hlavička webu

Precizností hospodaření k úsporám

Zemědělské družstvo Dolní Újezd na Pardubicku využívá v maximální míře technologie precizního zemědělství, což je možné také díky využívání nejmodernější techniky. V hospodaření nechybí dlouhodobé navyšování obsahu organické hmoty v půdě (každoročně se do půdy zapravuje několik tisíc tun hnoje), účinná eliminace eroze díky využívání pomocných plodin a technologie strip till (například porosty silážní kukuřice budou v roce 2024 již z devadesáti procent založeny technologií pásového zpracování půdy).

Na velké výměře tento podnik také pěstuje kukuřici – převážně silážní, ale i na zrno. Stávající technologie zakládání porostů kukuřice již byla neefektivní a nepřizpůsobivá. Proto se podnik rozhodl investovat do nového secího stroje pro setí na konečnou vzdálenost. V roce 2022 byl pořízen velký secí stroj Horsch Maestro 24.50 SV a hned došlo ke zvýšení produktivity práce. Secí stroj Horsch Maestro 24.50 SV seje 24 řádků v roztečích 50 cm. Díky tomu lze zakládat porosty kukuřice do pásově zpracované půdy kypřičem v režimu Strip-Till. Kypření půdy v pruzích se provádí na jaře a vždy je spojeno se současnou aplikací kejdy. Posklizňové zbytky na povrchu pozemku zabraňují erozi. Sklizeň silážní kukuřice s meziřádkovou roztečí 50 cm je bezproblémová. Co se týká kukuřice zrnové, i takovéto porosty se nechaly odlamovacím adaptérem sklidit.

Na zadní části zásobníku secího stroje Horsch Maestro 24.50 SV je usazen přijímač družicového signálu John Deere, poukazující na systém pasivního navádění nářadí AutoTrac. Ale pracovníci Zemědělského družstva Dolní Újezd v modernizaci svých technologií neskončili u setí. Rozhodli se snížit náklady i zatížení životního prostředí snížením spotřeby herbicidů. Využili toho, že firma Horsch dokáže i ke svým velkým přesným secím strojům o záběru dvanácti metrů nabídnout meziřádkový kultivátor se shodnou šířkou. Podnik si pořídil stroj Horsch Transformer 12 VF, upravený tak, aby mohl pracovat v porostech s meziřádkovou vzdáleností 50 cm. Stroj se osvědčil již na podzim 2022 při kultivaci porostů ozimé řepky.

Horsch Transformer 12 VF je upravený tak, aby mohl pracovat v porostech s meziřádkovou vzdáleností 50 cm
Na základě informací od kamer firmy Claas dochází k automatickému posouvání rámu plečky, aby nebyly poškozovány rostliny v řádcích
Pracovní sekce kultivátoru mohou být osazeny například hvězdicovými kotouči, aby nedocházelo k zasypávání mladých rostlin v řádcích
Ilustrační foto
Pět klíčových zásad trvale udržitelného zemědělství
Výrobní systémy a politiky a instituce, které jsou základem globální potravinové bezpečnosti, jsou stále...
tuz 0
Suchu odolá živá krajina
Třetí ročník konference o regenerativním zemědělství Živá krajina, která se uskutečnila na konci ledna...
Výběr z příspěvků