hlavička webu

Precizností k úsporám a vyšším výnosům

CultiWise je název české společnosti se sídlem v Brně. Firma působí ryze v oblasti precizního zemědělství. Pěstitelům nabízí možnost vyzkoušet si nový způsob variabilní aplikace pesticidů. Lokální aplikací například herbicidů jen na místa, kde se vyskytují plevelné rostliny, lze ušetřit náklady na nákup přípravků a zároveň snížit riziko kontaminace půdy či spodních vod agrochemikáliemi.

Pro sběr dat firma využívá několik různých cest. Jednak jsou to satelitní snímky (jako podklad pro tvorbu předpisových map pro hnojení), dále půdní vzorkování či výnosové mapy. Největší rozlišení poskytují snímky z dronu, ale čím více je k dispozici zdrojů, tím je lepší obraz o aktuální situaci. V ideálním případě se různé zdroje kombinují. Zákazníci společnosti si mohou ze široké nabídky zvolit oblíbené zdroje dat a postupně na ně navazovat novými postupy.

Pozemek, kde má dron provádět snímkování, mu lze jednoduše vymezit na počítači v kanceláři. Dron pak při práci dokáže sám vyrovnávat působení větru a automaticky kompenzovat změny světelných podmínek. Nevadí mu oblačnost ani déšť, je tedy využitelný téměř kdykoli. K fotografiím přiřazuje RTK data o poloze a snímky se přenášejí přímo z kamer dronu (pomocí USB disku, resp. paměťové karty). Rozlišení snímků z dronu je nesrovnatelně lepší, než ze satelitů. Obraz je tedy hezčí, ale zároveň lze snímky využívat i pro cílené aplikace, například přímo na rostliny plevelů.

Moderní dron byl představen na Semináři o precizním zemědělství společnosti Leading Farmers CZ v Choťovicích, obě firmy úzce spolupracují.

Dron nese senzory v podobě tří odlišných kamer. Digitální kamera provádí vizuální průzkum. Multispektrální kamera provádí měření odrazivosti světla a je zodpovědná za vegetační indexy. Termokamera pak umí zjišťovat poškození porostů v důsledku půdního sucha či výskyt divoké zvěře. Odhalení výskytu divoké zvěře v porostech pícnin před začátkem jejich sklizně může těmto zvířatům zachránit život.

Na základě získaných dat lze realizovat variabilní aplikaci živin, cílenou aplikaci herbicidů, lokálně variabilní desikaci, variabilní dávkování regulátorů růstu a vykazovat způsobené škody. Lokální aplikací například herbicidů jen na místa, kde se vyskytují plevelné rostliny, lze ušetřit náklady na nákup přípravků i životní prostředí.

Zástupce české společnosti CultiWise při prezentaci na semináři o precizním zemědělství společnosti Leading Farmers CZ
Výkonný dron si při práci dokáže sám vyrovnávat působení větru a automaticky kompenzovat změny světelných podmínek
Dron nese senzory v podobě různých kamer, nejdůležitější je multispektrální kamera (vlevo)
Přesné navádění
Ještě přesnější navádění
1704400300242
Budou jablka sbírat drony?
Buď někomu uletěly včely, anebo vzlétl roj dronů. Napadlo mě, když jsem zaslechla drnčivý zvuk v jedné...
Výběr z příspěvků