Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Kapková závlaha pro efektivní pěstování zeleniny

V podniku ZOŠI AGRO úspěšně využívají přesné hnojení Netafim Fertikit při pěstování papriky a okurek nakládaček

Zavlažování zeleniny pomocí kapkové závlahy je současným trendem pro efektivní využití závlahové vody a spolu se špičkovými odrůdami, optimálním hnojením a automatickou kontrolou dávkování živin při hnojení pomůže pěstitelům k dosažení vysoké úrody. Kapkovou závlahu využívá při pěstování okurek nakládaček a paprik spolu s technologií Netafim Fertikit pro přesné zavlažování a hnojení například jihomoravská společnost ZOŠI AGRO, s. r. o.

Společnost ZOŠI AGRO hospodaří na ploše 500 ha a na 90 % plochy využívá závlahový systém. Zeleninu pěstují na 300 hektarech a polní plodiny na 200 hektarech. Okurky nakládačky zaujímají 40 ha, paprika 120 ha, hlávkové zelí 50 ha a dále pěstují červenou řepu a pórek. Společnost ZOŠI AGRO zkoušela z pěstitelů zeleniny kapkovou závlahu jako první na dvou hektarech okurek. V současnosti je na jižní Moravě zavlažováno kapkovacími hadicemi asi 1000 ha pěstebních ploch, kromě okurek a paprik se kapková závlaha osvědčila například u cibule.

Společnost AquaHop, s. r. o., nabízí nejnovější trend pro přesné hnojení Fertikit od společnosti Netafim. Díky této technologii jsou hnojiva aplikovaná spolu s vodou kapkovou závlahou z 90 % lépe využitelná. Přístroj dokáže vyhodnotit pH a EC a přisává potřebné přísady do hnojivé zálivky. Dosud se v tuzemsku tento systém využívá na 200 hektarech kapkové závlahy a v podniku ZOŠI AGRO používají Fertikit při pěstování polní zeleniny, převážně papriky a okurek nakládaček. AquaHop v tuzemsku instaluje také podzemní závlahu, která je v ČR zatím asi na 15 hektarech pěstebních ploch (pro chmel, kukuřici, čirok nebo proso). Další z možností, jak šetrně hospodařit se zálivkovou vodou, je retenční nádrž na vodu od nizozemského výrobce Genap.

Společnost ICL Innovative Ag Solutions pro Českou republiku a Slovensko nabízí pěstitelům vyváženou fertigaci po celou sezónu pomocí řady vodorozpustných hnojiv Terraflex s různými formulacemi živin podle specifických požadavků dané plodiny. Například hnojivo Nova-PeKacid obsahuje 60 % fosforu a 20 % draslíku a lze jej použít pro hnojení polních plodin a polní zeleniny s využitím technologie Fertikit. V tank mixu s pesticidy upravuje pH a pesticidy pak mají vyšší účinnost. Aby voda neodtekla z půdního profilu zcela bez užitku, mohou pěstitelé polní zeleniny, ale i pro pěstování v krytých pěstebních plochách používat půdní kondicionér H2Flo. V půdním profilu zůstává v hloubce 35–40 cm zhruba měsíc a dokáže uspořit až kolem 25 % závlahové vody.

Díky vyšší efektivitě využití vody lze kapkovou závlahou zavlažit dva- až třikrát větší plochu než u klasické závlahy

Okurky nakládačky sklízí společnost ZOŠI AGRO pomocí rogal

Kapková závlaha je jednou z cest, jak zvýšit potravinovou soběstačnost v tuzemsku nejen u zeleniny, ale i u ovocných a polních plodin

uvodni
Silné a odolné rostliny s pomocí biostimulantu
Udržitelnost je v současné době často skloňovaným termínem. Výrobci hledají nové cesty s ohledem na životní...
tuz1_U
Více organické hmoty, méně eroze
Trvale udržitelné zemědělství se zaměřuje na takový způsob obhospodařování agroekosystémů, který by neomezoval...
Jablka 1uu
Jablka bez chemie
Jablka se řadí mezi nejoblíbenější ovoce na světě. Světová produkce jablek se pohybuje mezi 74–79 mil....