hlavička webu

Komise schválila podporu výroby biometanu v Česku

Evropská komise schválila náš program na podporu udržitelného biometanu v ČR. Podpora se týká výstavby i provozu nových nebo konvertovaných výroben. Produkce biometanu má v Evropě v roce 2030 činit až 35 miliard metrů krychlových, což může nahradit více než 20 % současné spotřeby fosilního zemního plynu. V České republice to může být nejméně deset procent.

Program podpory biometanu v ČR má přispět k naplnění cílů Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, cíle Zelené dohody pro Evropu a zároveň snížit závislost na ruských fosilních palivech v souladu s plánem REPowerEU. Výroba biometanu podle Vnitrostátního plánu pro energii a klima představuje pro Česko možnost získání investic v hodnotě 32 miliard Kč do roku 2030.

Podpora pomůže dekarbonizaci

Důležitá bude zejména provozní podpora výroby udržitelného biometanu, který bude buď vtláčen do plynárenské soustavy, nebo lokálně dodáván do čerpacích stanic či výdejních jednotek pro použití v řadě oblastí od dopravy až po vytápění. Podpora bude vyplácena formou zeleného bonusu na dobu 20 let a její výši bude každoročně stanovovat Energetický regulační úřad.

„Biometanu významně pomáhá dekarbonizaci průmyslu, čímž nejen přispívá k plnění národních i evropských cílů v ochraně klimatu a energetické soběstačnosti, ale také zvýší konkurenceschopnost. Pokročilý biometan bude využíván v dopravě a ostatní v teplárenství“, uvádí René Neděla, zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

“Biometan je nejlevnější náhradou zemního plynu. Plynárenská soustava je navíc největší baterií, která umožňuje sezónní skladování energie. Schválení této podpory je výbornou zprávou jak pro český průmysl, tak i recyklaci odpadů, ale i udržitelné zemědělství, ” doplňuje Jan Habart, předseda asociace CZ Biom, největšího profesního sdružení pro energetické využití biomasy v ČR.

Česko má významný potenciál

Biometan vzniká vyčištěním bioplynu v bioplynových stanicích, které zpracovávají bioodpady, zemědělské zbytky a další udržitelnou biomasu. Tento plyn má shodné vlastnosti a složení se zemním plynem a může tak být bez dalších úprav vtláčen do sítě zemního plynu, kde nahrazuje fosilní dovážený plyn anebo v automobilové dopravě jako udržitelná náhrada CNG/LNG.

Podle Evropské komise je potenciál výroby biometanu v Česku to nejméně 0,7 miliardy m3 v roce 2030, které mohou nahradit nejméně 10 % současné spotřeby zemního plynu. Do budoucna mohou obnovitelné plyny (biometan a syngas – metan vyrobený z koncentrovaného CO2 v bioplynu za pomoci biologických procesů s přídavkem vodíku) tvořit i 40 až 50 % spotřeby plynu v ČR. Významný je i potenciál ve formě BioCNG nebo BioLNG v ČR uplatněných v sektoru dopravy, který disponuje sítí 171 CNG plnicích stanic.

Mobilní svazek tlakových lahví na bioCNG do autobusů dopravního podniku města Jihlava. Foto archiv/CZ Biom
Mobilní svazek tlakových lahví na bioCNG do autobusů dopravního podniku města Jihlava. Foto archiv/CZ Biom
Biometan mohou vyrábět i stávající či nové BPS vybavené příslušnou technologií. Foto archiv/Zemědělec
Biometan mohou vyrábět i stávající či nové BPS vybavené příslušnou technologií. Foto archiv/Zemědělec
Zatím zřejmě jediným smysluplným alternativním zdrojem energie pro zemědělské traktory je právě biometan. Foto archiv/Mechanizace zemědělství
Zatím zřejmě jediným smysluplným alternativním zdrojem energie pro zemědělské traktory je právě biometan. Foto archiv/Mechanizace zemědělství
IMG_0028
Jak snížit náklady na farmaření až o čtvrtinu?
Odpověď najdeme v brněnské společnosti Agdata, která vytvořilakomplexní hardware, který umí posbírat...
anna agro 1
Kejda a udržitelnost
Recyklace, upcyklace a další způsoby, jak pracovat se zdroji, vedlejšími a odpadními produkty jsou tzv....
Výběr z příspěvků