hlavička webu

Ministerstvo zemědělství bude podporovat agrolesnictví

Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst zemědělské plodiny nebo se tam budou pást hospodářská zvířata. Umožní to nový podpůrný program s názvem Agrolesnictví, který připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe) a schválila je v květnu vláda. Do roku 2027 je na dotaci připraveno více než 127 milionů korun. Uvedl to tiskový mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý s tím, že nové opatření začíná fungovat už v letošním roce.

Zemědělci budou moci osázet ornou půdu, travní porost a trvalý travní porost lesními dřevinami, a to například duby, borovicemi, jasany, habry, lípami, vrbami a topoly nebo ovocnými dřevinami jako je hrušeň, ořešák a slivoň. V rámci agrolesnických systémů mohou růst i keře jako jsou rybízy, lísky a bezy. Celkem je možné vybrat si z přibližně sedmi desítek druhů dřevin.

K podmínkám dotace patří, že minimální výsadba bude činit sto stromů na hektar, jednoho druhu smí být maximálně 40 procent a více než polovina vysázených stromů musí být lesní dřeviny. Ujmout se a růst i v následných letech musí alespoň tři čtvrtiny nově vysázených dřevin. O stromy budou muset zakladatelé porostů pečovat nejméně pět let

Kombinace zemědělské výroby a sázení stromů na pozemku, který zároveň slouží jako pole nebo pastvina, má přispět k zachování produkce a zároveň mít velký ekologický přínos.

„Agrolesnické systémy, tedy sázení stromů nebo keřů na zemědělské půdě, pomohou k omezení vodní a větrné eroze. Kořeny stromů zpevní půdu a dřeviny poslouží jako přirozené větrolamy. Pestřejší krajina zlepší strukturu půdy, zvýší množství organické hmoty v půdě, zadrží více vody a nenásilně rozdělí velké půdní bloky na menší pozemky. Zvířata najdou pod stromy zastíněný úkryt,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Zemědělci dostanou příspěvek téměř 105 tisíc korun na založení hektaru v agrolesnickém systému. V dalších letech mohou získat více než 18 tisíc na péči o jeden hektar. Dotace poplyne z evropského i národního rozpočtu, z toho ale mnohem větší část. Do roku 2027 z národních zdrojů přispěje stát 65 procenty, konkrétně téměř 83 miliony korun, z Evropské unie získáme přibližně 44 milionů korun. Konkrétní výše částky bude záviset na aktuálním kurzu koruny a eura.

Ministerstvo předpokládá, že do programu Agrolesnictví se budou častěji zapojovat menší zemědělci, dotace ale není velikostí podniku nijak omezená. Podle odhadů by se mohli zemědělci do tohoto nového opatření přihlásit s asi 900 hektary zemědělské půdy za programové období 2023 až 2027.

Na rozsah využívání technologií precizního zemědělství v České republice se zaměřilo celorepublikové šetření mezi zemědělskými subjekty Foto Barbora Venclová
Precizní zemědělství v praxi
Precizní zemědělství je soubor technologií, které využívá stále více zemědělských podniků. Cílem je zefektivnění...
fve-trn1
Obnovitelné zdroje energie a jejich podpora
Přestože jsou používána stále úspornější elektrická zařízení, celková spotřeba elektrické energie se...
Výběr z příspěvků