hlavička webu

Jak snížit náklady na farmaření až o čtvrtinu?

Odpověď najdeme v brněnské společnosti Agdata, která vytvořilakomplexní hardware, který umí posbírat dostatečné množství dat o životních podmínkách rostlin, pohybu strojů i lidí a v jednom softwarovém systému je dokáže spojit s ekonomickými systémy nebo třeba daty ze satelitů. Novinka má celosvětový význam – dlouhodobé slibuje úspory až 25 % nákladů a první přínosy jsou vidět v podstatě okamžitě. Farmám pomůže adaptovat se na nové podmínky, které přináší změny klimatu i geopolitická situace.

Společnosti Agata jako první na světě dokáže pracovat s digitalizací všech zemědělský procesů v jednom uceleném systému – od měření informací o rychlosti větru, vlhkosti půdy, spotřebě hnojiv, přes pohyb strojů až po vyhodnocení efektivity jednotlivých pracovníků, nebo reálných nákladů. Spojením celé řady různorodých dat do jedné platformy, která je dokáže vzájemně kombinovat, farmáři získají “digitální model” vlastní farmy, se kterým mohou jednoduše plánovat jednotlivé procesy a v reálném čase vidí náklady na její provoz. Modul pro organizaci lidských zdrojů je klíčový pro hlídání efektivity, vyhodnocování náročnosti jednotlivých procesů i monitoring pracovníků v terénu.

Úspora nákladů až 25 %

Osazení farmy všemi potřebnými čidly a další elektronikou dokáže přinést okamžitou úsporu 20 % a při nastavení všech procesů až 25 % především na vstupech. Pro středně velkou farmu se může jednat o denní úsporu v řádech desítek tisíc korun. Návratnost investice do digitalizace může být do jednoho roku. Nástroje digitalizace farem budou navíc v létě podpořeny i dotační politikou Evropské unie.

Senzory pomůžou farmám bojovat s klimatem i drahou pracovní silou

Měnící se klima a nově i problémy s výkyvy komoditních cen totiž kladou na farmáře zcela nové nároky – především schopnost rozhodovat se ze dne na den a za pochodu měnit své byznysové plány. Což je u farmaření s ročním cyklem změn klíčové, protože jeden zanedbaný nedostatek se může projevit po pár měsících ekonomickým problémem. Kompletně digitalizované farmy jsou však odpovědí i na další problémy – stále více skloňovaný je například nedostatek pracovní síly a její cena nebo problémy spojené se změnami klimatu. Datově řízená farma si navíc poradí výrazně lépe a rychleji s regulatorními požadavky, které se v poslední době na využívání zemědělských ploch uplatňují.

 

Příspěvek je zpracován na základě informací poskytnutých firmou Agdata.

 

2 drubezarna
Chov slepic v mobilním kurníku
Znovuzavádění mobilních kurníků pro chov nosnic může sice působit jako retro, ale s klasikou, která u...
tuz4f1
V USA investují do ochranných opatření v zemědělství
Americké ministerstvo zemědělství (USDA) poskytne od letošního roku zemědělským producentům a vlastníkům...
Výběr z příspěvků