hlavička webu

Za inspirací na farmy i na pole

Všichni zájemci o regenerativní zemědělství mohou navštívit farmy a zemědělské podniky, které se tomuto šetrnému způsobu hospodaření již věnují. Novou sérii polních dní organizuje Carboneg ve spolupráci s jednotlivými farmami a experty. Jeho snahou je spojit zemědělce, odborníky a nadšence, kteří sdílí vášeň pro zdravou krajinu a zájem o regenerativní zemědělství, a vytvořit prostředí pro vzájemné učení, inspiraci a podporu.

Termíny jsou zveřejňovány postupně: 27. června mohou zájemci zavítat na Statek Novotinky (Načeradec) a 31. července na RegeFarm do Velké nad Veličkou. ‍‍Více informací o programu, nutné registraci předem a další termíny akcí naleznete na blogu Carboneg: https://bit.ly/polni-dny-Carboneg.

Snazší přechod na nový systém

Polní dny, kterých se letos uskuteční několik v České republice i na Slovensku, jsou přístupné široké veřejnosti a zejména zemědělcům, kteří se chtějí inspirovat svými kolegy a jsou otevřeni novým přístupům. Smyslem je ulehčit ostatním cestu k přechodu na regenerativní hospodaření a nabízet možnost osobního setkávání a sdílení praxe. „Víme, že podobná výměna zkušeností, konkrétní ukázky přímo na poli, společné debaty nad výnosy a kvalitou produkce, setkávání s ostatními farmáři a možnost probrat svoje výzvy s někým dalším je to, čeho si zemědělci cení nejvíce. Po organizaci celostátní konference Živá krajina tak přicházíme s komornějším, ale prakticky pojatým konceptem, díky němuž se regenerativní praxe otevře i lidem v regionech,“ říká Václav Kurel, zakladatel Carbonegu.

Chybami se člověk učí

Regenerativní rostlinnou i živočišnou ekologickou produkci představil na jedné z prvních akcí v polovině května Tomáš Borkovec z Biofarmy Rašovice. Za inspirací pro regenerativní pastvu dorazila většina účastníků. Tomáš Borkovec se jí věnuje zhruba rok a půl, i přesto již dosáhl významného zlepšení travního porostu a zvýšil spokojenost svých stád. Zejména pohodu ve stádě býků, kteří se díky každodennímu přehánění na novou část pastvy podle jeho slov až neuvěřitelně zklidnili.

Pastva skotu, drůbeže i prasat

Zajímavý byl také květnový polní den Carboneg na Statku Mitrov, kde majitel Ing. Karel Kalný představil svou cestu k regenerativnímu zemědělství. Na statku se věnují chovu skotu plemene aberdeen angus a drůbeže v regenerativním režimu, dále pastevnímu chovu prasat, chovu hus, kuřat a včel. Intenzivní regenerativní pastva jim umožnila zdvojnásobit počet krmných dnů během pěti let a tím výrazně snížit náklady na krmivo, zlepšit zdraví zvířat a zvýšit biodiverzitu na pozemcích farmy.

Na Statku Mitrov se věnují i chovu drůbeže v regenerativním režimu
Na regenerativní pastvu už přechází řada chovatelů
Výjimkou už není ani pastevní chov prasat
IMG_2475
Role cirkulárních či oběhových krmiv
Proč likvidovat kvalitní potraviny, když je mohou využít hospodářská zvířata? Tuto otázku si pokládaly...
krávy
Povedená objemná krmiva – udržitelný chov dojnic
Předposlední únorový týden proběhl seminář o silážích s vyhlášením výsledků dalšího ročníku soutěže Silážní...
Výběr z příspěvků