hlavička webu

V Dublovicích krmí roboty

V ZS Dublovice a. s. zajišťovaly krmení zvířat dlouhá léta míchací krmné vozy, nejdříve tažené, později samojízdné. Od roku 2020 společnost přechází na robotické krmení. Po více než dvou letech velmi dobrých zkušeností s první instalací krmného automatu, bude projekt v letošním roce rozšířen do dalších stájí.

Zemědělský podnik ZS Dublovice a. s., sídlící nedaleko Sedlčan v okrese Příbram, hospodaří na 2800 ha zemědělské půdy, z nichž je 2000 ha orné půdy a 800 ha trvalých travních porostů. Rostlinná výroba je zaměřena na zajištění krmivové základny pro chov skotu, v živočišné výrobě se společnost specializuje na chov mléčného skotu plemene české strakaté s uzavřeným obratem stáda. Na farmě Dublovice je ustájeno celkem 1100 kusů, z toho 580 dojnic ( z 5 % je zastoupeno holštýnské plemeno), na farmě Příčovy chovají 200 býků ve výkrmu. Zemědělskou výrobu doplňuje výroba elektrické energie v bioplynové stanici o výkonu 2 MW a dále společnost provozuje fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 265 kWp v obci Drevníky.

Zavedení nové technologie

V areálu živočišné výroby Dublovice je velkokapacitní stáj – odchovna mladého skotu s kapacitou 560 kusů se dvěma chodbami a tři další stáje – nová hala pro 330 kusů dojnic, stáj pro 100 kusů dojnic a stáj pro 150 kusů suchostojných dojnic s rozdojem a porodnou. V první etapě společnost AGETE s. r. o. v roce 2020 nainstalovala systém robotického krmení Trioliet do odchovny (bývalého VKK). Nová technologie si vyžádala minimální stavební úpravy. Pod strop stáje byla na stávající konstrukci zavěšena napájecí trolej a do zastřešené přípravny byla integrována krmná kuchyně, do níž je přístup z venkovní plochy pro doplňování zásobníků.

Robot

V Dublovicích zajišťuje krmení robot Triomatic WP 2-300 s vanou o objemu 3 m3, osazenou dvěma vertikálními míchacími šneky a vlastním vážicím zařízením. Pojezd zajišťují čtyři kola, dvě hnaná a dvě opěrná. Robot je zásobován z krmné kuchyně Triomatic T30, složené ze čtyř bunkrů (zásobníků) s řetězovými podlahami a rozdružovacími válci, dále menších zásobníků se šnekovými dopravníky na mláto a spirálami na minerální doplňky. Robot vydává povely jednotlivým zásobníkům a pomocí integrované váhy si postupně odebere v určeném pořadí a poměru veškeré komponenty krmné dávky. Naváděn a napájen je zavěšenou vodicí a napájecí lištou – trolejí a poháněn elektromotory ovládanými frekvenčními měniči. Nadstandardně je vybaven funkcí OFF-Set, umožňující jízdu mimo osu troleje, až jeden metr vlevo i vpravo a obsluhovat krmné chodby až do šíře 5 m. Robot zakládá krmivo vpravo nebo vlevo příčným pásovým dopravníkem a zajišťuje i přihrnování krmiva. Obsluhuje 600 kusů mladého skotu ve věku od tří měsíců do předporodní fáze, rozdělených do pěti skupin. Každá skupina má svoji krmnou dávku, určenou výživovým poradcem. Krmná dávka je složena z travní a vojtěškové senáže, kukuřičné siláže a naštípané slámy, které doplňuje mláto, dvě různé směsi, minerály a sůl. Počet krmení každé skupiny se v Dublovicích pohybuje od 4 do 7 za den. Robot vyráží ve 3 hodiny ráno na přihrnování první strany stáje a ve 4 hodiny na přihrnování druhé strany. V 5 hodin ráno začíná krmit první skupinu. Přes den následuje opakovaně krmení i přihrnování. Poslední krmení probíhá ve 21.30 hod a denní směna končí robotu opět přihrnováním ve 22 a 23 hodin.

Další fáze

V letošním roce se realizuje druhá etapa přechodu na robotické krmení. Technologie Trioliet bude instalována i do zbývajících čtyř stájí, v nichž je ustájeno 580 dojnic. V tomto případě budou stáje obsluhovat dva roboty Triomatic HP 2-300 zavěšené na ocelové nosné konstrukci. Tento systém pojezdu byl zvolen s ohledem na zimní provoz s přejezdy mezi stájemi a skutečnost, že jsou stáje v dolní části farmy navíc ve svahu (zavěšeného robota lze provozovat až ve 14% stoupání).

Přednosti robotického krmení

Výhodou robota je možnost nastavit velký počet skupin ve stáji, pro každou pak jinou krmnou dávku a ještě celkové denní množství krmiva rozdělit na několik dílčích dávek (maximálně 12). Například rozdělit krmnou dávku pro čtyři skupiny ve stáji na pět nebo šest krmení, s tím, že při každém krmení může robot založit jiné množství krmiva. Možností je nepřeberné množství. To s krmným vozem není v praktickém provozu reálné. Přínos je zřejmý. Zvířata mají k dispozici stále čerstvé krmivo, snižují se nedožerky a degradace krmiva. I při pouhé jedno- až dvouprocentní úspoře jde v celkovém ročním objemu o nezanedbatelné úspory. Zvířata také krmivo lépe využijí. Navíc si vypěstují reflex, že každý průjezd robota znamená krmení a sežerou více krmiva. Praxe ukazuje, že při nasazení robota a větším počtu krmení, kdy mají zvířata k dispozici stále čerstvé krmivo, lze docílit při stejné užitkovosti významné úspory krmiva nebo při stejné krmné dávce zvýšit užitkovost. Dalším přínosem je pohoda ve stáji. Robot je tichý, zvířata si na něj rychle zvyknou, jsou v klidu, bez stresu. Jednoznačně Triomatic ve srovnání se samojízdnou motorovou technikou boduje i ve „spotřebě“. U modelu instalovaného v Dublovicích vychází denní spotřeba kolem 10 kWh/100 DJ. Pomineme-li, že si v Dublovicích elektrickou energii sami vyrábějí, tak i při jejím nákupu za současné ceny nakrmí robot 100 kusů zvířat za sto korun na den.

Krmicí robot je zásobován z kuchyně Triomatic T30, složené ze čtyř bunkrů s řetězovými dopravníky a menších zásobníků na mláto a minerální doplňky
Denní dávka rozdělená do čtyř až sedmi krmení snižuje ztráty a degradaci krmiva
agrolesnictví 02
Ministerstvo zemědělství bude podporovat agrolesnictví
Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst...
simental
Plocha ekologického zemědělství v EU se stále zvyšuje
Plocha využívaná pro ekologickou zemědělskou produkci v EU se neustále zvyšuje. Rozšířila se ze 14,7...
Výběr z příspěvků