hlavička webu

Nové možnosti zhodnocení investic do bioplynu

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, poskytování služeb výkonové rovnováhy, úprava na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo využití v dopravě. To jsou čtyři základní oblasti, jež podle poradenské společnosti EGÚ Brno nabízejí v Česku v nadcházejícím roce zhodnocení investic do výroby bioplynu.

Zhodnocení investic do výroby bioplynu bude umožněno zejména podporou našich bioplynových stanic ve výši 2,4 miliardy eur, kterou začátkem listopadu notifikovala Evropská komise s účinností od roku 2024.

Prodej elektřiny i tepla

„Provozovatelům bioplynových stanic doporučujeme především zvážit investici do společné výroby elektřiny a tepla. Zatímco využití bioplynu jen pro výrobu elektřiny s cílem dosažení zisku vyžaduje, aby náklady na bioplyn nepřesáhly 50 eur/MWh, při využití kogenerace vzroste výnos právě o zisk z prodeje tepla. Podpora bioplynových stanic s kogenerační jednotkou do 500 kWe vypsaná od roku 2024 navíc posouvá hranici přijatelných nákladů na 80–100 eur/MWh, čímž se ziskovost minimálně zdvojnásobuje,“ uvedl Petr Čambala, řídící konzultant EGÚ Brno.

Služby výkonové rovnováhy

Nemá-li provozovatel bioplynové stanice možnost dodávat teplo, může využít kogenerační jednotku k navýšení zisku prostřednictvím prodeje tzv. služeb výkonové rovnováhy. Ty pomáhají zajišťovat dostatek elektřiny v elektrické síti a v souvislosti s odstavováním uhelných elektráren, které dosud hrály na tomto poli prim, se v nejbližších letech očekává rostoucí zájem po nových dodavatelích. Podle našich výpočtů může prodej služeb výkonové rovnováhy generovat roční příjem ve výši až 80 000 eur za každý zapojený MW,“ informoval P. Čambala.

Úprava bioplynu na biometan

Další technologií, která bude od nového roku podporována tzv. zeleným bonusem, je úprava bioplynu na biometan. Jeho prodej nepodléhá tržním výkyvům jako elektřina a nově bude možné profitovat z prodeje záruk původu udržitelného biometanu vtláčeného do distribuční sítě. A to nejen pro účely například vytápění, ale také pro využití v dopravě k pohonu plynových vozidel v podobě tzv. BioCNG a BioLNG. Zatímco cena klasického CNG se dnes na plnicích stanicích pohybuje kolem 110 eur/MWh (36 Kč/kg), prodejní cena biometanu ve formě BioCNG se díky státní podpoře stává plně konkurenceschopnou. V příštím roce se může pohybovat i kolem 90 eur/MWh (30 Kč/kg) a segment dopravy se tak stane investičně velmi perspektivní oblastí.

Připojení na distribuční sítě

„U bioplynových stanic bez podpory nebo s končící podporou především doporučujeme prozkoumat možnosti připojení na distribuční síť zemního plynu a investovat do technologie separace biometanu. Pokud tato možnost není reálná, mohou se zaměřit na poskytování služeb výkonové rovnováhy, k čemuž stačí připojení k elektrické síti. U provozovatelů nových bioplynových stanic však již evidujeme zájem o všechny možnosti zhodnocení investice,“ uzavřel analýzu investičních příležitostí Petr Čambala z EGÚ Brno.

Zdroj:  EGÚ Brno

Provozovatelé bioplynových stanic musí hledat možnost prodeje elektřiny i tepla. Foto archiv/ZAT
Provozovatelé bioplynových stanic musí hledat možnost prodeje elektřiny i tepla. Foto archiv/ZAT
Perspektivní je doprava: Na bioCNG jezdí například autobusy dopravního podniku v Jihlavě. Foto archiv/ EBW Solution
Perspektivní je doprava: Na bioCNG jezdí například autobusy dopravního podniku v Jihlavě. Foto archiv/ EBW Solution
Od roku 2024 bude tzv. zeleným bonusem podporována úprava bioplynu na biometan. Foto archiv/ESG
Od roku 2024 bude tzv. zeleným bonusem podporována úprava bioplynu na biometan. Foto archiv/ESG
Kinze1
Secí stroj pro všechny technologie
Zemědělský podnik Hanácká zemědělská a. s., sídlící v Dolanech u Olomouce, si nedávno pořídil nový model...
web_WWF_U
Principy udržitelných systémů
Světový fond na ochranu přírody (WWF) ve spolupráci se společností Tesco uveřejnil principy udržitelných...
Výběr z příspěvků