hlavička webu

Rybáři Mendelovy univerzity vytvořili desatero zásad udržitelného chovu ryb

Rybáři Mendelovy univerzity v Brně vytvořili desatero zásad udržitelného chovu pro rybářské podniky, které budou dodávat ryby a rybí produkty do obchodního řetězce Albert. Podniky, které splní stanovená kritéria, získají certifikaci a budou moci užívat ochrannou známku Udržitelný chov ryb. Informovala o tom tisková mluvčí Mendelovy univerzity (MENDELU) Tereza Pospíchalová.
Certifikace garantuje spotřebiteli tradiční způsob chovu i výlovu českých ryb, ale také kvalitní maso. Plnění podmínek budou vědci z Oddělení rybářství a hydrobiologie MENDELU každoročně kontrolovat. Chtějí tak podpořit konzumaci lokálních ryb v českých domácnostech a trvale udržitelný chov ryb v tuzemských rybnících. Iniciátorem certifikace je obchodní řetězec Albert, záštitu projektu poskytuje Rybářské sdružení ČR, které je zároveň i vlastníkem ochranné známky. Desatero zásad pro získání a držení certifikace zahrnuje nejen systém chovu, ale i přikrmování ryb nebo jejich přepravu. Nevynechává ani péči o rybniční plochu a plnění mimoprodukčních funkcí rybníků. „Hlavní vizí je dostat do povědomí tuzemských zákazníků i široké veřejnosti problematiku chovu sladkovodních ryb v ČR. Chceme při tom poukázat na výhody této živočišné výroby v porovnání s chovem jiných hospodářských zvířat, zdůraznit lokálnost a kvalitu této suroviny i zvýšit spotřebu sladkovodních ryb v České republice,“ přiblížil Jan Mareš z Oddělení rybářství a hydrobiologie MENDELU. Desatero zásad udržitelného chovu ryb přitom zahrnuje uzavřený systém chovu, eliminaci nežádoucích druhů ryb, maximální rybí obsádku, pravidla přikrmování ryb, ochranu a šetrné zacházení s rybami, podmínky použití medikovaných krmiv a léčivých přípravků, vápnění a hnojení rybníků a péče o rybniční plochu a mimoprodukční funkce rybníku.  „Naše rybářství patří mezi nejvýznamnější tradiční chovatele ryb. Desatero zásad nám pomůže v dalším rozvoji udržitelného chovu ryb. Díky certifikaci můžeme garantovat zákazníkům kvalitní rybí maso, ale především zachování toho nejlepšího, co nám tradice zanechala s přihlédnutím k nejmodernějším trendům v chovu ryb,“ uvedl Tomáš Brabec z Rybářství Třeboň. Iniciativa vznikla pod záštitou Rybářského sdružení ČR, které již řadu let podporuje zachování rybničního bohatství a tradičního rybářství v České republice. „Jedná se o významný milník pro celé odvětví rybářství v České republice. Certifikace zaručuje, že ryby, které Albert nabízí svým zákazníkům, jsou chovány s ohledem na životní prostředí a jsou zároveň udržitelným produktem i pro další generace. Rybníkářství je tradiční obor, který má v Česku mnohasetletou tradici, ale s přicházejícími klimatickými změnami se také musíme připravovat na budoucnost a zároveň by tyto produkty měly odpovídat požadavkům moderního zákazníka, mimo jiné také dbát například na lokálnost produkce, ale i na životní pohodu zvířat,“ popsal  ředitel Rybářského sdružení Michal Kratochvíl. Optimální spotřeba je podle odborníků kolem 17 kilogramů ryb na osobu a rok. Přestože průměrná roční spotřeba ryb na jednoho obyvatele zeměkoule je 20 kilogramů, statistická roční spotřeba na jednoho obyvatele Evropské unie je pouze 11 kilogramů. V České republice pak spotřeba ryb dlouhodobě stagnuje na hodnotě čtyři až pět kilogramů, z toho jen 1,3 kg na osobu ročně jsou právě sladkovodní ryby tuzemského původu. „Dovoz ryb převyšuje vývoz, a to více než dvojnásobně. Vysoká hodnota importu je způsobena především značným množstvím dovezených mořských ryb a produktů z nich vyrobených. Nejprodávanější rybou v ČR je mořský losos obecný.  Na druhé straně import ryb živých je mnohem nižší než vývoz této celní položky. Nejvíce zastoupený ve vývozu živých ryb je setrvale kapr obecný. Před Vánoci se prodá 80 až 85 procent kaprů určených pro tuzemský trh,“ doplnil Lukáš Harabiš z Oddělení rybářství a hydrobiologie MENDELU.

 

 

udržitelný chov ryb
certifikovaný výrobek z kapra
certifikace udržitelného chovu ryb
tuz 0
Suchu odolá živá krajina
Třetí ročník konference o regenerativním zemědělství Živá krajina, která se uskutečnila na konci ledna...
mmm3
Traktory na metan – postřehy z praxe
Současná doba přináší velký tlak na snižování produkce oxidu uhličitého. Tradiční ropná paliva jsou označována...
Výběr z příspěvků