hlavička webu

Mobilní kontejner vyrábí čistou energii

Čeští odborníci vyvinuli a zkonstruovali unikátní prototyp mobilního kontejneru, který může zásobovat různé stavební objekty teplem nebo se naopak postarat o jejich chlazení, a přitom být nezávislý na vnějších zdrojích. Obdobné zařízení na našem trhu zatím chybělo a má tak značný potenciál uplatnění, a to například i v rámci zemědělských podniků.

Projektový tým pro mobilní energetický kontejner tvořili odborníci ze společnosti MaDex, s. r. o., Nukleon, s. r. o., Slezské Mechatroniky, a. s. a také z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Centra energetického využití netradičních zdrojů energie. Projekt podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) částkou přesahující 22,5 milionu korun z Programu THÉTA.

Celý systém je založený na vytápění nebo chlazení pomocí tepelného čerpadla na principu hybridních kompresorových jednotek vzduch/voda-voda. Všechna zařízení jsou umístěna ve speciálním kontejneru, který je možné podle potřeby přemisťovat a rychle instalovat na vybraném místě vně budov, pro které má sloužit jako zdroj vytápění nebo chlazení.

Projekt se orientuje na evropský trend řešení Smart Cities se zaměřením na české podmínky a na trend podpory energetické soběstačnosti obcí, obytných objektů, ale také provozních staveb například i v zemědělství. Využívá přitom hybridní energetické systémy na bázi obnovitelných zdrojů energie,” řekl Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Solární panely zajišťují kontejneru dílčí energetickou nezávislost na vnějších zdrojích energie. Energie vyrobená pomocí fotovoltaiky pak pohání určené systémy samotného kontejneru. Zařízení v sobě zahrnuje i blok tepelných čerpadel a fototermických energetických zdrojů, blok subsystému primárních a sekundárních akumulací tepla a elektrické energie. Součástí je i blok energetického zdroje a progresivní autonomní energetický management s implementovanou predikcí vývoje klimatických podmínek, podle něhož lze hospodařit s energií tak, aby byla zajištěna akumulace energie na dobu, kdy podmínky budou nepříznivé. Pro případ nouze je energoblok doplněný o záložní zdroj energie.

„Jde o pokročilou technologii mobilních hybridních ostrovních energetických zdrojů, využitelnou jak v rámci měst a obcí, tak při zakládání nových výroben mimo stávající areály a podobně. Typickými uživateli tak mohou i lokální podnikatelské subjekty,“ uvedl Miroslav Delong z firmy MaDex, s. r. o.

Velkou výhodou je mobilita celého zařízení. V rámci projektu výzkumníci vyvinuli i speciální nosnou platformu, díky které lze celé zařízení naložit a přepravovat na podvozku nákladního vozidla. Příprava k jeho instalaci vyžaduje jen základní terénní úpravy v místě, kam má kontejner přijít. Tím, že je to mimo budovu, odpadají složité stavební úpravy.

Zdroj: TA ČR

Součástí systému je fotovolaický a termický panel
Zařízení obsahuje několik technologických bloků
Podstatnou výhodou kontejneru je jeho mobilita
Na rozsah využívání technologií precizního zemědělství v České republice se zaměřilo celorepublikové šetření mezi zemědělskými subjekty Foto Barbora Venclová
Precizní zemědělství v praxi
Precizní zemědělství je soubor technologií, které využívá stále více zemědělských podniků. Cílem je zefektivnění...
IMG_1858 (1)
Ekologická produkce bylinek
Jediný celoroční producent kulinářských bylinek u nás je důkazem, že i produkce ve velkém může být v...
Výběr z příspěvků