Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Kapková závlaha pro efektivní pěstování zeleniny

V podniku ZOŠI AGRO úspěšně využívají přesné hnojení Netafim Fertikit při pěstování papriky a okurek nakládaček

Zavlažování zeleniny pomocí kapkové závlahy je současným trendem pro efektivní využití závlahové vody a spolu se špičkovými odrůdami, optimálním hnojením a automatickou kontrolou dávkování živin při hnojení pomůže pěstitelům k dosažení vysoké úrody. Kapkovou závlahu využívá při pěstování okurek nakládaček a paprik spolu s technologií Netafim Fertikit pro přesné zavlažování a hnojení například jihomoravská společnost ZOŠI AGRO, s. r. o.

Společnost ZOŠI AGRO hospodaří na ploše 500 ha a na 90 % plochy využívá závlahový systém. Zeleninu pěstují na 300 hektarech a polní plodiny na 200 hektarech. Okurky nakládačky zaujímají 40 ha, paprika 120 ha, hlávkové zelí 50 ha a dále pěstují červenou řepu a pórek. Společnost ZOŠI AGRO zkoušela z pěstitelů zeleniny kapkovou závlahu jako první na dvou hektarech okurek. V současnosti je na jižní Moravě zavlažováno kapkovacími hadicemi asi 1000 ha pěstebních ploch, kromě okurek a paprik se kapková závlaha osvědčila například u cibule.

Společnost AquaHop, s. r. o., nabízí nejnovější trend pro přesné hnojení Fertikit od společnosti Netafim. Díky této technologii jsou hnojiva aplikovaná spolu s vodou kapkovou závlahou z 90 % lépe využitelná. Přístroj dokáže vyhodnotit pH a EC a přisává potřebné přísady do hnojivé zálivky. Dosud se v tuzemsku tento systém využívá na 200 hektarech kapkové závlahy a v podniku ZOŠI AGRO používají Fertikit při pěstování polní zeleniny, převážně papriky a okurek nakládaček. AquaHop v tuzemsku instaluje také podzemní závlahu, která je v ČR zatím asi na 15 hektarech pěstebních ploch (pro chmel, kukuřici, čirok nebo proso). Další z možností, jak šetrně hospodařit se zálivkovou vodou, je retenční nádrž na vodu od nizozemského výrobce Genap.

Společnost ICL Innovative Ag Solutions pro Českou republiku a Slovensko nabízí pěstitelům vyváženou fertigaci po celou sezónu pomocí řady vodorozpustných hnojiv Terraflex s různými formulacemi živin podle specifických požadavků dané plodiny. Například hnojivo Nova-PeKacid obsahuje 60 % fosforu a 20 % draslíku a lze jej použít pro hnojení polních plodin a polní zeleniny s využitím technologie Fertikit. V tank mixu s pesticidy upravuje pH a pesticidy pak mají vyšší účinnost. Aby voda neodtekla z půdního profilu zcela bez užitku, mohou pěstitelé polní zeleniny, ale i pro pěstování v krytých pěstebních plochách používat půdní kondicionér H2Flo. V půdním profilu zůstává v hloubce 35–40 cm zhruba měsíc a dokáže uspořit až kolem 25 % závlahové vody.

Díky vyšší efektivitě využití vody lze kapkovou závlahou zavlažit dva- až třikrát větší plochu než u klasické závlahy

Okurky nakládačky sklízí společnost ZOŠI AGRO pomocí rogal

Kapková závlaha je jednou z cest, jak zvýšit potravinovou soběstačnost v tuzemsku nejen u zeleniny, ale i u ovocných a polních plodin

fencee 1
Systémy chytré farmy míří do světa
Na výstavě EuroTier v německém Hannoveru vystavovala také jedna česká firma VNT electronics, s. r. o....
1-biometan_U
Novou příležitostí pro bioplynové stanice je biometan
Zemědělské bioplynové stanice nejsou pro zemědělce jen zdrojem příjmů za elektřinu a případně za teplo....
1
Podpora zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů přispěje k udržitelnosti
Nový dotační titul ministerstva životního prostředí (MŽP) propojí několik pro životní prostředí příznivých...