hlavička webu

Možnosti ochrany půdy proti erozi

Plodiny pěstované na orné půdě včetně meziplodin chrání povrch půdy proti erozi. Ta působí ve dvou fázích, kdy kapky deště při dopadu na povrch půdy rozruší zem, poté se spojují do pramínků a zem odnášejí. Díky technologiím strip-till i no-till kapky nedopadnou na zem, ale na zbytky rostlin.

Kukuřice pěstovaná metodou strip-till je jako každá technologie závislá na dobré přípravě a kvalitě práce. Ing. Petr Robotka ze společnosti PRO SEEDS s. r. o. doporučuje jako meziplodiny pro včasné setí (konec července/začátek srpna) využít svazenky a jejich směsi (např. se světlicí barvířskou a jetelem alexandrijským). Pro pozdnější setí (konec srpna/září) pak žito trasnaté, případně jílek mnohokvětý. Při pozdnějším setí, tedy až v průběhu října, dělá dobrou službu peluška ozimá nebo ještě lépe směs pelušky ozimé s ovsem ozimým, kterou lze zasít po sklizni kukuřice na siláž. Po seči na přelomu dubna a května lze zasít strip-tillem kukuřici. Využít strip-till lze i pro další plodiny, jako jsou řepka nebo ozimé obilniny, ale je potřeba přizpůsobit technologii a osevní postupy.

Výhody no-till

Při setí systémem no-till (bez zpracování půdy) zaseje secí stroj s řezným válcem hlavní plodinu do meziplodiny bez zpracování půdy. To nahrazuje působení kořenů vhodně zvolené meziplodiny. Případně lze zasít meziplodiny například po obilninách. V tomto případě no-till umožňuje rychlé a včasné setí meziplodin v létě, kdy probíhá velké množství prací a času je málo. Další výhodou této technologie je šetření s půdní vláhou, menší utužení půdy a snížení nákladů. Obě zmíněné technologie jsou pomyslným dílkem ve skládačce regenerativního zemědělství. „Tato cesta je ovšem dlouhodobá a přináší úspěch a výsledek postupně,“ podotýká Ing. Robotka.

Další možnosti

Jako protierozní ochrana půdy mohou dobře posloužit také nektarodárné úhory. V rámci nové Společné zemědělské politiky mohou plnit funkci krajinných prvků i ochranných pásů. Přitom platí, že minimální období pro zajištění souvislého porostu nektarodárného úhoru na dílu půdního bloku je podle kalendářního roku podání žádosti od 1. 6. do 15. 8., poté jej lze převést zpět na ornou půdu a hospodařit na něm. „Směs Kvetoucí ráj získala na letošní výstavě Země živitelka ocenění Zlatý klas s kytičkou. Tvoří ji osm různých plodin, které v době květu lákají užitečný hmyz. Přispívá tak ke zvýšení biodiverzity krajiny,“ uvedl Ing. Robotka. Další možností je zelený úhor, ideální pro pozemky těžko dostupné, silně svažité a jinak problematické. Ten představuje závazek na dva a více let.

Podle Ing. Petra Robotky mohou nektarodárné úhory plnit funkci krajinných prvků i ochranných pásů
Nektarodárné úhory mohou dobře posloužit jako protierozní ochrana půdy
Součástí směsi Kvetoucí ráj je osm různých plodin, které v době květu lákají včely
ss1
Cílená aplikace herbicidů
Asi vás též někdy překvapí, jak je to s překlady z angličtiny. Typické to bývá u názvu filmů či knih,...
Bales,Of,Hay,At,Sunrise
Manipulační technika na elektrický pohon
Společnost Kramer představila loni na podzim řadu novinek v podobě manipulační techniky na elektrický...
Výběr z příspěvků