hlavička webu

Nový projekt uhlíkového zemědělství

Jednou z možností, jak přispět k trvalé udržitelnosti zemědělství, je tzv. Carbon Farming. Je založen na tom, že se hospodaří způsobem, který pomáhá odstranit přebytečný uhlík z atmosféry a ukládá ho do půdy. Tímto způsobem uhlíkové zemědělství přispívá snižování emisí skleníkových plynů a také zachovává a obnovuje zdraví půdy prostřednictvím půdní organické hmoty.

Regiony by s tímto způsobem hospodaření měl seznámit projekt Carbon Farming CE, jehož zahájení proběhlo v polovině dubna ve Slovinsku. Spolu s dalšími evropskými organizacemi se na něm podílí tuzemský Výzkumný ústav pícninářský, spol. s. r. o., který o tom informoval v tiskové zprávě. Projekt Carbon Farming CE přizpůsobuje a testuje různé techniky a obchodní modely a vyvíjí monitorovací nástroj pro nadnárodní standardizované zachycování uhlíku.

Ústav konstatoval, že zástupci jedenácti partnerů konsorcia pocházejících z devíti zemí projekt zahájili v rámci Interreg Central Europe, což je program financování Evropské unie, který podporuje nadnárodní spolupráci. Cílem je rychle rozvíjet uhlíkové zemědělství, a to s celkovou finanční podporou ve výši 1,8 milionu eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Skončit má na začátku roku 2026.

Uhlíkové zemědělství zaujímá přední místo v mezinárodní politické agendě, v programu Carbon Farming Initiative bylo oficiálně představeno Evropskou komisí na konci roku 2021. Koncept je ale nový, proto je třeba ještě navrhnout a otestovat techniky, obchodní modely a politiky. Právě v tomto ohledu bude projekt Carbon Farming CE významným příspěvkem v příštích třech letech, uvádí tisková zpráva.

tuz 0
Trvale udržitelný chov prasat
Volné ustájení, velká plocha kotce, pevná podlaha, sláma, venkovní výběhy, spokojená zvířata. Tak vypadalo...
karl
Kuhn Karl na scéně
Společnost Kuhn už na letní konferenci slibovala, že na výstavě Agritechnica ukáže svůj prototyp polního...
Výběr z příspěvků