Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Nový projekt uhlíkového zemědělství

Ilustrační foto

Jednou z možností, jak přispět k trvalé udržitelnosti zemědělství, je tzv. Carbon Farming. Je založen na tom, že se hospodaří způsobem, který pomáhá odstranit přebytečný uhlík z atmosféry a ukládá ho do půdy. Tímto způsobem uhlíkové zemědělství přispívá snižování emisí skleníkových plynů a také zachovává a obnovuje zdraví půdy prostřednictvím půdní organické hmoty.

Regiony by s tímto způsobem hospodaření měl seznámit projekt Carbon Farming CE, jehož zahájení proběhlo v polovině dubna ve Slovinsku. Spolu s dalšími evropskými organizacemi se na něm podílí tuzemský Výzkumný ústav pícninářský, spol. s. r. o., který o tom informoval v tiskové zprávě. Projekt Carbon Farming CE přizpůsobuje a testuje různé techniky a obchodní modely a vyvíjí monitorovací nástroj pro nadnárodní standardizované zachycování uhlíku.

Ústav konstatoval, že zástupci jedenácti partnerů konsorcia pocházejících z devíti zemí projekt zahájili v rámci Interreg Central Europe, což je program financování Evropské unie, který podporuje nadnárodní spolupráci. Cílem je rychle rozvíjet uhlíkové zemědělství, a to s celkovou finanční podporou ve výši 1,8 milionu eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Skončit má na začátku roku 2026.

Uhlíkové zemědělství zaujímá přední místo v mezinárodní politické agendě, v programu Carbon Farming Initiative bylo oficiálně představeno Evropskou komisí na konci roku 2021. Koncept je ale nový, proto je třeba ještě navrhnout a otestovat techniky, obchodní modely a politiky. Právě v tomto ohledu bude projekt Carbon Farming CE významným příspěvkem v příštích třech letech, uvádí tisková zpráva.

libstat 1
Ambiciózní záměr se daří naplňovat
Robotická stáj pro pět set dojnic a stovku telat, kterou společnost DS Holding, a. s., před rokem vybudovala...
pokorny 0
Krajinu změnili k nepoznání
„Když jsme v devadesátých letech začínali hospodařit, nebyl v okolí jediný strom a stovky hektarů obnažených...
Již tři roky v rámci projektu NAZV společně s VŠCHT a VÚRV hodnotí na DEP FAPPZ ČZU dynamiku degradace pesticidů u různých druhů zeleniny
Testují rezidua pesticidů
Polní den Demonstračního a pokusného pozemku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů...