hlavička webu

Místo pesticidů meziřádkový kypřič

Některé plevele jsou vůči herbicidům už rezistentní a kromě toho se také snižuje ochota společnosti tolerovat přípravky na ochranu rostlin. Alternativou je mechanická kultivace meziřádků. Jde o účinný nástroj pro zabezpečení zdravého růstu kulturních rostlin, který má navíc vliv na vyšší rentabilitu a bezpečnou produkci potravin.

Vhodným nástrojem k mechanickému odstraňování plevelů mezi řádky obilnin i dalších řádkových plodin je kultivátor Kverneland Onyx.

Pro precizní zemědělství

Tento ISOBUS kompatibilní stroj získal na loňské výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích prestižní ocenění Zlatý klas. Kultivátor s meziřádkovou vzdáleností již od 12,5 cm (při zachování funkce navádění) je vhodný do technologií precizního zemědělství. Uživatelé ocení automatické vypínání sekcí, sekční kontrolu i možnost kombinace s čelní nádrží pro přípravky k ochraně či výživě rostlin. K dispozici je široká škála záběrů, variant a volitelného příslušenství.

Široké možnosti využití

Meziřádkový kultivátor Kverneland Onyx má široké možnosti využití, díky konstrukci rámu se rychle přizpůsobí různým plodinám a šířkám řádků. Kultivaci jednotlivých řádků je možné vypínat či zapínat, přitom v celém pracovním záběru je zabezpečena rovnoměrná hloubka i přítlak.

Kverneland Onyx ničí vzrostlé plevele bez rizika poškození kulturní plodiny, neboť zachovává přímou linku v řádku. Kromě toho narušuje svrchní část ornice, podporuje vzcházení semen a obnovuje proudění vzduchu, čímž stimuluje fyzikálně-chemické reakce a život v půdě. Tím, že mechanické plečkování zastavuje kapilární vzlínání vody, zvyšuje i její zásoby v půdě. „Jeden přejezd plečkou je jako dvojnásobné zavlažování,“ říká jedna stará moudrost. Vzhledem ke klimatickým změnám má tato skutečnost velký význam zejména v suchých oblastech. Při práci ve větších pracovních šířkách nebo v náročných podmínkách je meziřádkový kultivátor připraven na dodatečné ovládání a vedení pomocí naváděcího rozhraní Kverneland Lynx. Velkou přesnost navádění zaručuje opticky naváděcí modul (30 snímků za sekundu) a hmatač. Vysoké účinnosti pletí se dosahuje i při velké pracovní rychlosti.

K mechanickému odstraňování plevelů mezi řádky obilnin i dalších řádkových plodin je určen kultivátor Kverneland Onyx
Kultivátor s meziřádkovou vzdáleností od 12,5 do 80 cm je vhodný do technologií precizního zemědělství
Se zapínáním/vypínáním GPS-Geocontrol je možné přesně a spolehlivě pracovat i v noci nebo ve vysokém porostu
Pásové obhospodařování půdy na lokalitě Na Výšině u Bílovce. Snímek byl pořízen pomocí dronu Trinity F90 z výšky 120 m Foto archiv
Obdělávají půdu v pásech i na svazích
Skupina RenoFarmy hospodaří v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde zkouší pěstování dvou plodin v...
JD5
HarvestLab 3000 v různých operacích
Kvalitní píce je pro každou živočišnou farmu nezbytná a jen s ní je možné k dosáhnout vysokých výnosů...
Výběr z příspěvků