hlavička webu

Cílená aplikace herbicidů

Asi vás též někdy překvapí, jak je to s překlady z angličtiny. Typické to bývá u názvu filmů či knih, kdy překlady bývají velmi volné, protože v nich jde o to vyjádřit to, co měl autor na mysli. A podobné je to u systému See and spray, který jsem si mohl prohlédnou při prezentaci, jež se v září konala na farmě Unigrains Trading nacházející se v Rumunsku.

Slovní spojení See and Spray asi nemůžeme přeložit jako vidět a stříkat, protože to nic nevyjadřuje. Smyslem systému je detekovat plevel a na něj zacílit postřik. A tak bychom mohli využít volný překlad třeba jako Najdi a postříkej či aplikuj, a pokud nebudeme chtít slogan, stačí jen říci, že jde o cílenou aplikaci herbicidů.

 

Co metr, to kamera

Systém See and Spray využívá k detekci RGB kamer umístěných v rozestupu po 1 m na aplikačních ramenech postřikovače. Kamery snímají prost před sebou a jakmile detekují zelenou barvu, nasměřují herbicid právě do detekovaného místa. Protože to je v okamžiku detekce jinde než aplikační trysky, má to své limity.

Tím prvním je pojezdová rychlost do 18 km/h a dále je třeba vhodně nastavit vzdálenost detekovaného místa (plevele) od aplikačních ramen. To odvisí od výšky ramen a též výšky plevelů a obsluha nastavení provádí ve třech stupních. Dále si musí nastavit citlivost, která souvisí hlavně s pokryvností plevelů, tedy zda jsou jednotlivě, v trsech, nebo jakou mají listovou plochu. A poslední nastavení určuje, kolik trysek má stříkat. Rozteč kamer po jednom metru znamená, že na každou jsou dvě trysky, základní nastavení proto znamená právě dvě trysky. Obsluha jej však může omezit na jednu, nebo rozšířit na tři pro každou kameru.

A vlastně je tu ještě jeden nastavovací prvek. Řeší situace, když jsou ramena ve větším náklonu, který ovlivňuje přesnost aplikace, nebo pokud je kvalita obrazu ovlivněna prachem. V prachové cloně není rozlišovací efekt dostatečně spolehlivý a jde nastavit, že trysky přiřazené ke kamerám, které špatně „vidí,“ budou v činnosti stále, nebo vůbec.

 

Třicet pulsů za sekundu

Systém See and Spray je implementován na systém pulsně šířkové regulace dávky v jednotlivých tryskách, u John Deere s názvem ExactApply, který pracuje s frekvencí 30 Hz a dovoluje udržovat aplikovanou dávku ve velkém rozsahu beze změny ve velikosti kapkového spektra. Přestože jedna tryska zvládne velký rozsah dávky, byly na postřikovači použity tetrapletové držáky. Jde o to, že i přes pulsně regulační efekt jsou při aplikaci běžně potřeba alespoň tři sady trysek. Jedna v klasickém provedení, druhá nízkoúletová (u běžných nízkoúletových trysek není zatím PWM modulace možná, avšak již existují provedení, která ji umožňují) a jedna tryska pro aplikaci DAMu.

A co ta čtvrtá? Ta rozšiřuje variabilitu. A možná brzy najde uplatnění. John Deere totiž už finálně testuje a připravuje pro evropské použití systém dvou nádrží s oddělenými postřikovými jíchami. S ním bude možná selektivní aplikace dvou chemických přípravků najednou, nebo kombinace aplikace plošné a selektivní.

Zajímavé je, že frekvence 30 Hz je vytvářena pomocí dvou solenoidových ventilů, každý pracuje s polovičním taktem a mají dobrou životnost. Samozřejmě, že hodně závisí na čistotě použité vody, ale pokud se opotřebují pružinky či dosedací plochy ventilů, lze je samostatně vyměnit.

V kontextu s PWM modulací se nabízí otázka, jak je to s tlakem postřikové jíchy. Ten je konstantní jen v regulovaném rozsahu, jakmile se rozsah dostane pod minimum, je tlak snížen, třeba až na výrobcem stanovenou hodnotu, při níž se aplikace vypne, neb již není možné udržet kvalitu postřiku. Pokud je požadovaná dávka vyšší než modulací možná, zvýší se tlak, tak jako u klasického způsobu regulace.

Podle údajů výrobce je pro systém PWM výhodou použití odstředivého čerpadla pro postřik. Požadovaný tlak a průtok jsou u něj dosahovány změnou otáček, a nikoliv pomocí regulačního ventilu. V kombinaci s pulsně šířkovou modulací tak systém reaguje velmi rychle, což je účelné například při otáčení na souvrati.

Obrazovka aktivního systému See and Spray Select. V horní části jsou zeleně vyznačeny kamery, které jsou v činnosti, v dolní části jsou stejnou barvou označené aktivní trysky
John Deere 6120R je postřikovačem americké koncepce vyznačující se velkým rozchodem
Farmers_1
Roboty pro zemědělskou praxi
Společnost Leading Farmers CZ, a. s., ukazuje zemědělcům směr budoucího vývoje a nabízí součinnost při...
Statisticky významné trendy půdní vlhkosti od roku 1981 podle modelu SoilClim, vyjádřené v procentech za deset let (přejato z publikace v Environmental research letters)
Zemědělské oblasti ohrožuje sucho
Posledních několik dekád názorně demonstrovalo, že zvyšování frekvence a intenzity sucha je jedním z...
Výběr z příspěvků