léčbu nebo změnu a zkvalitnění krmné dávky. Je možné sledovat zdravotní stav, resp. onemocnění paznehtů také pomocí termokamer.

Ruční termokamerami se dají paznehty dojnic prohlížet (nejlépe v dojírně) a data ukládat a potom vyhodnotit na počítači. Stacionární systém termokamer může být umístěn u vstupu do dojírny, u selekční branky nebo v pohybové chodbě. Principem termokamer je měření teploty na povrchu paznehtů během chůze skotu, neboť zánětlivé onemocnění paznehtů se projeví nárůstem povrchové teploty dříve, než se projeví kulháním.

Analýzy obrazu

Další chytrou technologií, která se v chovu dojnic začíná uplatňovat, je digitální analýza obrazu, kterou se zjistí rozmístění zvířat a jejich identifikace. Jde o tzv. analýzu obličeje. Nabízejí se také další možnosti využití, jako je zjišťování rozmístění krav ve stáji, jejich pohybu, analýza změny kondice, kulhání apod.

Zemědělství 4.0

Do Zemědělství 4.0 patří automatizace a robotizace. Je to implementování a využívání robotů, aby nahradily lidskou práci. Patří sem např. dojicí roboty, přihrnovací roboty, v chovu drůbeže přiháněcí robot nebo robot čistící a kypřící podestýlku.

Umělá inteligence (artificial inteligence – AI) je schopnost strojů napodobovat lidské vlastnosti, jako je uvažování, učení se, plánování, kreativita. Prakticky to znamená využití existujících dat k předpovídání výsledků na základě nových dat – zpracování obrazu při výpočtu stájových indexů, diagnostiky zdravotního stavu zvířat, identifikace jednotlivých zvířat. Sníží se výrobní náklady a Zemědělství 4.0 bude mít i pozitivní dopady na životní prostředí, na úsporu energie, na snížení spotřeby hormonálních přípravků a antibiotik.

Chovatelům nabízí například firma Agrosoft řešení tepelného stresu v podobě systému Agrosoft A Klima pro řízení mikroklimatu ve stáji a dosažení optimálního prostředí pro zvířata. Data k optimalizaci stájového prostředí se sbírá z meteostanice, fyzikálních a chemických senzorů. Na základě údajů ze senzorů rozmístěných uvnitř i vně stáje se systémem Agrosoft A Klima řídí stájové mikroklima. Měří se teplota, vlhkost, proudění vzduchu, sluneční záření, intenzita osvětlení, atmosféricky tlak a hluk. Zjišťují se také chemické veličiny, zejména plyny vznikající ve stáji – oxid uhličitý, metan, amoniak a sirovodík. Posuzuje se také katahodnota, jejíž pomocí lze posoudit tepelný stres zvířat, který nelze zjistit pouhým samotným měřením teploty a vlhkosti a proudění vzduchu. Stav na stáji lze sledovat i ovládat mobilním telefonem i dotykovou obrazovkou s přehlednou grafickou vizualizací technologických procesů kdykoliv odkudkoliv. Dokonce je možné automatické i manuální ovládání připojených zařízení. Aplikace řídí ventilaci, osvětlení, rosení, boční plachty, vyhrnování výkalů, vyhřívání lopat.

Rozbor obrazu

Skupinovým rozborem obrazu se hodnotí chovný komfort dojnic, provádí se etologická sledování, hodnotí se welfare a vypočítávají se stájové indexy. Inteligentní systém bude na základě již existujících dat (reprodukční kalendář, veterinární zásahy a data jako jsou pohybová aktivita, nádoj a kvalita mléka, mikroklima ve stáj, údaje z termokamer, spotřeba krmiva) predikovat stav jednotlivé dojnice i stáda a také navrhne potřebná opatření. Bude tedy nepřetržitě identifikovat a sledovat chování dojnic s využitím metod umělé inteligence. Systém je tvořen soustavou několika kamer, které jsou instalovány ve stáji a které získávají vstupní obrazové informace o každém zvířeti zvlášť (dojnice jsou identifikovány pomocí očíslovaného „obdélníku“ na každé sledované dojnici). Tato data jsou v reálném čase analyzována vyvinutým softwarem a aplikací metod umělé inteligence.

Stav mikroklimatu ve stáji lze sledovat i ovládat mobilním telefonem i dotykovou obrazovkou kdykoliv odkudkoliv a je možné i automatické ovládání
Rozborem obrazu se hodnotí chovný komfort dojnic, jde o soustavou několika kamer ve stáji a získání obrazové informace individuálně o každém o zvířeti s využitím umělé inteligence
-drevostavba1
Důraz se klade na udržitelnost a recyklovatelnost
V rámci současných evropských trendů zaměřených na snižování emisí oxidu uhličitého se kladou také požadavky...
csobf1
ČSOB podporuje šetrné postupy udržitelného zemědělství
Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými odborníky zpracovala...
Výběr z příspěvků