hlavička webu

Jablka bez chemie

Jablka se řadí mezi nejoblíbenější ovoce na světě. Světová produkce jablek se pohybuje mezi 74–79 mil. tun. Prvenství v oblibě drží jablka i u nás, roční spotřeba činí přibližně kolem 24 kg na osobu. Domácí produkce jablek se pohybuje kolem 210 000 tun.

Jedním z hlavních problémů při produkci jablek je narůstající výskyt choroby strupovitost jabloně – nejzávažnějšího houbového onemocnění jabloní způsobené houbou Venturia inaequalis (cooke) Wint. Celosvětově se k potlačení účinku/škodlivosti této choroby v komerčních sadech používají fungicidní přípravky, které musí být aplikovány několikrát během vegetačního období. Ke snížení nutnosti chemické ochrany, která je finančně velice nákladná a jejího dopadu na životní prostředí, je cílem šlechtitelů po celém světě vyšlechtit odrůdy rezistentní k této chorobě.

Jedním z pracovišť, které se touto problematikou zabývá i u nás, je Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Program na šlechtění rezistentních odrůd jabloní vůči strupovitosti s využitím genetických zdrojů rezistence ke strupovitosti podmíněnou genem Vf z planého druhu jabloně mnohokvěté Malus floribunda, byl na šlechtitelské stanici ústavu ve Střížovicích zahájen již v roce 1966. K nejznámějším a nejvíce rozšířením zde vyšlechtěním odrůdám v rámci tohoto programu patří odrůda Topaz a její červené mutace Red Topaz a odrůdy se žlutě zbarvenými plody Opal®, Orion, Luna a Sirius. Přestože tyto odrůdy jsou rezistentní vůči strupovitosti a navzdory skutečnosti, že při degustačních hodnoceních kvalitou a chutí často převyšují základní světový sortiment odrůd, jsou pěstovány zejména jen v ekologickém ovocnářství, v BIO produkci. Je to dáno převážně tím, že změna komerčně nabízeného sortimentu prodávaných odrůd jablek maloobchodem/řetězci by vyžadovala investice do nových výsadeb, marketingu – reklamních akcích a komunikace se zákazníkem. A právě cílená osvěta mezi spotřebiteli může vyústit v poptávku po ovoci, které lze vypěstovat za minimálního použití chemických látek. Jak velký tlak bude muset být vyvinut, aby došlo k obměně nabízeného sortimentů odrůd jablek na pultech maloobchodu ukáže budoucnost. Záleží na preferenci hodnot (ceny/zdraví) každého z nás.

Roční spotřeba jablek činí u nás přibližně kolem 24 kg na osobu
Domácí produkce jablek se pohybuje kolem 210 000 tun
Jednou z u nás vyšlechtěných odrůd rezistentní k houbové chorobě strupovitost jabloně je Topaz
konference 0
Konference Živá krajina se blíží
Třetí ročník konference o regenerativním zemědělství Živá krajina hledá cesty v boji se suchem. Tato...
IMG_9465
Díky osvětě vlastníků půdy budou obce lépe odolávat klimatickým změnám
Jak se obce připravují na klimatickou změnu, aby vůči negativním vlivům byly odolnější, zkoumají vědci...
Výběr z příspěvků