Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Jablka bez chemie

Jablka se řadí mezi nejoblíbenější ovoce na světě. Světová produkce jablek se pohybuje mezi 74–79 mil. tun

Jablka se řadí mezi nejoblíbenější ovoce na světě. Světová produkce jablek se pohybuje mezi 74–79 mil. tun. Prvenství v oblibě drží jablka i u nás, roční spotřeba činí přibližně kolem 24 kg na osobu. Domácí produkce jablek se pohybuje kolem 210 000 tun.

Jedním z hlavních problémů při produkci jablek je narůstající výskyt choroby strupovitost jabloně – nejzávažnějšího houbového onemocnění jabloní způsobené houbou Venturia inaequalis (cooke) Wint. Celosvětově se k potlačení účinku/škodlivosti této choroby v komerčních sadech používají fungicidní přípravky, které musí být aplikovány několikrát během vegetačního období. Ke snížení nutnosti chemické ochrany, která je finančně velice nákladná a jejího dopadu na životní prostředí, je cílem šlechtitelů po celém světě vyšlechtit odrůdy rezistentní k této chorobě.

Jedním z pracovišť, které se touto problematikou zabývá i u nás, je Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Program na šlechtění rezistentních odrůd jabloní vůči strupovitosti s využitím genetických zdrojů rezistence ke strupovitosti podmíněnou genem Vf z planého druhu jabloně mnohokvěté Malus floribunda, byl na šlechtitelské stanici ústavu ve Střížovicích zahájen již v roce 1966. K nejznámějším a nejvíce rozšířením zde vyšlechtěním odrůdám v rámci tohoto programu patří odrůda Topaz a její červené mutace Red Topaz a odrůdy se žlutě zbarvenými plody Opal®, Orion, Luna a Sirius. Přestože tyto odrůdy jsou rezistentní vůči strupovitosti a navzdory skutečnosti, že při degustačních hodnoceních kvalitou a chutí často převyšují základní světový sortiment odrůd, jsou pěstovány zejména jen v ekologickém ovocnářství, v BIO produkci. Je to dáno převážně tím, že změna komerčně nabízeného sortimentu prodávaných odrůd jablek maloobchodem/řetězci by vyžadovala investice do nových výsadeb, marketingu – reklamních akcích a komunikace se zákazníkem. A právě cílená osvěta mezi spotřebiteli může vyústit v poptávku po ovoci, které lze vypěstovat za minimálního použití chemických látek. Jak velký tlak bude muset být vyvinut, aby došlo k obměně nabízeného sortimentů odrůd jablek na pultech maloobchodu ukáže budoucnost. Záleží na preferenci hodnot (ceny/zdraví) každého z nás.

Roční spotřeba jablek činí u nás přibližně kolem 24 kg na osobu

Domácí produkce jablek se pohybuje kolem 210 000 tun

Jednou z u nás vyšlechtěných odrůd rezistentní k houbové chorobě strupovitost jabloně je Topaz

smital 3
Chytré technologie v chovu prasat
Sledovat zdraví a chování celého stáda prasat je důležité. Chytrá zařízení umí monitorovat prasata na...
Ilustrační foto
Pět klíčových zásad trvale udržitelného zemědělství
Výrobní systémy a politiky a instituce, které jsou základem globální potravinové bezpečnosti, jsou stále...
01_pesticidy01
Čeští zemědělci udávají trendy ve snižování spotřeby pesticidů
Na českých polích se každoročně používá méně pesticidů. Pomáhá tomu zákaz některých účinných látek, dotační...