Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Precizností k úsporám a vyšším výnosům

V rámci semináře o precizním zemědělství společnosti Leading Farmers CZ proběhla i letová zkouška dronu firmy CultiWise, který zvládal létat i při poměrně silném větru

CultiWise je název české společnosti se sídlem v Brně. Firma působí ryze v oblasti precizního zemědělství. Pěstitelům nabízí možnost vyzkoušet si nový způsob variabilní aplikace pesticidů. Lokální aplikací například herbicidů jen na místa, kde se vyskytují plevelné rostliny, lze ušetřit náklady na nákup přípravků a zároveň snížit riziko kontaminace půdy či spodních vod agrochemikáliemi.

Pro sběr dat firma využívá několik různých cest. Jednak jsou to satelitní snímky (jako podklad pro tvorbu předpisových map pro hnojení), dále půdní vzorkování či výnosové mapy. Největší rozlišení poskytují snímky z dronu, ale čím více je k dispozici zdrojů, tím je lepší obraz o aktuální situaci. V ideálním případě se různé zdroje kombinují. Zákazníci společnosti si mohou ze široké nabídky zvolit oblíbené zdroje dat a postupně na ně navazovat novými postupy.

Pozemek, kde má dron provádět snímkování, mu lze jednoduše vymezit na počítači v kanceláři. Dron pak při práci dokáže sám vyrovnávat působení větru a automaticky kompenzovat změny světelných podmínek. Nevadí mu oblačnost ani déšť, je tedy využitelný téměř kdykoli. K fotografiím přiřazuje RTK data o poloze a snímky se přenášejí přímo z kamer dronu (pomocí USB disku, resp. paměťové karty). Rozlišení snímků z dronu je nesrovnatelně lepší, než ze satelitů. Obraz je tedy hezčí, ale zároveň lze snímky využívat i pro cílené aplikace, například přímo na rostliny plevelů.

Moderní dron byl představen na Semináři o precizním zemědělství společnosti Leading Farmers CZ v Choťovicích, obě firmy úzce spolupracují.

Dron nese senzory v podobě tří odlišných kamer. Digitální kamera provádí vizuální průzkum. Multispektrální kamera provádí měření odrazivosti světla a je zodpovědná za vegetační indexy. Termokamera pak umí zjišťovat poškození porostů v důsledku půdního sucha či výskyt divoké zvěře. Odhalení výskytu divoké zvěře v porostech pícnin před začátkem jejich sklizně může těmto zvířatům zachránit život.

Na základě získaných dat lze realizovat variabilní aplikaci živin, cílenou aplikaci herbicidů, lokálně variabilní desikaci, variabilní dávkování regulátorů růstu a vykazovat způsobené škody. Lokální aplikací například herbicidů jen na místa, kde se vyskytují plevelné rostliny, lze ušetřit náklady na nákup přípravků i životní prostředí.

Zástupce české společnosti CultiWise při prezentaci na semináři o precizním zemědělství společnosti Leading Farmers CZ

Výkonný dron si při práci dokáže sám vyrovnávat působení větru a automaticky kompenzovat změny světelných podmínek

Dron nese senzory v podobě různých kamer, nejdůležitější je multispektrální kamera (vlevo)

Pokus se samozavlažovací půdu ukázal, že by do budoucna bylo možné pěstovat zemědělské plodiny i v oblastech, ve kterých byl doposud zapotřebí složitý zavlažovací systém Foto archiv
Speciální půda do suchých oblastí
Inženýři z univerzity z texaského Austinu vytvořili nový typ půdy, který nepotřebuje závlahu, protože...
tuz1_U
Více organické hmoty, méně eroze
Trvale udržitelné zemědělství se zaměřuje na takový způsob obhospodařování agroekosystémů, který by neomezoval...
Ilustrační foto
Pět klíčových zásad trvale udržitelného zemědělství
Výrobní systémy a politiky a instituce, které jsou základem globální potravinové bezpečnosti, jsou stále...