Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Réva vinná v měnících se klimatických podmínkách

Každá odrůda révy by měla přijít do vhodné polohy a spon rostlin by měl podporovat maximální využití půdy

Vinohradnický seminář společnosti Bayer s. r. o. v Zaječí přinesl i přednášku o možnostech krátkodobé a dlouhodobé adaptace révy vinné na měnící se klimatické podmínky (teplota, sluneční záření, srážky, vlhkost vzduchu). Jak zabránit ohřívání vinice vysvětlil prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (ZF MENDELU).

„Je třeba hledat cesty, jak ochladit vinici a optimalizovat teplotu v porostu,“ vysvětlil prof. Pavloušek. Tím dojde k zamezení abiotického stresu rostlin révy, kdy vysoké teploty jsou příčinou a sucho je jejich následkem. Na průběh teplot přitom reagují odrůdy révy vinné rozdílně v závislosti na začátku zaměkání bobulí a vývoji zrání hroznů. Nejhůře podle prof. Pavlouška reagovala odrůda Rulandské šedé. Optimální letní teplota pro průběh fotosyntézy u révy vinné je 25 až 30 °C. Platí zlaté pravidlo, že každá odrůda révy by měla přijít do vhodné polohy a spon rostlin by měl podporovat maximální využití půdy. Na ZF MENDELU v současnosti mimo jiné zkoumají, jaká výška kmínku révy vinné je optimální ve vztahu k jednotlivým odrůdám. Překvapivě nejvyšší teplotu ve vinici nenaměřili při zemi, ale v 90cm výšce. Prostředkem k regulaci teploty ve vinici je evapotranspirace – výpar vody z půdy a porostu. Pokud je vody v půdě nedostatek, klesá evapotranspirace, rostliny se nechladí a dochází k zahřívání porostu. Je proto třeba vytvořit takové podmínky, aby vinice absorbovala veškerou dešťovou (zálivkovou) vodu a půda se neohřívala. Například ve Španělsku nebo Portugalsku vinohrady ozeleňují, aby zadržely co nejvíce vláhy v půdě. Jak prof. Pavloušek podotkl, bude v tuzemsku v rámci integrované produkce rovněž dotovaná krátkodobá směs pro ozelenění vinic. Každá vinice je jedinečná, má své terroir a tzv. grand cru je vždy uprostřed svahu. Pro optimální využití potenciálu stanoviště je rovněž důležité vykopat půdní sondy a v případě utužení půdu zrigolovat, aby rostliny dobře zakořenily a netrpěly abiotickým stresem. Prof. Pavloušek ukázal snímky z dronu z pohledu růstových indexů. I v rámci jednoho vinohradu může být velká variabilita rostlin révy vinné, což se projeví na jejich napadení chorobami. Jak upozornil, i u PIWI odrůd je třeba jedno až dvě fungicidní ošetření, aby nedošlo k prolomení rezistence. Podle vizuálního hodnocení révy vinné je vhodné využívat kromě listové výživy také biostimulanty, které zlepšují fyziologické procesy v rostlinách, díky nimž lépe přijímají a využívají živiny a jsou odolnější vůči stresu.

 

„Je třeba hledat cesty, jak ochladit vinici a optimalizovat teplotu v porostu,“ vysvětlil prof. Pavloušek

Každá vinice je jedinečná, má své terroir

Optimální letní teplota pro průběh fotosyntézy u révy vinné je 25 až 30 °C

kapkova zavlaha v zelenine F1
Kapková závlaha pro efektivní pěstování zeleniny
Zavlažování zeleniny pomocí kapkové závlahy je současným trendem pro efektivní využití závlahové vody...
Pokus se samozavlažovací půdu ukázal, že by do budoucna bylo možné pěstovat zemědělské plodiny i v oblastech, ve kterých byl doposud zapotřebí složitý zavlažovací systém Foto archiv
Speciální půda do suchých oblastí
Inženýři z univerzity z texaského Austinu vytvořili nový typ půdy, který nepotřebuje závlahu, protože...
recirkulacni system
Využití odpadního tepla k chovu ryb
Bioplynové stanice se staly běžnou součástí zemědělské velkovýroby. Zatímco vyprodukovanou elektrickou...