Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Elektro herbicid přináší výhody

Výhody oproti chemickému herbicidu má XPower především v nezanechávání reziduí v životním prostředí, nevzniká žádná rezistence a při jeho využívání není obsluha vystavena působení nepříznivých látek na zdraví

Odklon od používání chemických prostředků k ochraně rostlin je zřejmý, a proto je třeba hledat nové možnosti. K dispozici jsou například mechanická řešení, která umí chemické prostředky ochrany rostlin částečně nahradit, ale mají i své nevýhody. Velmi zajímavým systémem je proto tzv. „ elektro herbicid“ XPower. Zařízení je prezentováno pod značkou AGXTEND.

Obchodní značka AGXTEND se specializuje na nově vznikající technologie pro precizní zemědělství a ISOBUS a je společným projektem koncernu CNH a spolupracujících firem. Vybrané technologie poskytují zákazníkům ucelený přístup k řadě průlomových řešení pro precizní zemědělství.

Princip působení

XPower má nejblíž k neselektivnímu, systémovému herbicidu, přičemž jehož základním principem je aplikace smrtící dávky elektrické energie na rostliny a kořeny prostřednictvím elektrod, které jsou v kontaktu s rostlinami.

Systém funguje jako uzavřený elektrický obvod, kdy vysokonapěťová elektřina je generována lokálně z mechanické energie traktoru. Elektrický proud prochází přes elektrody do rostlin a poté do půdy. Elektrický obvod se uzavírá prostřednictvím druhé elektrody, která se dotýká buď dalších rostlin, nebo půdy.

Aplikovaná elektrická energie způsobuje prasknutí buněčných stěn a membrán. Primárně ničí cévní svazky, hlavní tepny pro zásobování vodou a živinami každé rostliny až do kořenů, a také znemožňuje proces fotosyntézy. Buněčné šťávy vytékají a nechávají rostliny zevnitř vyschnout.

Způsob účinku lze nejlépe srovnat se systémovými chemickými herbicidy, jako je glyfosát, ale bez jakýchkoliv negativních dopadů.

Výhody elektrického řešení

Systém XPower působí rychle a dlouhodobě. Nevznikají žádná residua a plevele lze likvidovat téměř za každých povětrnostních podmínek. Snad jediným limitující faktorem je stav nasycení půdy vodou. Na používání XPower se nevztahuje žádná omezující legislativa a lze jej aplikovat všude, a to i blízko vodních toků.
Často jsou chemické prostředky pro ochranu rostlin nahrazovány mechanickým řešením likvidace plevele. Oproti nim má systém XPower výhodu v tom, že nezkypřuje půdu, zanechává jí kompaktní a tím pádem předchází riziku eroze i dalšímu vyseměňování plevele.  Důležité je také systémové působení až ke kořenům: ostatní metody nevyužívají chemii nejsou systémové, protože umožňují další růst plevelů.

Výhody oproti chemickému herbicidu má XPower především v nezanechávání reziduí v životním prostředí, nevzniká žádná rezistence a při jeho využívání není obsluha vystavena působení nepříznivých látek na zdraví. Půda, voda ani hmyz nejsou působením XPower ovlivněny (pokud není půda výrazně nasycena vodou v okamžiku aplikace). Z praktického hlediska je velkou výhodou i fakt, že na rozdíl od chemických přípravků nemá na účinnost aplikace žádný vliv ani případný následný déšť.

Systém XPower působí rychle a dlouhodobě. Nevznikají žádná residua a plevele lze likvidovat téměř za každých povětrnostních podmínek

Často jsou chemické prostředky pro ochranu rostlin nahrazovány mechanickým řešením likvidace plevele. Oproti nim má systém XPower výhodu v tom, že nezkypřuje půdu, zanechává jí kompaktní

XPower má nejblíž k neselektivnímu, systémovému herbicidu, přičemž jehož základním principem je aplikace smrtící dávky elektrické energie na rostliny a kořeny prostřednictvím elektrod, které jsou v kontaktu s rostlinami

Bales,Of,Hay,At,Sunrise
Manipulační technika na elektrický pohon
Společnost Kramer představila loni na podzim řadu novinek v podobě manipulační techniky na elektrický...
selko 2
Udržitelný chov dojnic a jeho ziskovost
Existuje několik strategií, jak snížit emise skleníkových plynů na mléčné farmě. Většina z nich je založena...
pokorny 0
Krajinu změnili k nepoznání
„Když jsme v devadesátých letech začínali hospodařit, nebyl v okolí jediný strom a stovky hektarů obnažených...