hlavička webu

Plodinová pestrost je důležitá

Pestré zastoupení plodin v osevním postupu je jedním z předpokladů trvale udržitelného zemědělství. Pro inspiraci můžeme nahlédnout i pod ruce výzkumných pracovníků na různých výzkumných pracovištích v České republice. Nalezneme zde nepřeberné množství odrůd plodin, jejichž názvy jsme již zapomněli, nebo o nich nikdy neslyšeli. Inspirací pro šlechtění nových odrůd s cílenými vlastnostmi je i Genová banka, jejíž semenné sbírky jsou jedny z nejrozsáhlejších v Evropě.

Nižší náročnost na pesticidní ošetření vyžadují například české odrůdy „archaických typů pšenic“ pro potravinářské využití, mezi nimi špalda (Rubiota), dvouzrnka (Rudico a Tapiruz) či jednozrnka (Rumona) vyšlechtěné ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze Ruzyni v posledních dvou dekádách. Odrůdy mají také zajímavé nutriční vlastnosti. Na tomto pracovišti se rodí celá řada dalších odrůd, například béru nebo čiroku, které jsou opět šetrné k životnímu prostředí. Nejnovější poznatky u čiroku Ruzrok hovoří o tom, že disponuje silným fytosanitárním účinkem a vedle využití na semeno se mu otevírají obzory i jako meziplodině s fumigačním efektem. Existuje celá řada plodin (odrůd), které nevyžadují chemické ošetření. Příkladem je i nová odrůda pohanky Rose vyšlechtěné ve společnosti Oseva vývoj a výzkum, s. r. o. Vzhledem k vyšší odolnosti vůči chladu dokáže dozrát i jako meziplodina. Mezi nové pícniny a meziplodiny patří též odrůda slézu přeslenitého Holina z dílny Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., Troubsko, poskytující rozšíření portfolia pro pěstitele v rámci agroenvironmentálních opatření a zajišťující zelený kryt jiných než brukvovitých druhů. Z tohoto pracoviště pochází i světlice barvířské Ara, moderní a perspektivní jednoletá olejnina vhodná do aridních oblastí.

Velmi zajímavý je také len, který je plodinou doběrnou a ekonomickou na vstupy. Ve společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., Šumperk, se jeho šlechtěním zabývají dlouhodobě (jedna z novějších odrůd Astella je první českou odrůdou zařazenou do vysokolinolenových lnů), podobně jako další se zajímavých plodin, kterou je kmín. Pro rozšíření druhové pestrosti můžeme nahlédnout i do Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., kde se zabývají vedle brambor i netradičními okopaninami, jako jsou slunečnice topinambur, jakon, povijnice batátová, melok hlíznatý či šťavel hlíznatý. Chemické ošetření během vegetace u těchto plodin není nutné, podle zkušeností tyto plodiny nejsou zatíženy chorobami ani škůdci.

A takto bychom mohli pokračovat dále. Výzkumných aktivit v České republice probíhá opravdu mnoho, šlechtění nových odrůd naplňujících filosofii trvalé udržitelnosti nevyjímaje.

Pohanka Rose je odolná vůči chladu
Světlice barvířské Ara je vhodná do aridních oblastí
Netradiční okopaniny mohou nalézt místo na tuzemských polích
chov ryb, Mendelova univerzita
Rybáři Mendelovy univerzity vytvořili desatero zásad udržitelného chovu ryb
Rybáři Mendelovy univerzity v Brně vytvořili desatero zásad udržitelného chovu pro rybářské podniky,...
2
Mobilní kontejner vyrábí čistou energii
Čeští odborníci vyvinuli a zkonstruovali unikátní prototyp mobilního kontejneru, který může zásobovat...
Výběr z příspěvků